Przestępstwa i wykroczenia drogowe

Strona główna

Przestępstwa i wykroczenia drogowe

Obrona w postępowaniu karnym i wykroczeniowym dotyczącym ruchu drogowego

Przepisy szeroko pojętego prawa drogowego należą do najczęściej naruszanych. Konsekwencje nieumyślnego albo i umyślnego popełnienia wykroczenia czy przestępstwa bywają często dotkliwe i długotrwałe (zwłaszcza gdy grozi wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów lub odebranie prawa jazdy). Wsparcie adwokata specjalizującego się w prawie drogowym umożliwia w takiej sytuacji przede wszystkim wykorzystanie szeregu możliwości obronnych, jak również pozwala ograniczyć dotkliwość kary.

Jakiej pomocy najczęściej szukają u adwokata nasi Klienci

Adwokaci z Kancelarii adwokackiej w Poznaniu reprezentują sprawców zdarzeń na drodze oraz osoby posądzone o spowodowanie przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym. Bronimy Klientów zarówno w sprawie karnej, w sprawie o wykroczenie, wykonawczej, ale także na drodze administracyjnej związanej z zatrzymaniem prawa jazdy. Z drugiej strony Nasi adwokaci pomagają również pokrzywdzonym w wypadkach i kolizjach w dochodzeniu sprawiedliwości, ustaleniu okoliczności wypadku drogowego, osoby winnej naruszenia przepisów na drodze. W konsekwencji jesteśmy także firmą zajmująca się dochodzeniem odszkodowań i zadośćuczynień dla ofiar wypadków drogowych, także w zakresie uzyskania zadośćuczynienia lub nawiązki w postępowaniu karnym.

Wśród najczęstszych próśb, które kierują do adwokata nasi Klienci moglibyśmy wyróżnić:

 • weryfikacja oceny prawnej (na ogół narzuconej przez organy ścigania) zaistniałego zdarzenia drogowego;
 • obrona karna za spowodowanie wypadku drogowego albo kolizji ( art. 177 K.k. i następne);
 • obrona karna za prowadzenie pojazdu po alkoholu i narkotykach ( art. 178 a k.k. i następne);
 • pomoc prawna w warunkowym umorzeniu postępowania karnego;
 • pomoc prawna w rozstrzygnięciu sporu co do limitu przekroczenia dopuszczalnej prędkości oraz przekroczenia dopuszczalnej liczby punktów karnych;
 • obrona w postępowaniu wykroczeniowym za niezatrzymanie się do kontroli;
  pomoc prawna w uchyleniu prawomocnego mandatu karnego;
 • pomoc prawna w skróceniu zakazu prowadzenia pojazdu;
 • uzyskanie tzw. blokady alkoholowej dla osób posiadających zakaz prowadzenia pojazdów;
 • reprezentacja w postępowaniu administracyjnym dotyczącym cofnięcia uprawnień do prowadzenia pojazdów – zatrzymania prawa jazdy;
 • zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w ruchu drogowym albo wniosek o ściganie wykroczenia w ruchu drogowym w imieniu pokrzywdzonego;
 • reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach karnych związanych z ruchem drogowym.

Analiza Twojej Sprawy

Adwokaci Karniści z naszej Kancelarii adwokackiej posiadają bogate doświadczenie w sprawach dotyczących ruchu drogowego, spraw związanych z obroną osób, którym zatrzymano prawo jazdy za jazdę po alkoholu lub narkotykach, w wypadkach drogowych. Pozwoliło to nam stać się w tej dziedzinie specjalistami.

Czujemy się pewnie podejmując sprawy karne czy to na etapie prokuratorskim: dochodzenia i śledztwa, czy walki sądowej przed sądem karnym.

W pierwszej kolejności zawsze analizujemy Twoją Sprawę, czy to na podstawie dokumentacji, którą nam prześlesz, czy podczas spotkania z adwokatem, radcą prawnym w Kancelarii. Zbieramy informacje o przebiegu zdarzenia, by zastosować do niej odpowiednie przepisy oraz oszacować ryzyko. Oceniamy różne warianty działania i dokonujemy wyceny Twojej Sprawy.

