Jazda po alkoholu

Strona główna

Jazda po alkoholu

Prowadzenie pojazdu po alkoholu i narkotykach

Jazda po alkoholu i narkotykach – pomoc adwokata

Jesteśmy Kancelarią prawną w Poznaniu, która grupuje zespół doświadczonych adwokatów i radców prawnych zajmujących się od wielu lat problemami kierowców i ruchu drogowego. Jednym z najczęstszych zagadnień jakie pojawia się w pracy naszych adwokatów jest kwestia obrony kierowców zatrzymanych za jazdę po pijaku lub po narkotykach. Poznań na mapie Polski nie jest wyjątkiem i również mieszkańcy naszego miasta często w wyniku lekkomyślności, brawury, czy nazwijmy to po imieniu zwykłej głupoty, po dmuchnięciu w policyjny balonik mogą stać się przestępcami.

Problem jazdy po pijaku nie jest zarezerwowany jedynie jakby mogło się wydawać dla osób z problemami alkoholowymi. Niestety również szanowani obywatele Poznania mogą dopuścić się przestępstwa z art 178 a K.k. Z doświadczenia Pani adwokat Anny Konrady, która jest liderem naszego poznańskiego zespołu wynika, iż prowadziła ona obronę karną w sprawach związanych z kierowaniem pojazdu po alkoholu w przypadku lekarzy, pracowników naukowych, czy urzędników. Jest to więc przestępstwo powszechne, które może popełnić każdy kierowca, który zgubi w pewnym momencie swój zdrowy rozsądek.

Adwokat w Poznaniu – Jazda po pijaku

W niniejszej zakładce chcielibyśmy przedstawić Państwu nasze doświadczenie: doświadczenie adwokata w Poznaniu w sprawach pijanych kierowców,  nasz model działania i sposób budowania strategii. Chlelibyśmy tez odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące kwestii związanej z jazda po pijaku, alkoholu, narkotykach, takich jak:

 • Co grozi za jazdę po alkoholu?
 • Jaka jest kara za jazdę po alkoholu?
 • Jaka jest kara za jeden promil?
 • Jazda po alkoholu a konfiskata samochodu?
 • Od kiedy jazda po alkoholu jest przestępstwem?
 • Ile można mieć promili prowadząc pojazd?
 • Jak się bronić w sądzie w sprawie za jazdę po pijaku?
 • Czy w sprawie za jazdę po alkoholu potrzebny jest adwokat?
 • Czy można uzyskać umorzenie postępowania w sprawie jazdy po pijaku?
 • Jak długo trzeba czekać po spożyciu alkoholu przed prowadzeniem pojazdu?
 • Jakie są konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu lub narkotyków?
 • Zatrzymanie prawa jazdy za jazdę po alkoholu?
 • Blokada alkoholowa
 • W jaki sposób może pomóc adwokat w sprawie o jazdę po pijaku?
 • Czy można prowadzić samochód po spożyciu niewielkiej ilości alkoholu?
 • Czy istnieją testy na obecność narkotyków w organizmie?
 • Jakie są limity alkoholu w wydychanym powietrzu dla kierowców?
 • Czy kierowca może odmówić testu na obecność alkoholu lub narkotyków?
 • Jakie są konsekwencje prawnokarne za prowadzenie pojazdu po alkoholu lub narkotykach?
 • Czy kierowca może być aresztowany za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków?
 • Jak długo narkotyki pozostają w organizmie?
 • Kiedy jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków jest uważana za wykroczenie a kiedy za przestępstwo?

Statystyki: kierowcy zatrzymani w Polsce za jazdę po alkoholu

W ostatnich latach liczba kierowców zatrzymanych za jazdę po alkoholu w Polsce pozostaje na wysokim poziomie, co wskazuje na to, że problem nadal istnieje i wymaga skutecznych działań.

Według danych opublikowanych przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD), w 2020 roku zatrzymano w Polsce 60 091 kierowców za jazdę po alkoholu. To o 6,3% mniej niż w 2019 roku, gdy zatrzymano 64 120 osób, ale wciąż jest to bardzo duża liczba.

