Rozwód w Poznaniu – Sprawy rozwodowe i rodzinne

Strona główna

Rozwód w Poznaniu – Sprawy rozwodowe i rodzinne

Joanna Jędrzejewska – radca prawny prowadzi w naszej Kancelarii sprawy rodzinne w tym sprawy rozwodowe

Rozwód w Poznaniu – kilka cennych wskazówek

Radca prawny Adwokat od rozwodu w Poznaniu

Pozew o rozwód można skierować do sądu w przypadku trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Pod tym pojęciem kryje się rozpad wszelkich więzi małżeńskich – ekonomicznej, uczuciowej jak i fizycznej. Sąd orzeknie rozwód tylko jeżeli wszystkie te trzy więzi zostały zerwane.

Więź fizyczna między małżonkami zostaje zerwana jeżeli ustaje między innymi pożycie fizyczne. Więź uczuciowa wygasa gdy małżonkowie przestają się kochać, darzyć uczuciami. Jeżeli chodzi zaś o więź ekonomiczną to ustaje ona gdy małżonkowie przestają prowadzić wspólne gospodarstwo domowe. Często bywa tak, że ze względu na sytuację ekonomiczną, np. gdy małżonków nie stać na wynajęcie dwóch mieszkań, zmuszeni oni są do wspólnego zamieszkiwania. Jeżeli jednak małżonkowie udowodnią przed sądem, że śpią pod jednym dachem tylko ze względów ekonomicznych to sąd może przychylić się do pozwu rozwodowego.

W toku postępowania rozwodowego sąd przeprowadza postępowanie dowodowego, które ma na celu ustalenie czy rzeczywiście między małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, a jeżeli dodatkowo małżonkowie domagają się rozwodu z orzeczeniem o winie również przyczyn tego stanu rzeczy. Małżonkowie muszą ponadto udowodnić przed sądem, że niemożliwe jest aby odbudowali relacje małżeńskie. Przygotowanie odpowiedniej argumentacji oraz dowodów w sprawie pozwoli znacznie skrócić czasu trwania sprawy rozwodowej. Zatem pomoc profesjonalnego pełnomocnika może okazać się nieodzowna.

Jakimi sprawami zajmuje się nasza kancelaria?

Rozwód Poznań- Kancelaria

Z uwagi na obszar naszej praktyki reprezentujemy Klientów głównie przed Sądem Okręgowym w Poznaniu, Sądem Okręgowym w Kaliszu i Sądem Okręgowym w Koninie w sprawach o:

 • Rozwód bez orzekania o winie,
 • Sprawa o Rozwód z winy drugiego małżonka,
 • Rozwód z winy drugiego małżonka połączony z dochodzeniem alimentów na rzecz małżonka niewinnego lub znajdującego się w niedostatku,
 • Postępowanie o Rozwód połączony z żądaniem podziału majątku wspólnego,
 • Rozwód z orzeczeniem o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania,
 • Sprawa o Rozwód z orzeczeniem o eksmisji drugiego małżonka ze wspólnego mieszkania,

            W podobnym zakresie prowadzimy także sprawy o separację, o czym szerzej w zakładce Separacja.

Kierując do Sądu pozew o rozwód można zażądać rozwiązania związku małżeńskiego przez rozwód bez orzekania o winie albo z orzeczeniem o winie drugiego małżonka. Sąd nie orzeka o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego tylko gdy zażądają tego oboje małżonkowie. Jeżeli jeden z małżonków wnosi o rozwód bez orzekania o winie, a drugi o orzeczenie o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego, sąd będzie rozstrzygał, który z małżonków ponosi winę za trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Sąd może oczywiście orzec, że oboje małżonkowie są temu winni.

W przypadku, gdy z małżeństwa stron pochodzą małoletnie dzieci, sąd jest zobligowany objąć w postępowaniu rozwodowym i jednocześnie w wyroku orzekającym rozwód rozstrzygnięcia o:

 • wykonywaniu władzy rodzicielskiej (tj. o jej powierzeniu obojgu rodzicom, ograniczeniu lub pozbawienie) nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, o czym szerzej w zakładce Władza  rodzicielska
 • miejscu zamieszkania dzieci,
 • kontaktach dzieci z drugim rodzicem, więcej w zakładce Kontakty
 • alimentach na rzecz dzieci (zob. zakładka Alimenty).