Jeśli nie będziesz zainteresowany prowadzeniem sprawy lub naszym zdaniem sprawa nie rokuje szans na powodzenie, wówczas pożegnamy się uściskiem dłoni. Jeżeli powierzysz nam prowadzenie sprawy, będziemy starali się skutecznie doprowadzić do jej wygrania, czy to do uniewinnienia, czy do maksymalnego zmniejszenia kary.

Dlaczego Kowalak Jędrzejewska i Partnerzy Kancelaria Prawna ?

Bez dwóch zdań skuteczna walka w postępowaniu karnym jest sztuką. Sztuką, do której nie tylko niezbędny jest talent, ale i solidna podbudowa w rzemiośle, jak również i swego rodzaju pasja w jej wykonywaniu. Statystyki są przy tym nieubłagane, ogólnie znaczna większość spraw, w których prokurator decyduje się wysłać akt oskarżenia kończy się wyrokiem skazującym. Liczba ta zbliża się do niemal 100 % w sytuacji braku obrońcy. Pomoc adwokata przed sądem, ale też prokuratorem jest przydatna nie tylko po to by zostać uniewinnionym, często uczciwie trzeba powiedzieć, iż jest to niemożliwe, ale po to by zminimalizować karę , warunkowo umorzyć postępowanie albo zastosować łagodniejszy przepis.

Dlatego też kluczowym przy powierzeniu sprawy Kancelarii adwokackiej jest wybór prawnika, który na postępowaniach karnych „zjadł przysłowiowe zęby”. Kancelaria wykształciła już trzy pokolenia adwokatów karnistów, którzy każdego dnia reprezentują interesy swoich Klientów. Posiadanie w naszych szeregach zespołu doświadczonych obrońców jest w szczególności przydatne, gdy sprawa jest zawiła. Wspólne narady ułatwiają szybkie odnalezienie często niekonwencjonalnego rozwiązania problemu.

Kancelaria funkcjonuje już od ponad 25 lat. Początkowo nasza praktyka skoncentrowana była na pomocy Klientom z Poznania i najbliższych okolic (Szamotuły, Oborniki, Wągrowiec, Pobiedziska, Środa Wielkopolska, Śrem czy Grodzisk Wielkopolski. Z czasem przychodzili do nas (niejednokrotnie z polecenia) Klienci z dalszych okolic Wielkopolski – Gniezna, Nowego Tomyśla, Piły, Chodzieży, Leszna, Rawicza, Wrześni, Konina, Koła, czy Jarocina. W Jarocinie właśnie otworzyliśmy Filię Kancelarii, dzięki temu sprawniej nam jest obecnie bronić Klientów także z okolic Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego, Krotoszyna, oraz województwa łódzkiego. Dziś prowadzimy sprawy karne na terenie całej Polski, w tym na ścianie wschodniej, co wynika z napływu społeczności ukraińskiej. W toku działalności adwokaci wchodzący w skład Kancelarii reprezentowali również osoby pokrzywdzone przestępstwami i wykroczeniami w zdarzeniach drogowych przeciwko sprawcom, obok organów ścigania, ale także w batalii z ubezpieczycielami o jak najwyższe odszkodowanie.

Możemy się pochwalić dużą rzeszą indywidualnych klientów, dla których uzyskaliśmy satysfakcjonujące rozstrzygnięcia. Tak więc sprawy karne z dziedziny ruchu drogowego, wypadki drogowe, jazda „po pijaku” dla prawników Naszej Kancelarii stanowią „chleb powszedni”, którym zajmujemy się na co dzień od wielu lat. W tym czasie, każdego roku analizujemy i przeprowadzamy często dziesiątki spraw, prowadząc w chwili obecnej blisko sto procesów na rzecz sprawców i kilkadziesiąt na rzecz poszkodowanych.

Jednocześnie jako pełnomocnicy profesjonalni: adwokaci, radcowie prawni (będący członkami Wielkopolskiej Izby Adwokackiej i Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu) zapewniamy Państwu po pierwsze: uczciwość, dyskrecję, ale także gwarancję, iż Wasza sprawa zostanie przeprowadzona w sposób prawidłowy.