Wśród kierowców zatrzymanych za jazdę po alkoholu w 2020 roku najwięcej było mężczyzn – stanowili oni 93,6% wszystkich zatrzymanych. Wśród kobiet, liczba zatrzymanych za jazdę po alkoholu wyniosła 4 079 osób.

Najwięcej kierowców zatrzymano w województwie mazowieckim – aż 9 213 osób, co stanowi 15,3% ogólnej liczby zatrzymań. Na drugim miejscu znalazło się województwo śląskie z 7 045 zatrzymaniami (11,7%), a na trzecim – dolnośląskie z 5 215 zatrzymaniami (8,7%).

Wśród grup wiekowych najwięcej kierowców zatrzymano w wieku 25-34 lata – to grupa, w której zatrzymano aż 26,7% wszystkich kierowców jadących po alkoholu. W grupie powyżej 65 lat zatrzymano tylko 1,1% wszystkich kierowców.

Jak więc widać dziennie od 100 do 300 kierowców po dmuchnięciu w Policyjny balonik rozpoczyna swoją przygodę z wymiarem sprawiedliwości. W tym momencie ważnym jest  aby zatrzymany kierowca po spożyciu alkoholu niezwłocznie skontaktował się z adwokatem, który opracuje odpowiednią strategię oraz będzie reprezentował kierowcę przed prokuraturą, policją, a także sądem.

Regulacje prawne – Ile promili można mieć żeby prowadzić?

Jazda po alkoholu 2023 r.

Zatrzymanie za jazdę po alkoholu lub narkotykach – Adwokat w Poznaniu

Jazda po alkoholu  może stanowić przestępstwo z art. 178a Kodeksu karnego lub wykroczenie z art. 87 Kodeksu wykroczeń. Jest to zależne od zawartości alkoholu we krwi, którą podczas zatrzymania mierzy się alkomatem.

Z punktu widzenia organów ścigania Policji i Prokuratury największe znaczenie ma pierwszy pomiar.

Z reguły po zatrzymaniu i upływie krótkiej ilości czasu dokonuje się ponownych pomiarów, aby ustalić czy stężenie alkoholu w organizmie rośnie czy też maleje.

Pozwala to ustalić, czy dana osoba piła na krótko przed prowadzeniem pojazdu czy też jest na tzw. kacu i alkohol powoli opuszcza jej organizm. Ustalenie tego zazwyczaj ma wpływ na późniejszy wymiar kary.

Osoba nietrzeźwa

Za osobę nietrzeźwą w rozumieniu Kk uznaje się osobę mającą więcej niż 0,5 promila we krwi lub więcej niż 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu.

Stan po użyciu alkoholu

Za osoby będące w stanie po użyciu alkoholu w rozumieniu Kodeksu wykroczeń uznaje się osoby mające od 0,10 do 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu lub od 0,2 do 0,5 promila we krwi.

Osoby których wskazania są niższe nie ponoszą żadnej odpowiedzialności.

Jak wygląda treść przepisów regulujących odpowiedzialność karna lub wykroczeniową za jazdę po pijaku/narkotykach

Kodeks karny – stan nietrzeźwości

Art.  178a. Kodeksu karnego : Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego

§  1.

Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§  2.

(uchylony).

§  3.

(uchylony).

§  4.

Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Kodeks wykroczeń – stan po użyciu alkoholu

Art.  87.  Kodeksu wykroczeń: Prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu

§  1.

Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych.

§  1a.

Tej samej karze podlega, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.

§  2.

Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu albo karze grzywny nie niższej niż 1000 złotych.

§  3.

W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

§  4.

W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1a lub 2 można orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż określone w § 1.

Odczyt promili w alkomacie na granicy błędu.

