Zespół Kancelarii

Strona główna

Zespół Kancelarii

Zespół Kancelarii

Kancelarię prawną tworzy zespół doświadczonych prawników: adwokatów i radców prawnych, a także adwokat ukraiński i  adwokat niemiecki, którzy skutecznie reprezentują naszych klientów w sprawach prawnych, w tym i sprawach sądowych.


Maciej Kacprzak

Adwokat | Współwłaściciel

Maciej Kacprzak adwokat Poznań – partner kancelarii prawnej, adwokat w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Od ukończenia w 1998 r. aplikacji  prowadzi swoją kancelarię w Poznaniu. Będąc adwokatem karnistą prowadzi obrony karne oskarżonych w procesach karnych i przed prokuraturą, jak również reprezentuje pokrzywdzonych w sprawach karnych. Posiada także wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej firm jak również w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień od sprawców wypadków i ubezpieczycieli. Prowadził także wiele spraw sądowych na gruncie prawa cywilnego i prawa rodzinnego, w tym sprawy o rozwód i podział majątku. Biegle włada językiem hiszpańskim, francuskim angielskim i językiem rosyjskim.

Kontakt: maciej@kacprzak.pl

Bartosz Kowalak

Radca prawny | Współwłaściciel

Bartosz Kowalak, radca prawny Poznań – partner kancelarii prawnej, od dziecka związany z Poznaniem, i tu wykonujący zawód radcy prawnego. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, po zakończonej nauce uniwersyteckiej ukończył aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Autor wielu artykułów w prasie prawniczej, twórca i redaktor popularnego bloga prawniczego poświęconego odszkodowaniom: www.blogoodszkodowaniach.pl. Prawnik specjalizujący się w sprawach związanych z dochodzeniem odszkodowań i zadośćuczynień za uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osoby bliskiej.  Specjalista w zakresie prawa cywilnego,  i postępowania cywilnego. Prowadził wiele procesów sądowych reprezentując zarówno powodów jak i pozwanych. Biegle orientuje się w niuansach prawa spadkowego  i prawa rodzinnego.

Biegle włada j. angielskim i językiem rosyjskim. zna także język hiszpański.

Kontakt do radcy prawnego: bartosz.kowalak@prawnikpoznanski.pl

blog: www.blogoodszkodowaniach.pl

Joanna Jędrzejewska

Radca prawny | Współwłaściciel

Joanna Jędrzejewska, radca prawny w Poznaniu – partner Kancelarii prawnej, absolwentka Wydziału Prawa w Szczecinie, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Specjalistka w zakresie prawa spadkowego i prawa rodzinnego, prawniczka prowadząca sprawy o rozwód, podział majątku ale i nie stroniąca od sporów dotyczących dzieci: kontakty z dziećmi, władza rodzicielska. Jako prawnik zajmuje się na co dzień  prawem oświatowym, regulacjami karty nauczyciela i problemami prawnymi związanymi z dotacją oświatową. W ramach prawa pracy prowadziła wiele procesów o zapłatę wynagrodzenia za nadgodziny. Biegle włada j. angielskim.

Kontakt : joanna.jedrzejewska@prawnikpoznanski.pl

Anna Konrady

Adwokat

Anna Konrady, adwokat w Poznaniu i Jarocinie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania zawodowe jako adwokata koncentrują się na prawie karnym, w tym obronie karnej kierowców powodujących wypadki drogowe, lub zatrzymanych na jeździe pod wpływem alkoholu. Prowadzi sprawy rodzinne, w tym o rozwód i alimenty, sprawy spadkowe (zachowek, dział spadku).  Bardzo dobrze orientuje się także w sprawach związanych z dochodzeniem odszkodowania i zadośćuczynienia. Prowadzi oddział Naszej Kancelarii w Jarocinie: https://kancelariajarocin.pl/ Biegle włada j. angielskim.

Kontakt: anna.konrady@prawnikpoznanski.pl

Joanna Janiak

Radca prawny

Joanna Janiak, radca prawny, wielkopolanka pochodząca z Konina, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Jej zainteresowania zawodowe jako prawnika koncentrują się na regulacjach prawa oświatowego, statusu prawnego nauczycieli, uczniów i placówek oświatowych. Ukończyła studia podyplomowe na kierunki Zarządzanie Oświatą na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pomaga dyrektorom szkół, rodzicom i nauczycielom, w tym w interpretacji Karty Nauczyciela, ustawy o Systemie Oświaty czy ustawy Prawo Oświatowe. Prowadzi sprawy sądowe z zakresu prawa spadkowego (dział spadku, zapłata zachowku, unieważnienie testamentu), prawa rodzinnego (alimenty, podział majątku małżonków). Czynnie reprezentuje poszkodowanych dochodzących odszkodowań i zadośćuczynień w szczególności w sprawach związanych z wypadkiem w pracy. Mecenas Joanna Janiak prowadzi Nasz Oddział w Wrześni: https://kancelariawrzesnia.pl/

Biegle włada j. niemieckim i j. angielskim.

