Porady prawne

Strona główna Porady prawne
 • Zadośćuczynienie za błędną diagnozę lekarską

  Bartosz Kowalak

  2 lipca 2016

  Zadośćuczynienie za błędną diagnozę lekarską

  Dzisiejsze wydanie dziennika Rzeczypospolitej informuje o bardzo ciekawym wyroku dotyczącym zadośćuczynienia za błąd lekarski– będący błędną diagnozą. Sąd Apelacyjny w Olsztynie utrzymał wyrok Sądu Okręgowego, który zasądził po 150 tysięcy zł zadośćuczynienia na rzecz dwójki dzieci, których matka zmarła na złośliwy nowotwór skóry, źle zdiagnozowany w badaniach przeprowadzonych w olsztyńskim szpitalu. W szpitalu w Olsztynie…

  Czytaj więcej

 • Sposoby dokumentowania nabycia spadku. Postanowienie sądu a akt poświadczenia dziedziczenia.

  Bartosz Kowalak

  2 lipca 2016

  Sposoby dokumentowania nabycia spadku. Postanowienie sądu a akt poświadczenia dziedziczenia.

  W zasadzie każdy obywatel wcześniej, czy pózniej stanie przed problemem związanym z wykazaniem swoich praw do spadku. Nie jest to procedura skomplikowana i często nie wymaga nawet zaangażowania adwokata, czy radcy prawnego. W prau słowach zatem omówić sposoby udokumentowania nabycia spadku. Aby korzystać z odziedziczonego majątku, spadkobiercy potrzebują urzędowego poświadczenia prawa do spadku. Do niedawna…

  Czytaj więcej

 • Upadłość konsumencka – szansa dla zadłużonych

  Bartosz Kowalak

  2 lipca 2016

  Upadłość konsumencka – szansa dla zadłużonych

  Dnia 31 grudnia 2014 roku weszły w życie przepisy umożliwiające ogłoszenie upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Nowa regulacja prawna zwana potocznie „upadłością konsumencką” jest adresowana przede wszystkim do osób, których majątek i uzyskiwane dochody nie pozwalają na regulowanie bieżących zobowiązań czy też osób, które wpadły w spiralę długów. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy…

  Czytaj więcej

 • Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej – biegły psychiatra nie zawsze potrzebny.

  Bartosz Kowalak

  2 lipca 2016

  Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej – biegły psychiatra nie zawsze potrzebny.

  Od czasu wprowadzenia kilka lat temu do polskiego Kodeksu cywilnego możliwości dochodzenia zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej praktycznie większość tego typu roszczeń poddawana jest pod rozstrzygnięcie sądu. Ubezpieczyciele i to patrząc z praktyki Kancelarii, chyba wszyscy obecni na rynku, przyjmują linię obrony, przed składanymi w imieniu poszkodowanych roszczeniami, polegającą na zgłaszaniu wniosku o przeprowadzenie dowodu…

  Czytaj więcej

 • Kredyt za darmo?

  Bartosz Kowalak

  2 lipca 2016

  Kredyt za darmo?

  Ustawa o kredycie konsumenckim nakłada na bank szereg obowiązków informacyjnych, w tym dotyczących treści umowy o kredyt zawieranej z konsumentem. Warto wiedzieć, że naruszenie niektórych z nich uprawnia konsumenta do spłaty kredytu bez odsetek i innych kosztów należnych bankowi. Zgodnie z art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim, w przypadku naruszenia przez kredytodawcę art. 29 ust.…

  Czytaj więcej

 • O Zmianie warunków umowy o pracę

  Bartosz Kowalak

  2 lipca 2016

  O Zmianie warunków umowy o pracę

  Zmiana warunków umowy o pracę Zmiana warunków umowy o pracę możne nastąpić bądź w drodze porozumienia zawartego pomiędzy pracownikiem a pracodawcą bądź w drodze wypowiedzenia warunków pracy i płacy czyli tzw. wypowiedzenia zmieniającego. W pierwszym przypadku pracownik musi wyrazić zgodę na zmianę warunków umowy o pracę, w przeciwnym razie porozumienie nie zostanie zawarte a stosunek…

  Czytaj więcej

 • Do notariusza po nakaz zapłaty?

  Bartosz Kowalak

  2 lipca 2016

  Do notariusza po nakaz zapłaty?

  Każdy kto miał do czynienia z sądami wie jedno – postępowanie sądowe trwa. Nawet uzyskanie nakazu zapłaty, a więc dokumentu wydawanego po niejako jedynie wstępnym zapoznaniu się ze sprawą może potrwać kilka miesięcy. Co oczywiste w tym czasie dłużnik może upaść, wyjechać za granice, czy jego majątek może zostać spieniężony przez komorników innych wierzycieli. Dlatego…

  Czytaj więcej

 • Nagrywane rozmowy jako dowód w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli.

  Bartosz Kowalak

  2 lipca 2016

  Nagrywane rozmowy jako dowód w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli.

  Jednym z dowodów, które broniący się nauczyciel może chcieć przedstawić w postępowaniu dyscyplinarnym są nagrania rozmów np. z uczniami czy z kolegami z pracy. Pytanie brzmi tylko czy takie nagrania można wykorzystać w sprawie. Odpowiedź na nie jest niestety jednoznaczna,  brakuje bowiem w tym zakresie odpowiedniej i precyzyjnej regulacji prawnej. Zasadniczo dowodzić można wszystkiego, co…

  Czytaj więcej

 • Odmowa wypłaty odszkodowania z uwagi na brak trwałych następstw na zdrowiu osoby poszkodowanej.

  Bartosz Kowalak

  2 lipca 2016

  Odmowa wypłaty odszkodowania z uwagi na brak trwałych następstw na zdrowiu osoby poszkodowanej.

  Nie każdy wypadek samochodowy, upadek na chodniku, czy inne nieszczęśliwe zdarzenie powoduje trwałe i nieodwracalne skutki na zdrowiu osoby poszkodowanej. Mimo tego wypadek łączy się dla poszkodowanego z istotnymi konsekwencjami, koniecznością leczenia, rehabilitacji, czy po prostu dojścia do siebie przez kilkanaście, dni, kilka tygodni. W sytuacji zatem, gdy ofiara wypadku nie ma żadnych złamań, nie…

  Czytaj więcej

 • Wypadek w szkole- jakie odszkodowanie?

  Bartosz Kowalak

  2 lipca 2016

  Wypadek w szkole- jakie odszkodowanie?

  W szkole, podobnie jak w różnych innych miejscach, dzieci są narażone na szereg niebezpieczeństw. Różnica polega jednak na tym, że w szkole opiekę nad nimi sprawują nauczyciele i opiekunowie, a nie rodzice. Warto zatem wiedzieć jakie są prawa rodziców/dziecka w przypadku nieszczęścia i na co można liczyć ze strony szkoły. O tym, jakie sytuacje można…

  Czytaj więcej