Zespół Kancelarii

Strona główna

Zespół Kancelarii

Zespół Kancelarii

Kancelarię prawną tworzy zespół doświadczonych prawników: adwokatów i radców prawnych, którzy skutecznie reprezentują naszych klientów w sprawach prawnych, w tym i sprawach sądowych.


Bartosz Kowalak

Radca prawny | Współwłaściciel

Bartosz Kowalak, radca prawny Poznań – partner kancelarii prawnej, od dziecka związany z Poznaniem, i tu wykonujący zawód radcy prawnego. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, po zakończonej nauce uniwersyteckiej ukończył aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Autor wielu artykułów w prasie prawniczej, twórca i redaktor popularnego bloga prawniczego poświęconego odszkodowaniom: www.blogoodszkodowaniach.pl. Prawnik specjalizujący się w sprawach związanych z dochodzeniem odszkodowań i zadośćuczynień za uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osoby bliskiej.  Specjalista w zakresie prawa cywilnego,  i postępowania cywilnego. Prowadził wiele procesów sądowych reprezentując zarówno powodów jak i pozwanych. Biegle orientuje się w niuansach prawa spadkowego  i prawa rodzinnego.

Biegle włada j. angielskim i językiem rosyjskim. zna także język hiszpański.

Kontakt do radcy prawnego: bartosz.kowalak@prawnikpoznanski.pl

blog: www.blogoodszkodowaniach.pl

Joanna Jędrzejewska

Radca prawny | Współwłaściciel

Joanna Jędrzejewska, radca prawny w Poznaniu – partner Kancelarii prawnej, absolwentka Wydziału Prawa w Szczecinie, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Specjalistka w zakresie prawa spadkowego i prawa rodzinnego, prawniczka prowadząca sprawy o rozwód, podział majątku ale i nie stroniąca od sporów dotyczących dzieci: kontakty z dziećmi, władza rodzicielska. Jako prawnik zajmuje się na co dzień  prawem oświatowym, regulacjami karty nauczyciela i problemami prawnymi związanymi z dotacją oświatową. W ramach prawa pracy prowadziła wiele procesów o zapłatę wynagrodzenia za nadgodziny. Biegle włada j. angielskim.

Kontakt : joanna.jedrzejewska@prawnikpoznanski.pl

Anna Konrady

Adwokat

Anna Konrady, adwokat w Poznaniu i Jarocinie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania zawodowe jako adwokata koncentrują się na prawie karnym, w tym obronie karnej kierowców powodujących wypadki drogowe, lub zatrzymanych na jeździe pod wpływem alkoholu. Prowadzi sprawy rodzinne, w tym o rozwód i alimenty, sprawy spadkowe (zachowek, dział spadku).  Bardzo dobrze orientuje się także w sprawach związanych z dochodzeniem odszkodowania i zadośćuczynienia. Prowadzi oddział Naszej Kancelarii w Jarocinie: https://kancelariajarocin.pl/ Biegle włada j. angielskim.

Kontakt: anna.konrady@prawnikpoznanski.pl

Joanna Janiak

Radca prawny

Joanna Janiak, radca prawny, wielkopolanka pochodząca z Konina, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Jej zainteresowania zawodowe jako prawnika koncentrują się na regulacjach prawa oświatowego, statusu prawnego nauczycieli, uczniów i placówek oświatowych. Ukończyła studia podyplomowe na kierunki Zarządzanie Oświatą na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pomaga dyrektorom szkół, rodzicom i nauczycielom, w tym w interpretacji Karty Nauczyciela, ustawy o Systemie Oświaty czy ustawy Prawo Oświatowe. Prowadzi sprawy sądowe z zakresu prawa spadkowego (dział spadku, zapłata zachowku, unieważnienie testamentu), prawa rodzinnego (alimenty, podział majątku małżonków). Czynnie reprezentuje poszkodowanych dochodzących odszkodowań i zadośćuczynień w szczególności w sprawach związanych z wypadkiem w pracy. Mecenas Joanna Janiak prowadzi Nasz Oddział w Wrześni: https://kancelariawrzesnia.pl/

Biegle włada j. niemieckim i j. angielskim.