Kontakt do prawnika: joanna.janiak@prawnikpoznanski.pl

Iryna Myzyna

Adwokat ukraiński

Iryna Myzyna, adwokat z Ukrainy, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Ekonomii i Prawa w Charkowie na Ukrainie. Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Poznaniu, wpisana na tutejszą listę adwokatów jako adwokat zagraniczny. Prawnik rosyjskojęzyczny jak i ukraińskojęzyczny. Specjalistka w zakresie prawa ukraińskiego i rosyjskiego, w szczególności prawa odszkodowań, ukraińskiego prawa pracy, prowadzenia procesów sądowych, likwidacji przedsiębiorstw. Pomaga w obsłudze prawnej firm na Ukrainie i w zakresie regulacji prawa ukraińskiego. Wspiera prawnie przedsiębiorców z Ukrainy, Rosji i Białorusi w Polsce.

Biegle włada językiem  ukraińskim, językiem rosyjskim, językiem polskim i językiem Angielskim.

Kontakt: iryna.myzyna@kacprzak.pl

Joanna Kowal

Aplikant adwokacki

Joanna Kowal, aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendystka programu Erasmus+ na Universidad Pablo Olavide w Sewilli. Jej zainteresowania prawnicze koncentrują się na prawie karnym, w tym w szczególności na sprawach związanych z ruchem drogowym, prowadzeniem pojazdów w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków. Specjalizuje się także w prawie odszkodowań związanych ze szkodą na osobie – w tym w dochodzeniu zadośćuczynień z OC sprawców wypadków oraz świadczeń z prywatnych polis czy ubezpieczeń grupowych. Specjalizuje się także w prawie upadłościowym, zajmując się w Kancelarii sprawami upadłości konsumenckiej. Współprowadzi także sprawy rodzinne, tj. m. in. sprawy rozwodowe, sprawy o alimenty oraz o władzę rodzicielską i kontakty z dziećmi.

Biegle włada j. angielskim oraz j. hiszpańskim. Posiada certyfikat DELE Instytutu Cervantesa w Madrycie zaświadczający znajomość języka hiszpańskiego na poziomie C1 (zaawansowany).

Kontakt do prawnika: joanna.kowal@prawnikpoznanski.pl

Michalina Koligot

Aplikant adwokacki

Michalina Koligot, aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Absolwentka Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, broniąc pracę magisterską w katedrze prawa karnego poświęconą tematyce cyberprzestępczości. Doświadczenie zawodowe zdobywała już w trakcie studiów, pracując w poznańskich kancelariach. Jej zainteresowania zawodowe jako prawnika koncentrują się na prawie karnym materialnym i procesowym, prawie rodzinnym, a także prawie odszkodowań. Interesuje się także prawem oświatowym.

Biegle włada językiem angielskim, zna także język niemiecki.

Kontakt: michalina.koligot@prawnikpoznanski.pl

Łukasz Rozmiarek

Aplikant radcowski

Łukasz Rozmiarek, aplikant radcowski. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Jego zainteresowania zawodowe jako prawnika koncentrują się na szeroko pojętym prawie cywilnym, w szczególności prawie zobowiązań, prawie odszkodowań, prawie rodzinnym oraz prawie spadkowym. Zna się również na prawie spółek handlowych oraz rejestracji podmiotów gospodarczych. Czynnie reprezentuje poszkodowanych dochodzących odszkodowań i zadośćuczynień w szczególności z OC od sprawców wypadków.

Biegle włada j. angielskim, szlifuje swój język rosyjski.

Kontakt: lukasz.rozmiarek@prawnikpoznanski.pl

Marta Krzyżanowicz

Aplikant Adwokacki

Marta Krzyżanowicz, aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Absolwentka prawa oraz stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej zainteresowania zawodowe jako prawnika koncentrują się na szeroko pojętym prawie karnym materialnym i procesowym, a także prawie rodzinnym (rozwód, alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem). Posiada doświadczenie z zakresu postępowania egzekucyjnego, które zdobyła pracując w kancelarii komorniczej w Bydgoszczy. Włada j. angielskim.

