Polityka prywatności

Strona główna

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu prawnikpoznanski.pl

 1. Informacje ogólne
  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług kancelarii prawnej poprzez Serwis.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest
  Kowalak Jędrzejewska i Partnerzy Kancelaria Prawna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 18a/3, KRS: 0000427815, NIP: 7811879627, REGON: 302174077
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 6. Kancelaria świadczy usługi prawne drogą elektroniczną, w formie porad prawnych on-line świadczonych za pośrednictwem strony internetowej działającej pod adresem: prawnikpoznanski.pl, a także poprzez pocztę elektroniczną  kancelaria@prawnikpoznanski.pl oraz za pośrednictwem komunikatorów internetowych m.in. videochata Skype. [patrz Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną].
 7. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 8. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 9. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 10. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 12. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis prawnikpoznanski.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 13. Administrator współpracuje również z innymi Usługami zewnętrznymi, które mogą umieszczać pliki cookie na Urządzeniach Użytkownika. W ramach tej relacji wykorzystywane są takie usługi, jak „Google Analytics”, “Google reCAPTCHA”.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.