Kancelaria adwokacka w Poznaniu – jazda po alkoholu

Wartość wskaźnika promili jest niezwykle ważna w przypadku oskarżeń o prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu. Często dochodzi do sytuacji, kiedy wynik badania jest na granicy normy, co stawia granicę pomiędzy wykroczeniem a przestępstwem. W konsekwencji także wysokość kary i długość zakazu prowadzenia pojazdów. Ze względu na zakres błędów pomiarowych w policyjnych alkomatach, osoba oskarżona o przestępstwo może zostać skazana za wykroczenie, co skutkuje krótszym okresem zakazu prowadzenia pojazdów. Z drugiej strony, osoba oskarżona o wykroczenie może okazać się niewinna lub jej zakaz prowadzenia pojazdów może zostać znacznie skrócony. Tym zakresie bardzo ważna jest rola adwokata, który broniąc osoby oskarżonej o jazdę pod wpływem alkoholu jest w stanie tego typu niuanse wyłuskać i użyć w interesie klienta.

Jaka kara grozi za jazdę po alkoholu?

Przy popełnieniu wykroczenia z art. 87 k.w. sprawcy za jazdę w stanie po użyciu alkoholu grozi areszt lub grzywna powyżej 2500 zł. Do tego sąd wymierzy zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat.

Przy popełnieniu przestępstwa z art. 178a k.k. – w stanie nietrzeźwości sąd może wymierzyć karę grzywny, karę ograniczenia wolności lub karę pozbawienia wolności do lat 2.

Obowiązkowo orzeka się wobec sprawcy tego przestępstwa także zakaz prowadzenia pojazdów – co jest najbardziej dolegliwą konsekwencją. Zakaz ten wynosi minimum 3 lata, a może być nawet dożywotni.

Warto zaznaczyć, że w obu przypadkach zakaz prowadzenia pojazdów liczy się od czasu faktycznego zatrzymania dokumentu prawa jazdy, nie zaś od wydania wyroku. W wyroku sąd powinien zaliczyć okres zatrzymania prawa jazdy na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów.

Przy wymierzaniu kary oraz zakazu prowadzenia pojazdów sąd bierze pod uwagę głównie ilość alkoholu we krwi, okoliczności w jakich sprawca jechał pojazdem (np. porę dnia, miejsce, ruch uliczny itd.) oraz czy sprawca był wcześniej karany za podobne lub inne przestępstwa.

O ile adwokat nie zawsze jest w stanie podjąć skuteczna polemikę z odczytami urządzeń pomiarowych, czy badaniem krwi, to już te ostatnie okoliczności stanowią pole do budowania strategi obrony osoby oskarżonej o jazdę po alkoholu.

Jazda po alkoholu na rowerze i na hulajnodze

Za jazdę po alkoholu grozi zatrzymanie prawa jazdy zarówno przy wykroczeniu, jak i przestępstwie. Warto jednak pamiętać, że przepisy dotyczą nie tylko pojazdów mechanicznych, ale także rowerów czy hulajnóg. Jazda na rowerze po alkoholu stanowi wykroczenie i może skutkować grzywną oraz zakazem prowadzenia pojazdów innymi niż mechaniczne. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku jazdy hulajnogą po alkoholu, gdzie grozi nam mandat oraz zakaz prowadzenia pojazdów. Tak więc, należy pamiętać, że wsiadając na rower lub hulajnogę po spożyciu alkoholu narażamy się na poważne konsekwencje prawne.

Zatrzymanie za jazdę po alkoholu a pozwolenie na broń

Aby uzyskać pozwolenie na broń, osoba musi być niekaraną. Zgodnie z ustawą o broni i amunicji, nie można wydać pozwolenia na broń osobie, która została skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo umyślne. Z kolei, organ odpowiedzialny za wydawanie pozwolenia na broń, czyli policja, cofa pozwolenie w przypadku skazania prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne, zgodnie z art. 18 ustawy o broni i amunicji.

Warto jednak zauważyć, że przepisy dotyczące pozwolenia na broń odnoszą się tylko do przestępstw, a nie wykroczeń.

Czy w sprawach o jazdę pod wpływem alkoholu potrzebuję adwokata – obrońcy?

