Prawo karne – Adwokat od Spraw karnych w Poznaniu

Strona główna

Prawo karne – Adwokat od Spraw karnych w Poznaniu

W ramach naszej Kancelarii prawnej w Poznaniu działają także doświadczeni adwokaci prowadzący sprawy karne. W szczególności prowadzą oni obronę przed zarzutami w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem po wniesieniu aktu oskarżenia.

Liderem zespołu zajmującego się w ramach projektu prawnikpoznanski.pl prawem karnym jest Adwokat Anna Konrady.

Nie trzeba dodawać, iż w sprawach karnych kluczowe znaczenie ma wybór dobrego i sprawdzonego adwokata oraz rzetelnej i doświadczonej kancelarii adwokackiej.

Prawo karne w Poznaniu

Postępowanie karne, praktycznie dla każdej osoby, której prokurator postawił zarzuty lub co do której skierowano akt oskarżenia oznacza silny stres, wiążący się choćby z rozstrzyganą w jego ramach kwestią odpowiedzialności karnej.

Często bowiem stawką sprawy karnej nie są tylko pieniądze, grzywna, czy wyrok w „zawiasach”, ale realna utrata wolności poprzez umieszczenie w zakładzie karnym- więzieniu.

Sprawa karna dla osoby, której stawiane są zarzuty, to przede wszystkim zderzenie się z systemem. Z systemem, który wyposażony jest w narzędzia i możliwości. Policja, prokurator, sądy to instytucje, z którymi nie mamy na co dzień do czynienia. Mimo tego możliwym jest przejście tego etapu swojego życia z poczuciem ulgi, przy czym w takiej sytuacji najrozsądniejszym wyjściem jest sięgnięcie po pomoc adwokata.

Sprawa karna z adwokatem, czy bez?

Nie ma przy tym sensu czekam na zaangażowanie adwokata do momentu, gdy do sadu zostanie skierowany akt oskarżenia. Już bowiem na etapie postępowania przygotowawczego rola adwokata może okazać się nieoceniona w zabezpieczeniu interesów osoby podejrzewanej o popełnienie przestępstwa.

Udział obrońcy już w początkowych czynnościach może okazać się kluczowy. Na tym etapie bowiem Policja i Prokurator decyduje, czy doszło w ogóle do przestępstwa, czy dysponuje wystarczającymi dowodami, aby to przestępstwo udowodnić.

Niestety również i mieszkańcy Poznania jak i okolicznych miast jak Szamotuły, Gniezno, Września, Oborniki, Tarnowo, Luboń, Śrem, mogą wejść w konflikt z prawem, co powinno skłaniać do poszukania pomocy Adwokata w Poznaniu.

Adwokat wyspecjalizowany w prawie karnym i prowadzący obrony karne w pierwszej kolejności udzieli porad prawnej dotyczącej sytuacji prawnokarnej każdego Klienta. Oceni, czy za dany czyn grozi odpowiedzialność karna, oceni jakość dowodów, którymi dysponuje prokuratura. Następnie rolą adwokata karnisty jest opracowanie strategii obrony w postępowaniu karnym. Strategia ta ma zapewnić skuteczną linię obrony. Optymalnie, gdy uda się przekonać policję, czy prokuraturę do odstąpienia od dalszego popierania zarzutów, co skutkować będzie umorzeniem postępowania. Jednakże jeżeli zostanie do sądu skierowany akt oskarżenia adwokat broni Klienta w postępowaniu sądowym.

Adwokaci działający w ramach Kancelarii Kowalak Jędrzejewska w Poznaniu działają w charakterze obrońców – broniąc przed zarzutami, jak również reprezentują pokrzywdzonych przestępstwem podejmując się roli pełnomocników.

Podstawowa rola adwokata w sprawie karnej

Podstawowym zadaniem, przed którym staje każdy adwokat, podejmujący się roli obrońcy w postępowaniu karnym, jest wykazanie braku popełnienia przestępstwa przez podejrzanego albo oskarżonego i doprowadzenie do wycofania zarzutów i umorzenia postępowania, a na etapie postępowania sadowego do wydania wyroku uniewinniającego.

Niekiedy jednak fakt popełnienia przestępstwa nie jest nawet kwestionowany przez osobę oskarżoną. Co nie oznacza, iż w tej sytuacji osoba oskarżona nie potrzebuje pomocy adwokata.

W sytuacji, gdy niemożliwym jest uniewinnienie bronionego Klienta adwokat działa w celu uzyskania możliwie najkorzystniejszego wyroku w zakresie kary oraz środków karnych.