W procesie rozwodowym mogą zostać rozstrzygnięte również następujące kwestie, w których nasi adwokaci oraz radcowie prawni służą pomocą:

 • żądanie alimentów od małżonka wyłącznie winnemu rozkładowi pożycia małżeńskiego  o alimentach na swoją rzecz (a także o ich zabezpieczeniu na czas trwania procesu),
 • orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania,
 • podział majątku wspólnego,
 • orzeczenie o eksmisji drugiego małżonka ze wspólnego mieszkania.

Jako prawnicy specjalizujący się w postępowaniach rozwodowych mamy świadomość, że każda z poruszonych powyżej kwestii pociąga za sobą konsekwencje w życiu każdego z naszych Klientów.

Powierzając nam reprezentowanie w postępowaniu o rozwód oferujemy Państwu:

Prawnik rozwód Poznań

 • przygotowanie indywidualnej strategii prowadzenia sprawy rozwodowej,
 • stałą opiekę prawną adwokata, radcy prawnego na każdym etapie sprawy,
 • kontakt osobisty, telefoniczny, mailowy w trakcie trwania sprawy,
 • osobisty udział w negocjacjach mających na celu osiągniecie porozumienia, w szczególności porozumienia rodzicielskiego,
 • sporządzenie pozwu o rozwód, innych pism wymienianych w toku sprawy sądowej,
 • osobisty udział w rozprawach sądowych,
 • kulturę i empatię.

 

Dlaczego do poprowadzenia sprawy rozwodowej w Poznaniu potrzebny jest adwokat lub radca prawny?

Kancelaria rozwodowa Poznań

Wielu z Państwa zastanawia się, czy do przeprowadzenia skutecznego rozwodu konieczny jest profesjonalny pełnomocnik. Przepisy prawne nie wymagają zastępowania strony w procesie rozwodowym przez adwokata lub radcy prawnego. Niemniej postaramy się wyjaśnić dlaczego taka pomoc jest wskazana.

Postępowanie rozwodowe i to również takie gdy małżonkowie mają uzgodnione warunki rozwodu  jest trudnym emocjonalnie przeżyciem dla każdej osoby. Prowadzić to może do sytuacji gdy górę nad racjonalnym podejściem do sprawy biorą właśnie emocje. To z kolei z jednej strony może prowadzić do wydłużenia postępowania sądowego jak również wielu nieprzyjemnych sytuacji, których można było uniknąć.

Niejednokrotnie sprawa o rozwód jest postępowaniem o złożonym i wielowątkowym charakterze, zwłaszcza przy dochodzeniu winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Bez pomocy doświadczonego w rozwodach adwokata czy radcy prawnego sprawa może przybrać dla Państwa niekorzystny obrót.

Z powyższych względów rekomendujemy skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika – wykwalifikowanego, doświadczonego adwokata lub radcy prawnego, który z pełnym zaangażowaniem będzie reprezentować interesy Klienta, z jednoczesnym zachowaniem dystansu do sprawy, co pozwoli na chłodną kalkulację interesów Klienta. Dzięki profesjonalnemu podejściu, Klientowi będzie łatwiej przejść przez rozwód przy zachowaniu względnego spokoju.

Powierzając prowadzenie swojej sprawy rozwodowej naszej kancelarii, uzyskujecie Państwo wsparcie nie jednego adwokata czy radcy prawnego, ale całego zespołu kancelarii adwokacko-radcowskiej w Poznaniu. Zapewniamy naszych Klientów, że ich sprawa znajdzie się w rękach grupy profesjonalistów, którzy nie zapomną jednak o empatii oraz ludzkim spojrzeniu na jej charakter.

Dlaczego warto wybrać adwokata, radcę prawnego z naszej kancelarii do reprezentowania w sprawie o rozwód w Poznaniu?

Rozwód Adwokat Poznań

Jak wspomnieliśmy wyżej, sprawy z zakresu prawa rodzinnego, a w szczególności sprawa o rozwód, wiąże się z ogromnym ciężarem emocjonalnym dla stron. Osoba która chce zakończyć związek małżeński często jest zagubiona i zdezorientowana. Trudne bywa oddzielenie emocji od obiektywnej oceny własnej sytuacji, zwłaszcza jeżeli rozwód dotyka też małoletnie dzieci. Warto wskazać, że także osoby zawodowo zajmujące się prawem jak adwokaci i radcowie prawni, korzystają z pomocy innego prawnika, który reprezentuje ich w postępowaniu rozwodowym.

