Zespół Kancelarii

Strona główna

Zespół Kancelarii

Zespół Kancelarii

Kancelarię prawną tworzy zespół doświadczonych prawników: adwokatów i radców prawnych, którzy skutecznie reprezentują naszych klientów w sprawach prawnych, w tym i sprawach sądowych.


Bartosz Kowalak

Radca prawny | Współwłaściciel

Bartosz Kowalak, radca prawny Poznań – partner kancelarii prawnej, od dziecka związany z Poznaniem, i tu wykonujący zawód radcy prawnego. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, po zakończonej nauce uniwersyteckiej ukończył aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Autor wielu artykułów w prasie prawniczej, twórca i redaktor popularnego bloga prawniczego poświęconego odszkodowaniom: www.blogoodszkodowaniach.pl. Prawnik specjalizujący się w sprawach związanych z dochodzeniem odszkodowań i zadośćuczynień za uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osoby bliskiej.  Specjalista w zakresie prawa cywilnego,  i postępowania cywilnego. Prowadził wiele procesów sądowych reprezentując zarówno powodów jak i pozwanych. Biegle orientuje się w niuansach prawa spadkowego  i prawa rodzinnego.

Biegle włada j. angielskim i językiem rosyjskim. zna także język hiszpański.

Kontakt do radcy prawnego: bartosz.kowalak@prawnikpoznanski.pl

blog: www.blogoodszkodowaniach.pl

Joanna Jędrzejewska

Radca prawny | Współwłaściciel

Joanna Jędrzejewska, radca prawny w Poznaniu – partner Kancelarii prawnej, absolwentka Wydziału Prawa w Szczecinie, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Specjalistka w zakresie prawa spadkowego i prawa rodzinnego, prawniczka prowadząca sprawy o rozwód, podział majątku ale i nie stroniąca od sporów dotyczących dzieci: kontakty z dziećmi, władza rodzicielska. Jako prawnik zajmuje się na co dzień  prawem oświatowym, regulacjami karty nauczyciela i problemami prawnymi związanymi z dotacją oświatową. W ramach prawa pracy prowadziła wiele procesów o zapłatę wynagrodzenia za nadgodziny. Biegle włada j. angielskim.

Kontakt : joanna.jedrzejewska@prawnikpoznanski.pl

Anna Konrady

Adwokat | Współwłaściciel

Anna Konrady, adwokat w Poznaniu i Jarocinie – partner Kancelarii prawnej, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania zawodowe jako adwokata koncentrują się na prawie karnym, w tym obronie karnej kierowców powodujących wypadki drogowe, lub zatrzymanych na jeździe pod wpływem alkoholu. Prowadzi sprawy rodzinne, w tym o rozwód i alimenty, sprawy spadkowe (zachowek, dział spadku).  Bardzo dobrze orientuje się także w sprawach związanych z dochodzeniem odszkodowania i zadośćuczynienia. Prowadzi oddział Naszej Kancelarii w Jarocinie: https://kancelariajarocin.pl/ Biegle włada j. angielskim.

Kontakt: anna.konrady@prawnikpoznanski.pl

Michalina Koligot

Adwokat

Michalina Koligot, adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obroniła pracę magisterską w Katedrze Prawa Karnego poświęconą tematyce cyberprzestępczości. Doświadczenie zawodowe zdobywała już w trakcie studiów, pracując w poznańskich Kancelariach. Jej zainteresowania zawodowe jako prawnika koncentrują się na prawie karnym materialnym i procesowym, prawie rodzinnym, a także prawie odszkodowań oraz prawie spadkowym. Dodatkowo, we współpracy z Kancelarią specjalizuje się także w regulacjach prawa oświatowego, statusu prawnego nauczycieli, uczniów i placówek oświatowych. Pomaga dyrektorom szkół, rodzicom i nauczycielom w interpretacji Karty Nauczyciela, ustawy o Systemie Oświaty i ustawy  o Prawie Oświatowym. Czynnie reprezentuje klientów w postępowaniach związanych z prawem rodzinnym (sprawy o alimenty, rozwód), postępowaniach dyscyplinarnych oraz karnych. Reprezentuje także poszkodowanych w postępowaniach dochodzących odszkodowań oraz zadośćuczynień, w szczególności w sprawach związanych z wypadkiem drogowym czy wypadkiem w pracy

Biegle włada językiem angielskim, zna także język niemiecki.

Kontakt: michalina.koligot@prawnikpoznanski.pl

Marta Krzyżanowicz

Adwokat

Marta Krzyżanowicz, poznański Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Absolwentka prawa oraz stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej zainteresowania zawodowe jako prawnika koncentrują się na szeroko pojętym prawie karnym materialnym i procesowym, a także prawie rodzinnym (rozwód, alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem). Posiada doświadczenie z zakresu postępowania egzekucyjnego, które zdobyła pracując w kancelarii komorniczej w Bydgoszczy. Włada j. angielskim.