Adwokaci z naszej Kancelarii prawnej w Poznaniu potrafią skuteczne walczyć o najniższy realny wymiar kary, zwłaszcza o to, aby uniknąć konieczności odbywania kary pozbawienia wolności.

Każda sprawa karna jest oczywiście odmienna, niemniej jednak nadrzędny cel adwokata jest zawsze taki sam- jest nim dobro klienta, którego gwarantem jest ścisłe przestrzeganie tajemnicy adwokackiej.

Adwokaci z naszej poznańskiej Kancelarii prawnej potrafią podejmować skuteczną obronę w procesach karnych.

Możemy pochwalić się uzyskaniem wyroków uniewinniających dla naszych Klientów oskarżonych m.in. o oszustwo, kradzież, spowodowanie wypadku komunikacyjnego, jazdę samochodem pod wpływem alkoholu, naruszenie nietykalności cielesnej policjanta czy narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia (przez członka personelu medycznego).

Skuteczna obrona nie oznacza jednak tylko walki o wyrok uniewinniający. Doświadczony adwokat potrafi tak dobrać strategię procesową, aby zminimalizować odpowiedzialność karną i przeprowadzić Klienta przez proces karny w najbardziej komfortowy sposób.

Jakie sprawy karne prowadzą nasi adwokaci w Poznaniu?

Naszym Klientom najczęściej pomagamy w następujących rodzajach spraw:

 • przestępstw przeciwko mieniu (kradzież, oszustwo, przywłaszczenie);
 • spowodowania wypadku drogowego albo kolizji;
 • prowadzenia pojazdu po alkoholu i narkotykach;
 • rozstroju zdrowia i naruszenie nietykalności cielesnej;
 • zniewagi, zniesławienia;
 • udziału w bójce pobiciu;
 • przestępstw o charakterze seksualnym;
 • fałszowania dokumentów;
 • przestępstw skarbowych;
 • przestępstw związanych z handlem narkotykami;
 • warunkowego umorzenia postępowania karnego;
 • dobrowolnego poddania się karze;
 • dozoru elektronicznego

Jak działa adwokat w sprawie karnej?

Zasady działania adwokatów z zespołu naszej Kancelarii w Poznaniu wyglądają następująco:

Analiza stanu faktycznego sprawy.

Prowadzenie każdej sprawy nasi adwokaci rozpoczynają od spotkania i szczerzej rozmowy z Klientem. W tym celu zapraszamy do Naszego Biura w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 18a/3, gdzie mogą się Państwo spotkać z adwokatem doświadczonym w sprawach karnych. Chcemy zapoznać się z Państwa punktem widzenia na sprawę oraz oczekiwaniami.

Kolejnym krokiem jest nawiązanie kontaktu z przedstawicielami organów ścigania ( Policja lub Prokuratura) i zapoznanie się z materiałem zgromadzonym w sprawie.

Pozwala to nam ocenić możliwe kierunki rozwoju sprawy, szansę na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia. Poznanie stanu wiedzy organów ścigania jest kluczowe np. podczas podejmowaniu decyzji o składaniu/odmowie składania wyjaśnień. Dobra strategia obrończa jest kluczem do pomyślnego wyniku sprawy.

Udział adwokata w postępowaniu przygotowawczym.

Nie należy lekceważyć postępowania przygotowawczego, bowiem to w jego toku przeprowadzane są przez Policje lub Prokuratora pierwsze przesłuchania strony jaki i świadków oraz gromadzone materiały, z których korzysta potem sąd. Świadkowie z reguły więcej pamiętają podczas przesłuchania w śledztwie czy dochodzeniu aniżeli w toczącym się po miesiącach, a niekiedy latach procesie sądowym. Udział adwokata w pierwszym przesłuchaniu w charakterze podejrzanego często ma kluczowe znaczenie dla sprawy, nijako „ukierunkowując” ją w dany sposób. Przesłuchaniu na policji z reguły towarzyszy stres, a wielu Klientów po fakcie skarży się na to, że ich słowa nie zostały w wierny sposób utrwalone w protokole. Zwłaszcza, iż Policjanci nie są prawnikami i nie zawsze potrafią wyłuskać z treści zeznać wszystkie niuanse. Nasi adwokaci czuwają nad prawidłowym przebiegiem przesłuchania i przestrzeganiem przepisów kodeksu postępowania karnego.

Tymczasowe aresztowanie.