Pomoc adwokata w Poznaniu w sprawach jazdy po alkoholu.

Wszystko tak naprawdę zależy od indywidualnej sytuacji każdego z kierowców. Niemniej jednak rekomendujemy co najmniej zasięgnięcie porady doświadczonego w sprawach pijanych kierowców adwokata. W sprawach o jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków doświadczony obrońca, tj. adwokat lub radca prawny może pomóc wywalczyć łagodniejszy wymiar kary oraz zakazu prowadzenia pojazdów, a nawet postarać się o warunkowe umorzenie postępowania.

Takimi orzeczeniami kończyły się niektóre z naszych spraw. Aczkolwiek przyznać należny, iż w wielu przypadkach, zwłaszcza gdy urządzenie pomiarowe wskazuje wiele promili opcja umorzenia nie wchodzi w grę.

Adwokat może w twoim imieniu uzyskać dostęp do akt sprawy a następnie pomóc ci opracować najkorzystniejszą strategię obrony. Obrońca ma prawo uczestniczyć w twoim przesłuchaniu, weźmie także udział w rozprawie przed sądem, a także sporządzi apelację od niekorzystnego wyroku. Adwokat może również w twoim imieniu wywalczyć korzystną ugodę z prokuratorem, dzięki której uzyskasz niższy wymiar kary.

Pomoc adwokata jest szczególnie ważna dla osób, którym prawo jazdy potrzebne jest do wykonywania zawodu.

Przy odpowiednich okolicznościach obrońca może postarać się bowiem o warunkowe umorzenie postępowania wobec kierowcy bądź też o zmniejszenie zakazu prowadzenia pojazdów.

Obrońca może też pomóc wywalczyć ograniczenie zakazu tylko do określonej kategorii pojazdów (np. tylko osobowych, z pominięciem pojazdów kategorii C+E).

Specjaliści z naszej Kancelarii prawnej w Poznaniu mają duże doświadczenie w obronie kierowców z całej Polski, w tym w szczególności z Poznania i całej Wielkopolski. Aktywnie reprezentujemy naszych klientów przed sądem oraz przed organami ścigania.

Z uwagi na wieloletnie doświadczenie jesteśmy w stanie przedstawić wszelkie możliwe strategie na prowadzenie twojej sprawy oraz prognozy co do jej zakończenia.

Rola adwokata w sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu.

Zatrzymanie prawa jazdy – adwokat Poznań

Doświadczony adwokat w sprawach pijanych kierowców ma za zadanie przede wszystkim zmniejszyć wymiar kary dla swojego klienta. W przypadku jazdy pod wpływem alkoholu, uniewinnienie jest rzadkością ze względu na niepodważalny dowód badania alkomatem lub krwi. Jednak adwokat może działać w kierunku złagodzenia kary lub całkowitego uniknięcia jej poprzez warunkowe umorzenie postępowania.

Adwokat może podjąć szereg działań, które zmniejszą odpowiedzialność karną kierowcy. Przykładowo, może zweryfikować, czy alkomat był wzorcowany i działał poprawnie, czy kierowca faktycznie poruszał się po drodze publicznej oraz czy pomiary były wiarygodne. Adwokat może także zwrócić uwagę na sytuację osobistą klienta i przedstawić jego okoliczności łagodzące.

Doświadczony adwokat może również starać się wykazać, że przestępstwo jest jedynie wykroczeniem lub ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania. Po zakończeniu postępowania, adwokat może również pomóc klientowi w ubieganiu się o blokadę alkoholową lub skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów.

Adwokaci z naszej Kancelarii w Poznaniu na przestrzeni lat prowadzili wiele spraw związanych z obroną pijanych kierowców lub prowadzących pojazd po narkotykach. I w wielu przypadkach udawało się uzyskiwać określony wcześniej Klientowi rezultat.

Przy czym nigdy nie obiecujemy gruszek na wierzbie. Jeżeli okoliczności wskazują, iż możemy walczyć jedynie o złagodzenie kary, a na uniewinnienie lub umorzenie nie ma szans, to solennie o tym informujemy.