Warto w tym miejscu przypomnieć, iż radca prawny i adwokat jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej oraz obowiązuje go kanon norm etycznych wyznaczonych Kodeksem Etyki Adwokackiej i Kodeksem Etyki Radcowskiej.

Wreszcie i najważniejsze. My lubimy naszych Klientów, staramy się by proces był jak najmniej uciążliwy psychicznie a relacja między poszkodowanym a jego obrońcą czy pełnomocnikiem – adwokatem, radcą prawnym miała charakter indywidualny i bezpośredni.

Za prowadzenie działu postępowań karnych, o wykroczenie i administracyjnych w dziedzinie ruchu drogowego w Naszej Kancelarii odpowiadają:

Bartosz Kowalak

Radca prawny | Współwłaściciel

Bartosz Kowalak – radca prawny, partner Kancelarii, co prawda nie zajmuje się sensu stricte sprawami karnymi, natomiast specjalizuje się w nieodłącznej konsekwencji wypadków drogowych jakimi są sprawy związane z dochodzeniem odszkodowań dla ofiar wypadków drogowych. Prowadzi popularnego bloga prawniczego poświęconego tematyce odszkodowań: blogoodszkodowaniach.pl, gdzie szeroko pisze o odszkodowaniach, dochodzeniu zadośćuczynień, czy działalności firm zajmujących się dochodzeniem odszkodowań; kancelarii odszkodowawczych.

Anna Konrady

Adwokat

Anna Konrady – adwokat, pochodząca z Ziemi Jarocińskiej i filar filii naszej Kancelarii w Jarocinie. Jej zainteresowania zawodowe jako adwokata koncentrują się na prawie karnym, w tym obronie karnej kierowców powodujących wypadki drogowe lub zatrzymanych na jeździe pod wpływem alkoholu i narkotyków. W praktyce, zajmuje się również sprawami karnymi na etapie wykonawczym, który daje szereg dodatkowych instrumentów do złagodzenia i skrócenia wymierzonych w wyroku kar. Bardzo dobrze orientuje się także w sprawach związanych z dochodzeniem odszkodowania i zadośćuczynienia.

Jak działamy

W pierwszej kolejności adwokat z naszej Kancelarii adwokackiej w Poznaniu dokonuje analizy zgłoszonej nam sprawy. Jak już wspomnieliśmy wyżej oceny sprawy dokonujemy na podstawie rozmowy z Klientem oraz lektury przedstawionych nam dokumentów.

Po przeanalizowaniu sprawy, adwokat przedstawi warunki na podstawie, których Kancelaria podjęłaby się prowadzenia sprawy. Warunki te ustalamy w sposób jasny i przejrzysty. Podpisujemy umowę, która wyraźnie określa warunki współpracy pomiędzy Klientem a Kancelarią oraz w sposób czytelny przedstawia zasady ustalania należnego Kancelarii honorarium.

W zależności od etapu, na którym znajduje się sprawa w momencie jej powierzenia Kancelarii niezwłocznie:

 • zgłaszamy swój udział w sprawie jako obrońca albo pełnomocnik pokrzywdzonego, czy oskarżyciela posiłkowego;
 • składamy wniosek o zapoznanie się z aktami sprawy, jeśli wymaga to uzyskania zgody albo bezpośrednio udajemy się do np. sądu, aby przeanalizować akta;
 • bierzemy udział w czynnościach śledztwa, w tym przesłuchaniach świadków, podejrzanych, oraz w posiedzeniach i rozprawach;
 • składamy zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy czy środków zapobiegawczych, jak tymczasowe aresztowanie, poręczenie majątkowe czy dozór;
 • składamy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa albo wykroczenia;
  przygotowujemy projekt ugodowego rozstrzygnięcia sprawy w trybie art. 335 k.p.k. albo 387 k.p.k. (tzw. dobrowolne poddanie się karze);
 • składamy apelację albo kasację, jeśli Klient przyjdzie do nas w późniejszym etapie sprawy;
 • składamy wnioski w postępowaniu wykonawczym, np. o skrócenie środka karnego, czy o blokadę alkoholową;
 • przystępujemy do postępowania Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA);
 • przystępujemy do sprawy administracyjnej, względnie składamy odwołanie od decyzji.

