Windykacja należności

Strona główna

Windykacja należności

Jedną z specjalizacji prowadzonej przez nas Kancelarii Adwokatów i Radców prawnych jest dochodzenie należności (wierzytelności) i to zarówno od podmiotów gospodarczych – osób prawnych jak i osób fizycznych.

Prowadząc postępowanie windykacyjne dotyczące należności Klienta Kancelaria działa zawsze w ramach obowiązującego prawa, zatem działania prawników Kancelarii nigdy nie narażają naszych Klientów na jakąkolwiek odpowiedzialność.

Kancelaria prowadzi sprawy windykacyjne na każdym etapie postępowania tj:

Etapie windykacji przedsądowej, na który to etap składają się takie czynności jak:

  • wezwanie do zapłaty,
  • prowadzenie negocjacji,
  • zawieranie i negocjowanie ugód z dłużnikiem.

Etapie windykacji sądowej, w sytuacji więc kiedy polubowne kroki windykacyjne nie odniosły oczekiwanego rezultatu kierujemy sprawę na drogę sadową.

Które to działania dotyczą:

  • pozwu w postępowaniu nakazowym zakończonym nakazem zapłaty,
  • pozwu w postępowaniu upominawczym zakończonym nakazem zapłaty,
  • pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym, zakończonym wydaniem nakazu zapłaty.
  • Pozwu w postępowaniu zwykłym, wdaniu się w spór i reprezentowaniu klienta w toku rozprawy zakończonej wydaniem wyroku.

Etapie windykacji komorniczej, samo wydanie nakazu zapłaty czy wyroku nie zawsze kończy proces windykacji.

Dłużnik, który nie respektuje prawomocnych orzeczeń Sądu naraża się na podjęcie działań takich jak:

  • skierowanie sprawy do komornika wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania komorniczego,
  • skierowanie wniosku o upadłość niesolidnego dłużnika będącego osobą prawną lub przedsiębiorcą

Kancelaria reprezentuje Klienta w procesie egzekucji prowadzonej przez komornika, podkreślić należy, iż Kancelaria na terenie Poznania i wielkopolski współpracuję od wielu lat z skuteczną Kancelarią Komorniczą.

Jednocześnie co istotne Kancelaria zawsze stara się ograniczać koszty postępowań windykacyjnych tak aby nie wpływało to na skuteczność samej windykacji.