Alimenty Poznań- Kancelaria Prawa rodzinnego w Poznaniu

Strona główna

Alimenty Poznań- Kancelaria Prawa rodzinnego w Poznaniu

Dochodzenie Zapłaty Alimentów Poznań

Adwokat od Alimentów w Poznaniu

Zespół adwokatów i radców prawnych Kancelarii Prawnej Kowalak Jędrzejewska i Partnerzy z siedzibą w Poznaniu w szerokim spektrum działania zapewnia również profesjonalną oraz kompleksową pomoc prawną w sprawach o:

 • ustalenie alimentów na rzecz małoletnich dzieci,
 • ustalenie alimentów na rzecz pełnoletnich dzieci,
 • ustalenie alimentów na rzecz przysposobionego,
 • ustalenie alimentów na rzecz małżonka,
 • ustalenie alimentów na rzecz byłego małżonka po rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa,
 • ustalenie alimentów na rzecz małżonka po orzeczeniu separacji,
 • ustalenie alimentów na rzecz rodzeństwa,
 • ustalenie alimentów na rzecz rodzica,
 • ustalenie alimentów na rzecz innych krewnych,
 • podwyższenie zasądzonych alimentów,
 • obniżenie zasądzonych alimentów,
 • uznanie, że obowiązek alimentacyjny ustał,
 • uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
 • zabezpieczenie alimentów na przyszłość.

Ponadto, nasi adwokaci i radcowie prawni służą pomocą prawną w sprawach dotyczących wyegzekwowania alimentów.

Dlaczego do przeprowadzenia sprawy o alimenty w Poznaniu potrzebny jest adwokat lub radca prawny?

Wieloletnie doświadczenie naszych adwokatów oraz radców prawnych, a przy tym wszechstronna wiedza prawnicza, a także cały szereg przeprowadzonych oraz zakończonych z sukcesem spraw, pozwalają na stwierdzenie, że sprawy o alimenty nie należą do najłatwiejszych.

Sądy w sprawach o alimenty co do zasady skrupulatnie badają faktycznie ponoszone i usprawiedliwione koszty utrzymania osoby wnioskującej o zasądzenie alimentów na jej rzecz, a także oceniają rzeczywiste możliwości finansowe zobowiązanego biorąc przy tym jego sytuację życiową.

W związku z tym, jedną z istotniejszych kwestii w sprawach o alimenty jest po pierwsze zajęcie racjonalnego oraz wyważonego stanowiska procesowego, a po drugie staranne zgromadzenie dowodów potwierdzających roszczenie. Przydatną jest również bardzo dobra znajomość aktualnego stanowiska orzeczniczego poznańskich sądów rodzinnych. Połączenie kilku metod pozwala więc na uzyskanie jak najlepszych efektów.

Nasi specjaliści mają świadomość, że wybór odpowiedniego adwokata – radcy prawnego do reprezentowania interesów Klienta w sądzie może znacząco zwiększyć szanse na rozstrzygnięcie sprawy wedle jego oczekiwań, a także skrócić jej czas rozpoznania, a także pozwoli zmniejszyć stres związany z postępowaniem sądowym, w związku z tym, oferujemy rzetelną pomoc w skutecznym i merytorycznym przygotowaniu Klienta do zeznań, zgromadzenia, a następnie przedstawienia niezbędnych dowodów w sprawie.

Powierzając nam swoją sprawę o alimenty zapewniamy, że sprawa zostanie poprowadzona kompleksowo, a nasi Klienci w niełatwym dla nich czasie, nie będą musieli pilnować terminów sądowych, a także dopełniać formalności – wszystkimi sprawami zajmie się nasz zespół. Dodatkowo gwarantujemy, że na bieżąco będziemy informować Klientów o podejmowanych przez nas działaniach, a także postępach w sprawie.

Pragniemy zaznaczyć, że powierzając prowadzenie swojej sprawy o alimenty w Poznaniu naszej Kancelarii, Klient uzyskuje wsparcie nie jednego adwokata czy radcy prawnego, ale całego zespołu Kancelarii adwokacko – radcowskiej w Poznaniu. Dajemy więc Klientom zapewnienie, że ich sprawa znajdzie się w rękach całej grupy profesjonalistów, którzy podejdą do niej jako prawnicy, nie zapominając przy tym również o empatii oraz ludzkim spojrzeniu na jej charakter.

Powierzając naszej Kancelarii adwokacko radcowskiej w Poznaniu prowadzenie sprawy o alimenty w Poznaniu oferujemy Tobie:

 • Indywidualną strategię sprawy o alimenty,
 • Opiekę prawną adwokata, radcy prawnego na każdym etapie sprawy o alimenty,
 • Nieograniczony kontakt mailowy,
 • Kontakt osobisty i telefoniczny w trakcie trwania sprawy o alimenty,
 • Adwokat, radca prawny sporządzą wszystkie niezbędne pisma procesowe (pozew o alimenty, odpowiedź na pozew o alimenty, apelację, ugodę),
 • Osobisty udział w negocjacjach,
 • Osobisty udział w posiedzeniach sadowych na rozprawie,
 • Kulturę i empatię.

Kilka cennych wskazówek dotyczących alimentów.

Należy zacząć od tego czym tak naprawdę są alimenty oraz komu przysługuje prawo do ich dochodzenia. Otóż alimentami są obowiązkowe, regularnie wypłacane świadczenia polegające w szczególności na dostarczaniu środków utrzymania, a w miarę potrzeby również środków wychowania. Obowiązek ten obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Celem świadczenia jest zapewnienie członkom rodziny, którzy nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb.