W jakich sprawach możemy pomóc

Weryfikacja oceny prawnej zaistniałego zdarzenia drogowego.

Dokładna analiza stanu faktycznego towarzyszącego wypadkowi komunikacyjnemu, miejsca zdarzenia oraz przepisów prawnych przez naszych adwokatów, pozwala niejednokrotnie wykazać, że np. policjanci albo strażnicy miejscy błędnie ocenili, kto jest sprawcą, czy przypisali błędną podstawę prawną, a nawet niezasadnie doszukali się złamania przepisów drogowych. Reprezentując naszych Klientów, niejednokrotnie okazywało się, że z góry narzucona przez organy ścigania kwalifikacja prawna zdarzenia, a nawet przypisana wina były nieprawidłowe. Klient, pierwotnie przyjęty za sprawcę, zamiast się bronić, ostatecznie okazał się poszkodowanym i mógł walczyć o odszkodowanie, zadośćuczynienie albo nawiązkę.

Obrona karna za spowodowanie wypadku drogowego albo kolizji drogowej.

Wypadki drogowe skutkują procesem karnym, zaś kolizje, o ile strony się nie porozumieją, mandatem albo procesem o wykroczenie. W postępowaniach tych istotną rolę odgrywają takie dowody jak: przesłuchanie świadków zdarzeń i zapis monitoringu. Nierzadko nie da się dowieść swoich racji bez pomocy biegłego z dziedziny rekonstrukcji zdarzeń drogowych. Broniąc oskarżonego w takich sprawach, ważną kwestią jest, by czuwać, aby nie pominięto ważnych szczegółów zdarzeń. Ponadto sprawcy muszą liczyć z odpowiedzialnością odszkodowawczą, w szczególności, jeżeli nie mieli OC, jechali „na podwójnym gazie” albo zbiegli z miejsca zdarzenia. Posiadanie polisy ubezpieczeniowej nie chroni przed tym, że w wyroku karnym kierowca skazany zostanie zobowiązany do zapłaty odszkodowania, niemniej w takim wypadku, należy zwrócić się następnie do zakładu ubezpieczeń o refundację kosztów.

Obrona za prowadzenie pojazdu po alkoholu i narkotykach.

Nasi adwokaci pracując nad tymi sprawami, dbają przede wszystkim o to, czy organy ścigania, wykonując swoją pracę, dochowały wszystkich formalnych wymogów. Istotna w sprawie jest więc analiza akt sprawy. Sprawdzamy je np. pod kątem tego, czy prawidłowo przeprowadzono pomiary, czy urządzenia miernicze były legalne. W sprawach tego rodzaju, w sytuacjach wątpliwych, niezbędna może okazać opinia biegłego w zakresie badań retrospektywnych albo na zawartość niedozwolonych substancji. Ponadto, z uwagi na obowiązek orzeczenia – w przypadku skazania za te czyny – zakazu prowadzenia pojazdów, walczymy o to, by zakaz dotyczył jak najmniejszej liczby kategorii prawa jazdy oraz by trwał jak najkrócej. Ponadto mimo powszechnego przekonania, iż konstrukcja przepisów sankcjonujących jazdę po pijaku, czy po narkotykach nie pozwala na uniknięcie odpowiedzialności, to z naszego doświadczenia wynika, iż w wielu przypadkach, zwłaszcza osób złapanych pierwszy raz na jeździe po alkoholu możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania.

Pomoc w warunkowym umorzeniu postępowania karnego.