Pozbawienie wolności, jeszcze przed prawomocnym skazaniem jest sytuacją trudną zarówno dla podejrzanego, jak i jego rodziny. Z reguły zatrzymanie i dalsze czynności dzieją się w sposób nagły. Nasi adwokaci pomagają najbliższym osób tymczasowo aresztowanych, przygotowujemy zażalenia na postanowienia o tymczasowym aresztowaniu lub jego przedłużeniu, organizujemy zgody na widzenie. Nasi adwokaci spotykają się z osobami tymczasowo aresztowanymi w aresztach nie tylko w Poznaniu, ale na terenie całego kraju.

obrona w postępowaniu sądowym.

W polskim procesie karnym istnieje zasada domniemania niewinności, która mówi, że oskarżony jest uważany za niewinnego do czasu udowodnienia jego winy. Obrońca ma ważną rolę w procesie karnym, ponieważ musi stawiać trudne pytania, wskazywać wątpliwości dotyczące faktów oraz szukać dowodów, które mogą pomóc klientowi. W zależności od rodzaju sprawy, kluczowe może okazać się posiadanie znajomości orzecznictwa, dokładne przesłuchanie świadków lub umiejętność skutecznej polemiki z opinią biegłego. Nasze adwokaci zawsze uczciwie informują klientów o szansach na sukces oraz słabych stronach obrony. Czasami, aby osiągnąć korzystny wynik, konieczne jest przeprowadzenie procesu karnego w dwóch instancjach, ponieważ dopiero sąd wyższej instancji może zgodzić się z argumentacją przedstawioną przez obrońcę.

Dobrowolne poddanie się karze.

Doświadczony Adwokat jest w stanie ocenić sytuację swojego klienta i doradzić mu najlepszy sposób zakończenia procesu karnego. Dobrowolne przyjęcie kary nie jest uznawane za porażkę, lecz jest efektem podejścia opartego na kalkulacji korzyści i strat. Adwokaci z naszej Kancelarii prawnej w Poznaniu są w stanie uzyskać łagodniejszą karę, warunkowe zawieszenie jej wykonania lub krótszy okres obowiązywania środka karnego, jeśli klient decyduje się na dobrowolne poddanie się karze. Przed podjęciem decyzji o dobrowolnym poddaniu się karze, warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację i nie podejmować decyzji pod wpływem stresu, np. podczas przesłuchania na policji.

Warunkowe umorzenie postępowania.

Warunkowe umorzenie postępowania to jedna z opcji zakończenia sprawy kryminalnej, która minimalizuje negatywne konsekwencje prawnokarne dla klienta. Jest to niekiedy rzeczywista szansa, ponieważ pozwala zachować klientowi status osoby niekaranej, uniknąć kary lub ograniczyć zakres środków karnych, w tym w szczególności skrócić zakaz prowadzenia pojazdów.

Przepisy i orzecznictwo określają, w jakich sytuacjach jest możliwe zastosowanie warunkowego umorzenia postępowania. Nasi adwokaci posiadają doświadczenie w przekonywaniu sądów z różnych rejonów Wielkopolski do zastosowania tej korzystnej opcji.

Pokrzywdzony w procesie karny.

Przestępstwo to traumatyczne doświadczenie, ale niekiedy ofiara powinna brać czynny udział w postępowaniu karnym. Wyrok skazujący dla sprawcy przestępstwa może nie tylko przynieść poczucie sprawiedliwości, ale również otworzyć drogę do otrzymania odszkodowania i zadośćuczynienia za skutki przestępstwa. W naszej kancelarii adwokaci prowadzą sprawy kompleksowo, wykorzystując materiały zebrane w postępowaniu karnym, aby uzyskać korzystne wyniki dla naszych Klientów. Zdajemy sobie jednak sprawę, że proces karny może być traumatyczny dla ofiar przestępstw, dlatego działamy wrażliwie i dbamy o to, aby uczestnictwo naszych Klientów w procesie było jak najbardziej komfortowe.

Po prawomocnym wyroku.

Doświadczony adwokat potrafi wykorzystać różne instytucje prawne, które pozwalają zmniejszyć skutki orzeczonej kary. Oprócz uzyskania prawomocnego wyroku skazującego, nasi adwokaci mogą złożyć wnioski o warunkowe przedterminowe zwolnienie, dozór elektroniczny, wydanie wyroku łącznego, rozłożenie kar finansowych na raty, skrócenie czasu obowiązywania środków karnych czy uzyskanie blokady alkoholowej. Dzięki naszemu doświadczeniu i umiejętnościom jesteśmy w stanie przekonać sąd do pozytywnego rozpatrzenia wniosków, co umożliwia naszym Klientom odbycie łagodniejszej kary niż ta, która została orzeczona.