Kontakt: marta.krzyzanowicz@prawnikpoznanski.pl

Piotr Schreiber

Aplikant radcowski

Piotr Schreiber, aplikant radcowski, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym obronił pracę magisterską poświęconą odszkodowaniom w Prawie wodnym. Doświadczenie zawodowe zdobywał od 2015 roku, podejmując praktyki studenckie oraz wykonując zatrudnienie w kilku poznańskich kancelariach prawnych. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się wokół prawa cywilnego materialnego i procedury cywilnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa deliktowego. W Kancelarii zajmuje się również czynnym reprezentowaniem klientów w trakcie rozpraw sądowych.

Biegle włada językiem angielskim, zna także język niemiecki.

Kontakt: piotr.schreiber@prawnikpoznanski.pl

Paula Kołacz

Aplikant Adwokacki

Paula Kołacz, aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu, absolwentka  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską broniła w katedrze prawa cywilnego poświęconą tematyce umowy o roboty budowlane. Jej zainteresowania prawnicze koncentrują się na prawie cywilnym materialnym i procesowym oraz prawie gospodarczym, z uwzględnieniem prawa zobowiązań, spraw rodzinnych o kontakty z dziećmi, alimenty, rozwód, spraw odszkodowawczych i spraw spadkowych. Reprezentuje klientów także w postępowaniu karnym.

Biegle włada językiem angielskim, zna także język niemiecki.

Kontakt: paula.kolacz@prawnikpoznanski.pl

Aleksandra Guza

Aplikant radcowski

Aleksandra Guza, aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, na którym obroniła pracę magisterską poświęconą fotografii w polskim prawie cywilnym. Jej zainteresowania prawnicze koncentrują się na szeroko pojętym prawie cywilnym materialnym i procesowym, prawie rodzinnym (rozwód, alimenty, kontakty z dzieckiem), a także prawie autorskim.Doświadczenie zdobywała w toruńskiej kancelarii. Prywatnie spełnia się w swojej pasji – fotografii, która jest dodatkową formą działalności.

Włada językiem angielskim.

Kontakt: aleksandra.guza@prawnikpoznanski.pl

Maria Zawadzka

Asystent prawny

Maria Zawadzka, studentka III roku Zarządzania i Prawa w Biznesie oraz I roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Kancelarii zajmuje się zarówno sprawami administracyjnymi, jak i tymi natury prawnej. Najbardziej interesuje się prawem rodzinnym i sprawami odszkodowawczymi, a także prawem karnym. Jako absolwentka programu matury międzynarodowej, chętnie zgłębia także tematykę prawa międzynarodowego.

Biegle włada językiem angielskim i w stopniu podstawowym językiem niemieckim.

Kontakt: maria.zawadzka@prawnikpoznanski.pl

Semir Al-Lami

Adwokat

adwokat niemiecki Semir Al-Lami, absolwent prawa Freie Universität w Berlinie. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Berlinie, gdzie też świadczy pomoc prawna dla Polaków w Niemczech. Od 2006 roku prowadzi własną kancelarię prawną. Zajmuje się w głównej mierze prawem karnym, rodzinnym, pracy, odszkodowawczym pomagając polskim przedsiebiorcom w Niemczech, czy szerzej Polakom na terenie Niemiec.

Biegle włada j. polskim, j. niemieckiem i angielskim.

Agnieszka Adamczyk

Kierownik sekretariatu

Agnieszka Adamczyk, kierownik sekretariatu kancelarii prawnej, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile. W Kancelarii odpowiada za to co najważniejsze i tworzy pomost pomiędzy Klientem poszukującym pomocy prawnej a adwokatem i radcą prawnym. Wie najlepiej gdzie znajdują się akta danej sprawy i który prawnik prowadzi proces sądowy danego Klienta.

Biegle włada j. angielskim.

Kontakt: agnieszka.adamczyk@kacprzak.pl

Ludmiła Pasiecznik

Sekretarka kancelarii

Ludmiła Pasiecznik, sekretarka kancelarii, absolwentka Wydziału Filologii Narodowego Uniwersytetu „Akademia Ostrogska” na Ukrainie oraz Studiów Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Specjalistycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jako pierwsza osoba kontaktowa z klientem cechuje się wysoka kultura osobistą, profesjonalizmem i świetną organizacją pracy. Jest odpowiedzialna za obieg informacji wewnątrz kancelarii, a także prowadzi terminarz rozpraw sądowych i spotkań. Innymi słowy, trzyma rękę na pulsie biura. Głównym obszarem jej zainteresowań jest tłumaczenie tekstów prawnych i prawniczych w parach językowych pl-ua, pl-ru, szlifuje również umiejętności przekładu symultanicznego i konsekutywnego.

Biegle włada językiem ukraińskim, rosyjskim, polskim. Zna także język angielski.

Kontakt do sekretariatu kancelarii: sekretariat@kacprzak.pl