Ile trwa sprawa o jazdę pod wpływem alkoholu w Poznaniu?

Czas trwania postępowania w sprawach o jazdę pod wpływem alkoholu zależy od stopnia skomplikowania sprawy. Zwykle policja przesłuchuje kierowcę i świadków zaraz po zatrzymaniu, ale czas trwania postępowania przed sądem jest nieprzewidywalny i zależy od obciążenia danego sędziego. Zazwyczaj sprawy związane z jazda pod wpływem alkoholu w Poznaniu kończą się w ciągu roku od zatrzymania.

W przypadku, gdy oskarżony zdecyduje się na dobrowolne przyznanie się do winy, postępowanie może być przyspieszone i wyznaczona zostanie rozprawa. Jednakże, sędzia może także wydać wyrok nakazowy bez przeprowadzania rozprawy, co pozwala na szybkie zakończenie sprawy. Oskarżony ma jednak prawo do wniesienia sprzeciwu w ciągu 7 dni od otrzymania wyroku nakazowego, w takim przypadku sprawa zostanie rozpatrzona w normalnym trybie rozprawy.

Czy zawsze sprawa musi trafić do sądu?

Zasadniczo tak. Jeśli istnieją podstawy do oskarżenia osoby o przestępstwo, ta osoba musi być osądzona przez sąd w prawomocnym wyroku. Możliwe jest jedynie uzgodnienie kary z prokuratorem, ale w takim przypadku prokurator musi złożyć wniosek o wymierzenie kary przez sąd. Nie ma możliwości dobrowolnego poddania się karze bez przeprowadzenia postępowania przed sądem.

Istnieje tylko jedna sytuacja, w której sprawa nie trafi do sądu – gdy organy ścigania uznały, że nie ma podstaw do prowadzenia postępowania przeciwko danej osobie lub jest to niemożliwe. W takim przypadku sprawa zostanie umorzona na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję lub prokuraturę. Jednak decyzję taką można zaskarżyć do sądu, np. przez pokrzywdzonego.

Co będzie jak przyznam się na policji?

Przyznanie stanowi istotny dowód w sprawie i pomaga w szybszym zakończeniu postępowania. Jeśli sprawca przyzna się na pierwszym przesłuchaniu, może dojść do uzgodnienia kary z prokuratorem, a następnie zostanie skierowany do sądu wniosek o wymierzenie ustalonej kary.

Niemniej jednak przyznanie się nie zawsze idzie w parze z dobrowolnym poddaniem się karze. Jeśli sprawca nie chce poddać się karze proponowanej przez prokuratora (lub propozycji takiej nie ma) sprawa jest rozpoznawana w normalnym trybie. Przyznanie zostanie jednak z całą pewnością uwzględnione przez sąd jako okoliczność łagodząca, co wpłynie pozytywnie na wymiar kary.

Przyznanie się sprawcy może także spowodować, że na rozprawie nie będzie konieczne przesłuchiwanie świadków – co doprowadzi do zakończenia sprawy na pierwszej rozprawie. Może to mieć istotne znaczenie dla osób, którym zależy na szybkim zakończeniu postępowania.

W każdym razie żeby rozważyć, czy przyznanie się do winy będzie w danej sytuacji na rękę osobie podejrzanej wymaga niezwłocznej konsultacji z doświadczonym w sprawach kierowców po pijaku adwokatem. Nie zawsze będzie, to dobra decyzja. Niekiedy tez adwokat może dokonać swoistego targu z Policją lub Prokuraturą uzgadniając wysokość kary, czy długość zakazu w zamian za przyznanie się.  Warto zatem niezwłocznie po zatrzymaniu skontaktować się z adwokatem od spraw pijanych kierowców w Poznaniu.

Zatrzymanie prawa jazdy za jazdę po alkoholu. Co robić, czym można jeździć?