  Pomoc prawna adwokata od prawa karnego w Poznaniu polega w szczególności na:

  • udzielaniu porad prawnych dotyczących prawa karnego, ocenie sytuacji Klienta pod kątem odpowiedzialności karnej i grożącej za dany czyn kary,
  • obronie Klientów podejrzanych, a następnie oskarżonych podczas wszystkich etapów jakimi charakteryzuje się postępowanie karne,
  • sporządzaniu wszelkiego rodzaju pism w postępowaniu karnym, takich jak: apelacja, zażalenie, pism dotyczących dotyczą zmiany bądź uchylenia środka zapobiegawczego, chociażby tymczasowego aresztowania, poręczenia majątkowego, dozoru policyjnego, wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie, rozłożenie grzywny na raty i innych,
  • reprezentowaniu Klienta w czynnościach postępowania przygotowawczego w zakresie jego przesłuchania, przesłuchania świadków na Policji, czy w Prokuraturze jak i na etapie końcowego zapoznania z materiałami postępowania,
  • reprezentowaniu osób pokrzywdzonych w roli ich pełnomocnika,
  • dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych od sprawców przestępstwa w związku ze szkodami wynikającymi z faktu jego popełnienia.
  • sporządzanie wniosków o umorzenie postępowania, warunkowe umorzenie postępowania, o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej, o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania postępowania dowodowego, przygotowanie kasacji, apelacji, zażalenia, wniosków o wznowienie postępowania karnego,
  • w postępowaniu wykonawczym ( tj. po skazaniu i na etapie wykonania kary) tworzenie pism o odroczenie i przerwanie wykonania kary pozbawienia wolności, wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie z kary pozbawienia wolności, o wydanie wyroku łącznego, o umorzenie lub rozłożenie grzywny w ratach, wnioski o zwolnienie z odbycia kary ograniczenia wolności lub uznania jej za wykonaną.

  Głównym obszarem działania jest miasto Poznań i miejscowości położone w bezpośredniej bliskości Poznania ( Szamotuły, Oborniki, Gniezno, Chodzież, Śrem, Września, Jarocin, Nowy Tomyśl, Grodzisk Wielkopolski), ale w razie konieczności występujemy również przed organami procesowymi w innych regionach kraju.

  Dzięki naszym oddziałom świadczymy także pomoc adwokata w sprawach karnych Wrześni i pomoc adwokata w sprawach karnych w Jarocinie.

  Sprawy karne, które można powierzyć naszemu adwokatowi w Poznaniu

  Spośród szerokiego spektrum spraw karnych zajmujemy się w szczególności przestępstwami:

  • komunikacyjnymi (wypadek komunikacyjny, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego etc.)
  • przeciwko życiu i zdrowiu (bójka i pobicie, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu człowieka, aborcja, narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia etc.)
  • przeciwko rodzinie i opiece (przemoc domowa, znęcanie się fizyczne i psychiczne nad członkami rodziny, uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacji);
  • przeciwko wolności (groźby karalne, szantaż, stalking etc.)
  • przeciwko czci i nietykalności cielesnej (zniesławienie, znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej etc.)
  • przeciwko działalności instytucji państwowych (przekupstwo, płatna protekcja etc.)
  • przeciwko ochronie informacji (bezprawne uzyskanie informacji, niszczenie bądź uszkodzenie danych informatycznych, zakłócenia systemów komputerowych etc.);
  • przeciwko wiarygodności dokumentów (fałszerstwo, poświadczenie nieprawdy etc.)
  • przeciwko mieniu (kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, wymuszenie rozbójnicze, przywłaszczenie, oszustwo, oszustwo komputerowe etc.)
  • gospodarczymi (przestępczość białych kołnierzyków, oszustwo kredytowe, pokrzywdzenie wierzycieli, przestępstwa związane z prawem upadłościowym etc.)
  • określonymi w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (wytwarzanie, przemyt, wprowadzanie do obrotu, posiadanie środków odurzających)
  • związanymi z naruszeniem praw autorskich, znaków towarowych, wzorów użytkowych i patentów

  Kancelaria reprezentuje również klientów w sprawach wykroczeniowych. Wśród najbardziej powszechnych są to:

  • wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu, prowadzenie pojazdu bez uprawnień, niestosowanie się do ograniczenia prędkości etc.)
  • wykroczenia przeciwko mieniu (kradzież lub przywłaszczenie, paserstwo)
  • wykroczenia przeciwko osobie (złośliwe niepokojenie, szczucie psem naruszenie obowiązków rodzicielskich i opiekuńczych

  Wynagrodzenie adwokata w sprawie karnej w Poznaniu

  Ile bierze adwokat za sprawę karną?