Uznanie winy w sprawach związanych z prowadzeniem pojazdów wiąże się często z otrzymaniem surowego zakazu prowadzenia pojazdów oraz obowiązkiem zapłaty wysokiego świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Jedną z możliwości złagodzenia sankcji jest warunkowe umorzenie postępowania karnego. Nasi adwokaci pomagają uzyskać takie rozstrzygnięcie. O warunkowym umorzeniu postępowania krąży wiele mitów i z pewnością nie należy do łatwo osiągalnych, ale prawdą jest, że nawet w przypadku popełnienia przestępstwa, rozstrzygnięcie to pozwala, na zwrot prawa jazdy już po 12 miesiącach od jego zabrania i to bez konieczności ponownego zdawania egzaminu państwowego.

Pomoc w rozstrzygnięciu sporu co do limitu przekroczenia dopuszczalnej prędkości oraz przekroczenia punktów karnych.

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości skutkuje mandatem oraz punktami karnymi, a czasem utratą prawa jazdy, o ile przekroczono o 50 km/h dozwoloną prędkość na terenie zabudowanym albo przekroczono limit punktów karnych. Broniąc w takich sprawach naszych klientów sprawdzamy, czy pomiar prędkości był prawidłowy, czy urządzeniem mierniczym dokonano pomiaru pojazdu sprawcy, a może innego samochodu. Nasi adwokaci skupiają się także, czy policjanci nie dokonali wadliwego skumulowania punktów w sytuacji popełnienia kilku wykroczeń naraz. Również w takich spraw nierzadko ważnym dowodem w sprawie jest opinia biegłego, np. z dziedziny elektrotechniki

Obrona za niezatrzymanie się do kontroli.

Odkąd niezatrzymanie się do kontroli przestało być wykroczeniem, a stało się przestępstwem, za które wymierza się zakaz prowadzenia pojazdów, ten niepozorny czyn stał się powodem poważnych problemów wielu kierowców. Skazanie za ten czyn nastąpi, jeśli niedostosowanie się do sygnałów dawanych np. przez funkcjonariusza Policji było umyślne. Na ogół jedynymi dowodami w sprawie jest słowo kierowcy przeciwko słowu Policjanta. Trzeba więc drobiazgowo analizować każdy szczegół przebiegu zdarzenia, by przekonać do swoich racji.

Pomoc w uchyleniu prawomocnego mandatu.

Spora część naszych Klientów po przyjęciu mandatu (często na skutek presji funkcjonariusza Policji), uznawała potem, że mandat nie był słuszny. W takich wypadkach można jedynie starać się o uchylenie mandatu przez sąd i to w terminie 7 dni. Nasi adwokaci nie tylko sporządzają stosowny wniosek w sprawie, ale również dbają, by na wyznaczonym posiedzeniu sąd gruntownie przeanalizował okoliczności w oparciu przedstawione dowody oraz wnioskowanie.

Pomoc w skróceniu zakazu prowadzenia pojazdu.

Środki karne, a wśród nich, zakaz prowadzenia pojazdów – zatrzymanie prawa jazdy można skrócić po upływie roku i jednocześnie połowy obowiązywania środka. Skrócenie do niedawna nie dotyczyło zakazu orzeczonego za jazdę po alkoholu oraz substancjach zabronionych. Sporządzamy stosowny wniosek do sądu, starając się wykazać, że nie ma konieczności dalszego stosowania zakazu.

Uzyskanie tzw. blokady alkoholowej dla osób posiadających zakaz prowadzenia pojazdów.

Kierowcy skazani za jazdę po alkoholu nie mogą liczyć na skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów, chyba, że zakaz orzeczono w stosunku do recydywisty. Kodeks karny wykonawczy pozwala jednak na inne wyjście z sytuacji. Po upływie połowy okresu wykonywania środka, można wnioskować o zmianę jego postaci, czyli mówiąc w skrócie o zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Pomagamy sporządzić stosowny wniosek w tym względzie, przekonując że postawa kierowcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają. Z kolei w przypadku recydywistów, którzy otrzymują dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, możliwość otrzymania zgody na blokadę następuje po 10 latach, a po 15 latach mogą starać się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów.

Reprezentacja w postępowaniu administracyjnym dotyczącym cofnięcia uprawnień do prowadzenia pojazdów.