Kontakt do prawnika: joanna.janiak@prawnikpoznanski.pl

Michalina Koligot

Aplikant adwokacki

Michalina Koligot, aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Absolwentka Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, broniąc pracę magisterską w katedrze prawa karnego poświęconą tematyce cyberprzestępczości. Doświadczenie zawodowe zdobywała już w trakcie studiów, pracując w poznańskich kancelariach. Jej zainteresowania zawodowe jako prawnika koncentrują się na prawie karnym materialnym i procesowym, prawie rodzinnym, a także prawie odszkodowań. Interesuje się także prawem oświatowym.

Biegle włada językiem angielskim, zna także język niemiecki.

Kontakt: michalina.koligot@prawnikpoznanski.pl

Łukasz Rozmiarek

Radca prawny

Łukasz Rozmiarek, Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Jego zainteresowania zawodowe jako prawnika koncentrują się na szeroko pojętym prawie cywilnym, w szczególności prawie zobowiązań, prawie odszkodowań, prawie rodzinnym oraz prawie spadkowym. Zna się również na prawie spółek handlowych oraz rejestracji podmiotów gospodarczych. Czynnie reprezentuje poszkodowanych dochodzących odszkodowań i zadośćuczynień w szczególności z OC od sprawców wypadków.

Biegle włada j. angielskim, szlifuje swój język rosyjski.

Kontakt: lukasz.rozmiarek@prawnikpoznanski.pl

Marta Krzyżanowicz

Aplikant Adwokacki

Marta Krzyżanowicz, aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Absolwentka prawa oraz stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej zainteresowania zawodowe jako prawnika koncentrują się na szeroko pojętym prawie karnym materialnym i procesowym, a także prawie rodzinnym (rozwód, alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem). Posiada doświadczenie z zakresu postępowania egzekucyjnego, które zdobyła pracując w kancelarii komorniczej w Bydgoszczy. Włada j. angielskim.

Kontakt: marta.krzyzanowicz@prawnikpoznanski.pl

Piotr Schreiber

Radca prawny

Piotr Schreiber, radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym obronił pracę magisterską poświęconą odszkodowaniom w Prawie wodnym. Doświadczenie zawodowe zdobywał od 2015 roku, podejmując praktyki studenckie oraz wykonując zatrudnienie w kilku poznańskich kancelariach prawnych. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się wokół prawa cywilnego materialnego i procedury cywilnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa deliktowego. W Kancelarii zajmuje się również czynnym reprezentowaniem klientów w trakcie rozpraw sądowych.

Biegle włada językiem angielskim, zna także język niemiecki.

Kontakt: piotr.schreiber@prawnikpoznanski.pl

Ludmiła Pasiecznik

Sekretarka kancelarii

Ludmiła Pasiecznik, sekretarka kancelarii, absolwentka Wydziału Filologii Narodowego Uniwersytetu „Akademia Ostrogska” na Ukrainie oraz Studiów Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Specjalistycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jako pierwsza osoba kontaktowa z klientem cechuje się wysoka kultura osobistą, profesjonalizmem i świetną organizacją pracy. Jest odpowiedzialna za obieg informacji wewnątrz kancelarii, a także prowadzi terminarz rozpraw sądowych i spotkań. Innymi słowy, trzyma rękę na pulsie biura. Głównym obszarem jej zainteresowań jest tłumaczenie tekstów prawnych i prawniczych w parach językowych pl-ua, pl-ru, szlifuje również umiejętności przekładu symultanicznego i konsekutywnego.

Biegle włada językiem ukraińskim, rosyjskim, polskim. Zna także język angielski.

Kontakt do sekretariatu kancelarii: sekretariat@prawnikpoznanski.pl