  Z uwagi na fakt, iż każda ze spraw karnych, z którą trafiają do Kancelarii Nasi Klienci jest inna, niniejszy Cennik usług prawniczych w postępowaniu karnym pomoże Państwu jedynie zorientować się w zakresie naszej polityki cenowej. Każda sprawa karna odróżnia się bowiem od pozostałych zupełnie innym stopniem skomplikowania, etapem na jakim się znajduje i powagą stawianych zarzutów, a co za tym idzie różnym nakładem pracy ze strony adwokata od prawa karnego.

  Z tego też względu wynagrodzenie Kancelarii za usługi adwokata ustalane jest z każdym z Państwem indywidualnie.

  W pierwszej kolejności adwokat, który analizuje Państwa sprawę przeprowadza analizę stanu faktycznego i stanu prawnego oraz wstępnie ocenia zakres niezbędnych czynności do podjęcia oraz komplikacji faktycznych i prawnych, które mogą pojawić się w toku prowadzenia danej sprawy.

  Na tej podstawie oceniając nakład pracy kancelarii prawnej w Poznaniu, stopień skomplikowania prawnik proponuje wynagrodzenie za przeprowadzenie danej sprawy

  Sprawy karne są bardzo różne, od spraw relatywnie mało skomplikowanych, sprowadzających się do jednego zdarzenia (kradzież, jazda po pijanemu, bójka, ) do spraw prowadzonych przeciwko osobom oskarżonym o wyłudzenia w ramach zorganizowanego procederu.

  Dlatego też jedna sprawa może trwać rok i sprowadzić się do jednej, dwóch rozpraw, gdy druga zajmie organom ścigania kilka lat i wiąże się z koniecznością wielokrotnego wyznaczenia rozprawy i przebrnięcia przez kilometry zgromadzonych dokumentów.

  Dlatego tez wynagrodzenie w sprawach karnych zwykle zamyka się w przedziale od 3.000 zł za sprawę typową, do znacznie większych kwot przy sprawach szczególnie skomplikowanych lub o dużym ciężarze gatunkowym.

  Pojedyncza porada prawna z zakresu prawa karnego, to najczęściej 300 zł. W sytuacji, gdy dla jej udzielenia wymaganym będzie analiza dokumentów, czy zapoznanie się z aktami sprawy, kwota ta może być wyższa.

  Gdzie działamy

  Siedziba Naszej Kancelarii mieści się Poznaniu, ale adwokaci z naszej Kancelarii prowadzą sprawy karne i bronią przed zarzutami Klientów w całej Polsce. Prowadziliśmy już procesy karne przed Sądami w Warszawie, Suwałkach, Katowicach, Wrocławiu, Szczecinie, Koszalinie, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim.

  Jednakże przede wszystkim nasi karniści upoważnienie do obrony realizują w takich wielkopolskich miastach jak: Gniezno, Jarocin, Wągrowiec, Śrem, Koło, Ostrów Wielkopolski, Konin, Września, Grodzisk Wielkopolski, Środa Wielkopolska, Nowy Tomyśl, Oborniki, Chodzież, Pila, Złotów, Słupca, Pleszew, Szamotuły, Gostyń, Leszno, Krotoszyn, Kalisz, Kościan, Turek.

  Zapraszamy do naszej siedziby przy ul. Mickiewicza 18a/3 w Poznaniu. Udzielamy także porad prawnych online. Ofertę pomocy prawnej w zakresie spraw karnych, wykroczeniowych adresujemy nie tylko dla mieszkańców Poznania ale i do innych wielkopolskich miejscowości jak: Września, Jarocin, Słupca, Gniezno, Wągrowiec, Koło, Kalisz, Konin, Szamotuły i inne.

  Osoby zainteresowane pomocą adwokata od spraw karnych w Jarocinie zapraszam do naszej Filii tamże, podobnie osoby zainteresowane adwokatem od prawa karnego w Wrześni zapraszam do naszej placówki w Wrześni.