Kontakt: marta.krzyzanowicz@prawnikpoznanski.pl

Marzena Buchowiecka

Radca prawny

Marzena Buchowiecka, radca prawny przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu.

Biegle włada językiem angielskim.

Kontakt: marzena.buchowiecka@prawnikpoznanski.pl

Łukasz Rozmiarek

Radca prawny

Łukasz Rozmiarek, Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Jego zainteresowania zawodowe jako prawnika koncentrują się na szeroko pojętym prawie cywilnym, w szczególności prawie zobowiązań, prawie odszkodowań, prawie rodzinnym oraz prawie spadkowym. Zna się również na prawie spółek handlowych oraz rejestracji podmiotów gospodarczych. Czynnie reprezentuje poszkodowanych dochodzących odszkodowań i zadośćuczynień w szczególności z OC od sprawców wypadków.

Biegle włada j. angielskim, szlifuje swój język rosyjski.

Kontakt: lukasz.rozmiarek@prawnikpoznanski.pl

Katarzyna Grodzicka-Jurek

Aplikant Adwokacki

Katarzyna Grodzicka-Jurek, aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie obroniła pracę magisterską poświęconą prawnokarnemu statusowi zwierzęcia domowego w polskim prawie karnym. Doświadczenie zawodowe zdobywała w organach administracji publicznej i kancelariach prawnych. Jej zainteresowania jako prawnika skupiają się wokół prawa karnego i prawa rodzinnego, ale chętnie podejmuje się nowych wyzwań. Aktualnie poszerza swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy. Biegle włada językiem angielskim, szlifuje swój język francuski.

Kontakt: katarzyna.grodzicka@prawnikpoznanski.pl

Natalia Gałęza

Aplikant Adwokacki

Natalia Gałęza, aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu.

Kontakt: natalia.galeza@prawnikpoznanski.pl

Katarzyna Opasińska

Aplikant Radcowski

Katarzyna Opasińska, aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Prawo oraz Zarządzanie i prawo w biznesie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w poznańskich kancelariach prawnych i Urzędzie Miasta Poznania. Interesują ją zagadnienia związane z szeroko pojętym prawem cywilnym i prawem europejskim. Rozwija swoje umiejętności w zakresie zarządzania – aktualnie odbywa studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Biegle włada językiem angielskim, zna język niemiecki.

Kontakt: katarzyna.opasinska@prawnikpoznanski.pl

Katarzyna Gapska

aplikantka radcowska

Katarzyna Gapska, aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Doświadczenie zdobywała w poznańskiej kancelarii prawnej specjalizującej się w sprawach odszkodowawczych. W Kancelarii zaangażowana jest w sprawy z zakresu prawa oświatowego oraz prawa rodzinnego.
Z uwagi na fakt posiadania wykształcenia pedagogicznego koncentruje się na współpracy z nauczycielami, jak również z rodzicami i uczniami.


Biegle włada językiem angielskim.

Kontakt: katarzyna.gapska@prawnikpoznanski.pl

Maria Zarzycka

Aplikant Adwokacki

Maria Zarzycka, aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu.

Kontakt: maria.zarzycka@prawnikpoznanski.pl

Julia Banasiak

Asystent prawny

Julia Banasiak, Studentka V roku Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Aktualnie w trakcie pisania pracy magisterskiej w zakresie prawa rodzinnego w katedrze prawa cywilnego, handlowego i ubezpieczeniowego. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się głównie na prawie rodzinnym i prawie odszkodowań.
Biegle włada językiem angielskim.

Kontakt: julia.banasiak@prawnikpoznanski.pl

Liudmyla Pasichnyk

Sekretarz kancelarii

Liudmyla Pasichnyk, sekretarz kancelarii, tłumacz języka ukraińskiego i rosyjskiego, absolwentka Wydziału Filologii Narodowego Uniwersytetu „Akademia Ostrogska” w Ukrainie oraz Studiów Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Specjalistycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jako pierwsza osoba kontaktowa z klientem cechuje się wysoka kultura osobistą, profesjonalizmem i świetną organizacją pracy. Jest odpowiedzialna za obieg informacji wewnątrz kancelarii oraz za kontakt z klientem zagranicznym. Prowadzi terminarz rozpraw sądowych i spotkań. Innymi słowy, trzyma rękę na pulsie biura. Głównym obszarem jej zainteresowań jest tłumaczenie tekstów prawnych i prawniczych, szlifuje również umiejętności przekładu symultanicznego i konsekutywnego.

Biegle włada językiem ukraińskim, polskim, rosyjskim. Zna także język angielski.

Kontakt do sekretariatu kancelarii: sekretariat@prawnikpoznanski.pl