Można utracić prawo jazdy nie tylko w postępowaniu karnym. Postępowanie administracyjne, wszczynanym przez starostę (prezydenta czy burmistrza) jest kolejnym, często niezasadnie lekceważonym, postępowaniem, w którym można stracić prawo jazdy. Przyczyn ku temu jest wiele, są to informacje z organów ścigania związane z naruszeniem zasad o ruchu drogowym, ale także mogą być okoliczności związane ze zdrowiem fizyczny i psychicznych kierowcy. Organ administracyjny gruntownie bada, czy istnieją przesłanki do cofnięcia uprawnień, a strona ma prawo czynnie w tym uczestniczyć, przedkładając np. istotne dokumenty w sprawie. Również w tego rodzaju postępowaniu warto mieć pełnomocnika, bowiem gąszcz przepisów administracyjnych, pozwala dodatkowo składać szereg zarzutów natury formalnej. Co ważne, postępowanie może być wszczęte nawet pomimo otrzymania zakazu prowadzenia pojazdów, albowiem w przypadku otrzymania zakazu wyłącznie na kategorię B, starości często dodatkowo cofają uprawnienia na inne kategorie, co nie zawsze jest prawidłowe.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa albo wniosek o ściganie wykroczenia w imieniu pokrzywdzonego.

Aby organy ścigania rozpoczęły postępowanie karne czy o wykroczenie, najpierw muszą zostać poinformowane o zdarzeniu przestępczym. Czasem sytuacja nie jest jednoznaczna i jeśli ktoś jest zainteresowany wszczęciem sprawy przez policję albo prokuraturę, należy zgłosić pewne dowody. Wielokrotnie się zdarza, że organy ścigania umarzają sprawę albo w ogóle odmawiają jej wszczęcia, dlatego warto poradzić się adwokata albo wynająć go do prowadzenia sprawy, żeby zawczasu przygotować odpowiednie zawiadomienie.

Reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach karnych.

Co roku na polskich drogach dochodzi do ponad 30.000 wypadków komunikacyjnych, w wielu z nich dochodzi do powstania uszczerbku na zdrowiu u osób poszkodowanych: pieszych, pasażerów, rowerzystów, czy kierowców. Dochodzimy roszczeń związanych z uzyskaniem zadośćuczynienia za powstały uszczerbek na zdrowiu jak np.: złamane kości, złamany kręgosłup, urazy wielonarządowe, uraz typu smagnięcie biczem. Dochodzimy także odszkodowania za koszty leczenia koszty rehabilitacji, dojazdów do placówek medycznych, kosztów opieki sprawowanej przez osobę bliską, a także za szkody komunikacyjne. Ponadto w sprawach karnych walczymy o nawiązkę na rzecz pokrzywdzonych.

Co Kancelaria może dla Państwa uzyskać:

Uniewinnienie, wyrok uniewinniający w sytuacji skierowania aktu oskarżenia do sądu jest trudny do uzyskania, o czym mówią statystyki. Dlatego też zasadnym jest aby adwokat podjął się obrony już na etapie prokuratorskim, gdzie możliwym jest jeszcze wpłynięcie na decyzje o skierowaniu aktu oskarżenia do sądu. Łatwiej przy tym o uniewinnienie w sprawach o wykroczenie, w których wnioski o ukaranie tworzą policjanci, nie prokurator i istnieje dużo większe ryzyko pomyłki z ich strony. Każdą sprawę staramy się przeanalizować, czy istnieją widoki na uniewinnienie, co jest szczególnie istotne, gdy za skazanie, obowiązkowo nakłada się zakaz prowadzenia pojazdów.

Umorzenie sprawy może nastąpić z przyczyn formalnych i nie ma wówczas znaczenia, czy ktoś jest winny czy nie. W wykroczeniach, często sprawy są umarzane, jeśli nastąpi przedawnienie. W przestępstwach umorzyć sprawę można np. gdy sprawca jest niepoczytalny.