Alimenty na dzieci

Najczęstszymi przypadkami, w których sądy ustalają świadczenia alimentacyjne są sprawy o alimenty dla dzieci, z którymi najczęściej mamy do czynienia w związku z rozwodem rodziców. Podstawą do wytoczenia powództwa o alimenty na rzecz dziecka jest art. 133 § 1 k.r.o, w którym to ustawodawca przyjął, że rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Należy zauważyć, że dziecko, na rzecz którego sąd zasądza alimenty, niekoniecznie musi być niepełnoletnie. Alimenty mogą otrzymywać również osoby uczące się pomimo osiągnięcia pełnoletniości, a nawet studenci. Należy jednak wykazać, że pełnoletnie dziecko uczy się oraz nie osiąga własnych przychodów, a jeżeli jakieś już osiąga – że są one niewielkie oraz niewystarczające dla codziennej godnej egzystencji.

Alimenty dla małżonków

Również pomiędzy małżonkami istnieje obowiązek alimentacyjny. Istnieje on zarówno jeszcze w trakcie trwania małżeństwa, jak i pomimo jego ustania, czyli po rozwodzie. Podczas trwania małżeństwa obowiązek ten gwarantuje obydwu małżonkom, którzy są zobligowani do wzajemnej pomocy oraz przyczyniania się w równym stopniu do zaspokojenia potrzeb całej rodziny, życie na równym poziomie. Natomiast po rozwiązaniu małżeństwa świadczenie alimentacyjne pełni funkcję pomocy w przypadku niedostatku. Należy jednak pamiętać o tym, że prawo żądania alimentów od byłego małżonka przysługuje osobom, które nie były winne zupełnemu i trwałemu rozpadowi pożycia małżeńskiego, a co zostało potwierdzone w wyroku rozwodowym.

Alimenty dla rodziców

Prawo do dochodzenia alimentów mają również rodzice od dorosłych dzieci. Warunkiem, który musi zaistnieć, aby sąd zasądził alimenty na rzecz rodziców jest wykazanie faktu pozostawania rodziców w niedostatku, co oznacza, że rodzice nie są w stanie samodzielnie zaspokoić podstawowych, usprawiedliwionych potrzeb oraz zapewnić sobie godnego poziomu egzystencji, natomiast ich dzieci są w stanie finansowo zadośćuczynić temu obowiązkowi. Najczęściej takie sytuacje maja miejsce, gdy rodzice są ciężko chorzy lub w podeszłym wieku, przez co nie ich siły fizyczne i umysłowe nie są stanie zapewnić im dochodu.

Alimenty dla przysposobionego

Również w przypadku przysposobienia, czyli tzw. adopcji dziecka powstaje obowiązek alimentacyjny. Niezależnie od rodzaju przysposobienia. Rodzaj przysposobienia ma jednak znaczenie w zakresie kolejności osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego. W przypadku przysposobienia pełnego, obowiązek uiszczania świadczeń alimentacyjnych kształtowany jest tak samo jak byłoby w przypadku dziecka biologicznego. Przy przysposobieniu niepełnym pozostaje stosunek alimentacyjny z biologiczną rodziną jednak, zobowiązanym w pierwszej kolejności są rodzice przysposabiający, czyli rodzice adoptujący, a dopiero w drugiej kolejności zobowiązanymi staje się biologiczna rodzina.

Pozew o Alimenty

Jako doświadczona kancelaria prawa rodzinnego w Poznaniu, oferujemy kompleksową pomoc prawną w sprawach związanych z uzyskaniem alimentów na rzecz dziecka lub byłego małżonka. Nasza kancelaria specjalizuje się w reprezentowaniu klientów w postępowaniach o alimenty i zapewniamy skuteczną pomoc prawną w dochodzeniu należnych świadczeń.

Nasi doświadczeni adwokaci podejmą wszelkie niezbędne kroki, by osiągnąć jak najlepszy rezultat dla naszych klientów. W ramach naszych usług oferujemy m.in.:

 • kompleksowe doradztwo prawne związane z postępowaniem o alimenty
 • sporządzanie i złożenie pozwu o alimenty
 • reprezentowanie klientów przed sądem
 • dochodzenie należnych alimentów oraz egzekucję orzeczeń sądowych.

Zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią prawa rodzinnego w Poznaniu i skorzystania z naszych usług w sprawach o alimenty.

Na jakim obszarze działamy? Alimenty Adwokat Poznań

Kowalak Jędrzejewska i Partnerzy Kancelaria Prawna oferuje udzielanie pomocy prawnej związanej z prawem rodzinnym w tym w szczególności z dochodzeniem alimentów, a także reprezentacji sądowej na terenie Poznania, a także poza okręgiem należącym do apelacji poznańskich sądów.

Prowadzimy sprawy o zapłatę alimentów, ale także bronimy klientów przed pozwami o zapłatę alimentów w Poznaniu, Szamotułach, Wągrowcu, Wrześni, Nowym Tomyślu, Gnieźnie, Obornikach i innych wielkopolskich miastach.

Alimenty Jarocin – adwokat w Jarocinie

Od kilku lat nasza Kancelaria prowadzi także filię w Jarocinie. Tym samym naszym Klientom oferujemy również prowadzenie spraw o alimenty przed sądami leżącymi w okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu. Oznacza to, że świadczymy pomoc prawną również dla mieszkańców między innymi Jarocina, Ostrowa, Pleszewa, Gostynia czy Kalisza.

Alimenty Września – adwokat w Wrześni

Od kilku lat nasza Kancelaria prowadzi także filię w Wrześni. Tym samym naszym Klientom oferujemy również prowadzenie spraw o alimenty przed sądami leżącymi w okręgu Sądu Rejonowego w Wrześni. Oznacza to, że świadczymy pomoc prawną również dla mieszkańców między innymi Pyzdr, Miłosławia, Witkowa, Czerniejewa, Koła, Konina, Turku.