Zatrzymanie prawa jazdy- adwokat Poznań Kancelaria

Często najdotkliwszą konsekwencją dla osób złapanych za jazdę pod wpływem alkoholu jest zatrzymanie prawa jazdy. Powody takiego zatrzymania to: nietrzeźwość lub użycie alkoholu, podobnie działającego środka (np. narkotyków, dopalaczy, marihuany), postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy za prowadzenie pojazdu bez blokady alkoholowej lub z nadmierną prędkością w obszarze zabudowanym oraz zakaz prowadzenia pojazdów za przestępstwo lub wykroczenie. Zabranie prawa jazdy następuje w momencie stwierdzenia obecności alkoholu w wydychanym powietrzu podczas kontroli drogowej. Utrata prawa jazdy skraca okres zakazu prowadzenia pojazdów w orzeczeniu sądu. Zakaz ten wynosi minimum 3 lata, ale może być skrócony w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego lub wyłączenia określonej kategorii prawa jazdy spod zakazu. Zabranie prawa jazdy może trwać również 6 miesięcy w przypadku wykroczenia, ale może wiązać się z dłuższym zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych. Kierowca może skonsultować swoją sytuację z adwokatem i odwołać się od decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy.

Jak można odzyskać zatrzymane prawo jazdy?

Odzyskanie zatrzymanego prawa jazdy- adwokat Poznań

Wydaje się, że zdanie o możliwości odzyskania zatrzymanego prawa jazdy odnosi się do sytuacji, w której kierowca został pozbawiony prawa jazdy w wyniku postępowania karnego. W takiej sytuacji istotną rolę odgrywa adwokat, który może pomóc w walce o przywrócenie prawa jazdy.

Wyroki warunkowo umarzające postępowanie karne przewidują krótszy okres zatrzymania prawa jazdy niż wyroki z zawieszeniem. Ponadto, istnieje możliwość wyłączenia określonej kategorii prawa jazdy spod zakazu.

Jeśli kierowca nie zgadza się z decyzją o zabraniu prawa jazdy, może złożyć zażalenie i odwołać się od postanowienia. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że decyzja o przywróceniu prawa jazdy zależy od całokształtu postępowania, który jest wynikiem działań prokuratora i policji, a także samego adwokata.

Sąd wydał w mojej sprawie wyrok nakazowy – co dalej?

Jak już wcześniej wspomniano, wyrok nakazowy to orzeczenie sądu, które zostaje wydane bez przeprowadzania rozprawy, na tzw. posiedzeniu niejawnym, po otrzymaniu aktu oskarżenia. Po otrzymaniu takiego wyroku, oskarżonemu i jego obrońcy przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu w ciągu 7 dni od otrzymania wyroku. Sprzeciw nie musi być uzasadniony, wystarczy przesłać oświadczenie o złożeniu sprzeciwu do sądu. Złożenie sprzeciwu skutkuje uchyleniem wyroku i skierowaniem sprawy do rozpoznania w normalnym trybie, co oznacza przeprowadzenie rozprawy i przesłuchanie oskarżonego i ewentualnych świadków. Po przeprowadzeniu wszystkich dowodów, sąd wyda ostateczny wyrok, od którego oskarżonemu przysługuje apelacja do sądu wyższej instancji.

Rozprawa w sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu

Po złożeniu aktu oskarżenia przez prokuratora, sprawa jest rejestrowana i losowo wyznaczany jest sędzia, który będzie ją prowadził. Następnie sędzia wyznacza termin rozprawy i zawiadamia oskarżonego, a także ewentualnych świadków i obrońcę. Na rozprawie sąd odczytuje akt oskarżenia i zwraca się do oskarżonego z pytaniem, czy przyznaje się do zarzucanego mu czynu oraz czy chce złożyć wyjaśnienia. Oskarżony może odmówić składania wyjaśnień bez uzasadnienia. Jeśli zdecyduje się na to, sąd umożliwi mu swobodną wypowiedź i zadaje pytania. Pytania mogą także zadawać obrońca i prokurator. Po przesłuchaniu oskarżonego sąd przesłuchuje świadków, którzy stawili się na rozprawę, a pytania do nich mogą zadawać również obrońca, prokurator i oskarżony. Po przesłuchaniu świadków strony mogą złożyć wnioski lub wygłosić mowę końcową. Sąd po naradzie wygłasza wyrok lub odrocza jego wydanie na inny termin.