Złagodzenie kary. Prokurator albo policja czasem proponują karę, która dla Klienta nie jest satysfakcjonująca, tak samo może się zdarzyć, że w wyroku zapadnie zbyt surowy wyrok, np. zbyt długi zakaz prowadzenia pojazdów albo zbyt wysokie świadczenie na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Dobrowolne poddanie się karze. Czasem wina jest oczywista i Klient chce się dobrowolnie poddać karze, ale boi się przejść całą procedurę. W całości możemy go wyręczyć i wynegocjować jak najniższą karę.

Warunkowe umorzenie postępowania. Marzeniem wielu kierowców złapanych na podwójnym gazie jest warunkowe umorzenie postępowania, które pozwala ograniczyć zakaz prowadzenia pojazdów z trzech lat do np. roku i pozwolić potem nie zdawać ponownie egzaminu na prawko.

Zakaz prowadzenia pojazdu na określoną kategorię. Za spowodowanie poważnych wypadków czy katastrofy w ruchu lądowym i za jazdę po zakazanych substancjach, grozi pozbawienie uprawnień do kierowania na wszystkie pojazdy mechaniczne, tak samo jak np. utrata licencji na pojazdy szynowe. Staramy się o ile Klientowi na tym zależy, by zakaz nie dotyczył np. kategorii A, czy C albo B1.

Tzw. blokadę alkoholową albo skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów. Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Uzyskanie blokady następuje na wniosek, tak samo skrócenie zakazu.

Zadośćuczynienie albo nawiązka za ból i cierpienie jakiego doznaliście Państwo w wypadku, zadośćuczynienie jest formą odszkodowania przyznawanego za krzywdę o charakterze niemajątkowym, osoby poszkodowane najczęściej określają tego typu roszczenia jako tzw. „Odszkodowanie za szkodę moralną”.

Odszkodowanie za uszkodzony samochód (i inne przedmioty zniszczone w wypadku) w wyniku wypadku dochodzi do uszkodzeń, czy zmniejszenia się wartości pojazdu, nawet gdy doszło do jego kompleksowej naprawy.

Powyższe zestawienie nie wyczerpuje ogromnego katalogu sytuacji faktycznych, dlatego też możecie Państwo liczyć na naszą pomoc również w sytuacjach nietypowych.

Wynagrodzenie Kancelarii za prowadzenie obrony karnej w sprawach drogowych

Tak jak to już zostało wskazane wycena przez adwokata Państwa sprawy wymaga uprzedniej jej analizy. Sprawy nawet z pozoru podobne, mogą się bardzo różnić. A do ostatecznego szacunku niezbędna jest ocena nakładu pracy i perspektywy trwania sprawy.

W każdym razie Kancelaria działa o przejrzyste, uczciwe metody. Nie ukrywamy żadnych kosztów, a naszym celem jest przede wszystkim zadowolony Klient.

Gdzie działamy

Siedziba Naszej Kancelarii mieści się Poznaniu, ale sprawy prowadzimy w całej Polsce, a także na terytorium Niemiec i Ukrainy, gdzie działają nasi współpracownicy.

Prowadziliśmy już procesy przed Sądami w Warszawie, Gdańsku, Bydgoszczy, Toruniu, Inowrocławiu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Szczecinie, Koszalinie, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Białymstoku czy Olsztynie.

Jednakże przede wszystkim Nasza Kancelaria odszkodowań dochodzi w Poznaniu i takich wielkopolskich miastach jak: Gniezno, Jarocin, Wągrowiec, Śrem, Koło, Rawicz, Ostrów Wielkopolski, Konin, Września, Luboń, Swarzędz, Grodzisk Wielkopolski, Wolsztyn, Mosina, Środa Wielkopolska, Nowy Tomyśl, Oborniki, Chodzież, Pila, Złotów, Słupca, Mogilno, Pleszew, Szamotuły, Gostyń, Leszno, Krotoszyn, Kalisz, Kościan, Turek, Zbąszyń i Zbąszynek.

Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani poszerzeniem swojej wiedzy na temat prawa drogowego, to zapraszamy na bloga prawniczego poświęconego tej tematyce odszkodowań: prawokierowcy.pl