Radca prawny lub adwokat z naszej kancelarii prawnej pomoże Państwu opracować strategię, plan działania, pokaże mocne i słabe strony a także zwróci uwagę na ewentualne ryzyka. Adwokat  przygotuje pozew o rozwód, odpowiedź na pozew rozwodowy i dalsze pisma procesowe. Będzie brak udział w rozprawach sądowych, w posiedzeniach w ewentualnym postępowaniu mediacyjnym a jeżeli będzie taka konieczność sporządzi środek zaskarżenia od wyroku orzekającego rozwód (apelację) lub tych orzeczeń, które są wydawane w toku postępowania (np. postanowienia zabezpieczającego alimenty).

Potrafimy wskazać na jakie fakty zwrócić uwagę sądowi, jakie dowody przedstawić, tak aby wynik sprawy był jak najbardziej zgodny z oczekiwaniami i interesem naszego Klienta. Takimi dowodami są między innymi świadkowie, dokumenty, wywiad prywatnego detektywa.

Nie obiecamy Państwu rozwiązań niemożliwych do wywalczenia przed sądem. W sposób uczciwy i rzetelny przedstawiamy szanse powodzenia w sprawie, ale też zaprezentujemy wszystkie możliwe zagrożenia, tak abyście mogli Państwo w pełni świadomie podjąć decyzję o najważniejszych sprawach związanych z postępowaniem rozwodowym, ewentualnie mieć świadomość konsekwencji podjętego ryzyka.

Naszą rolą – adwokata czy radcy prawnego z Kancelarii Kowalak Jędrzejewska i Partnerzy jest także opanowanie Państwa emocji, w trosce o to, aby postępowanie rozwodowe skończyło się możliwie szybko i w sposób możliwie bezbolesny. Warto wskazać, że proces rozwodowy może  mieć sprawny przebieg i skończyć się na pierwszej rozprawie, jeśli strony zgodnie nie domagają się orzekania o winie i prezentują zbliżone stanowisko.

Na sukces w postępowaniu rozwodowym prowadzonym przez kancelarię składa się nasze doświadczenie, współpraca i zaufanie pomiędzy Klientem a pełnomocnikiem.

 

Na jakim obszarze działamy? Kancelaria adwokacka od rozwodu Poznań

Rozwody Poznań

Kancelaria oferuje pomoc prawną,  w szczególności reprezentowanie przed sądem w Poznaniu, a także poza okręgiem należącym do apelacji poznańskich sądów.

W szczególności z racji usytuowania siedziby naszej Kancelarii w Poznaniu zapraszamy do kontaktu mieszkańców okolicznych gmin i miast. Jeżeli jesteście Państwo mieszkańcami Lubonia, Swarzędza, Mosiny, Tarnowa Podgórnego, Murowanej Gośliny, czy położonych trochę dalej od Poznania Szamotuł, Obornik Wielkopolskich, Gniezna, Grodziska Wielkopolskiego, Wolsztyna, Nowego Tomyśla- to również zapraszamy do kontaktu.

Adwokat Anna Konrady- sprawy rodzinne, rozwód Jarocin, Kalisz

Rozwód w Kaliszu – adwokat w Jarocinie

Od kilku lat nasza kancelaria prowadzi także oddział w Jarocinie. Klientom z Jarocina oferujemy  pomoc prawną i reprezentowanie w procesie o rozwód przed Sądem Okręgowym w Kaliszu, który jest sądem właściwym w sprawach rozwodowych dla mieszkańców między innymi Jarocina, Ostrowa Wielkopolskiego, Pleszewa, Gostynia czy Kalisza.

Rozwód we Wrześni – radca prawny we Wrześni

W związku z rozwojem naszej kancelarii, w ubiegłym roku uruchomiliśmy oddział kancelarii we Wrześni. Klientom z Wrześni oferujemy pomoc prawną i zastępstwo przed Sądem Okręgowym w Poznaniu, zaś Klientom mieszkającym w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Konie, np. mieszkańcom Słupcy, Strzałkowa, Goliny, Koła, czy Kłodawy pomoc prawną przed tym sądem.

Zapraszamy też do wizyty w naszej witrynie poświęconej postępowaniu rozwodowemu. https://prawnikodrozwodu.pl/