Czym można jeździć kiedy mamy zabrane prawo jazdy za alkohol?

Prawo jazdy adwokat Poznań

Osoby pozbawione prawa jazdy nadal mają możliwość korzystania z  rowerów i innych pojazdów, których prowadzenie nie wymaga  posiadania tego dokumentu. Jednak brak prawa jazdy nie oznacza automatycznie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych którego naruszenie stanowi przestępstwo.

Jeśli kierowca został pozbawiony prawa jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu, ale nie ma jeszcze wyroku sądowego zakazującego mu prowadzenia pojazdów, to jeżdżąc np. samochodem, ryzykuje odpowiedzialność za wykroczenie prowadzenia pojazdu bez uprawnień zgodnie z art. 94 kodeksu wykroczeń.

Jeśli jednak kierowca, który był już skazany prawomocnie za prowadzenie pojazdu po alkoholu, zostanie ponownie zatrzymany  za jazdę w stanie nietrzeźwości, to staje się recydywistą. W takim przypadku przestępstwo jest surowiej karane, a kara może wynosić od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Sąd może także orzec świadczenie na rzecz Funduszu Pomocy  Pokrzywdzonym oraz  Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości minimum 10.000 zł oraz dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, chyba że istnieją szczególne okoliczności uzasadniające wyjątkowy wypadek. Warto jednak pamiętać, że wyrok skazujący musi być prawomocny, a jeśli został zatarty z Krajowego Rejestru Karnego, to w przypadku ponownego zatrzymania za jazdę pod wpływem alkoholu, kwalifikacja prawna będzie inna.

Co Kancelaria może dla Państwa uzyskać:

Z doświadczenia Pani Adwokat Anny Konrady zajmującej się na co dzień sprawami obrony pijanych kierowców trudno jest uzyskać uniewinnienie lub wyrok uniewinniający, gdy akt oskarżenia zostanie skierowany do sądu z aktem oskarżenia..

Dlatego zasadne jest, aby adwokat podjął się obrony już na etapie prokuratorskim, gdzie można jeszcze wpłynąć na decyzję o skierowaniu aktu oskarżenia do sądu. Tak jak wskazywaliśmy wcześniej na etapie prokuratorskim możliwe jest nie tylko bardziej optymalne poprowadzenie sprawy poprzez wybór odpowiedniej strategii, ale niekiedy można po prostu w ramach swoistych targów porozumieć się z Policja lub Prokuratorem i uzyskać np. Krótszy zakaz w zamian za przyznanie się do winy. Na etapie sądowym sytuacja wygląda już inaczejj.

Uniewinnienie jest łatwiejsze w sprawach o wykroczenia, ponieważ wnioski o ukaranie tworzą policjanci, a nie prokuratorzy, co zwiększa ryzyko błędów. W każdej sprawie staramy się ocenić szanse na uniewinnienie, co jest szczególnie ważne, gdy skazanie grozi obowiązkowym zakazem prowadzenia pojazdów.

Sprawy mogą być umarzane z różnych przyczyn formalnych, a nie ma wtedy znaczenia, czy ktoś jest winny czy nie. W przypadku wykroczeń, często dochodzi do umorzenia sprawy z powodu przedawnienia. W przypadku przestępstw, sprawę można umorzyć, gdy sprawca jest niepoczytalny.

Prokurator lub policja czasami proponują karę, która dla klienta nie jest satysfakcjonująca. Rola adwokata w takiej sprawie jest przekonanie organów ścigania do złagodzenia proponowanej kary.

Podobnie może się zdarzyć, że wyrok jest zbyt surowy, np. zbyt długi zakaz prowadzenia pojazdów lub zbyt wysokie świadczenie na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Jeśli wina jest oczywista, klient może chcieć dobrowolnie poddać się karze, ale boi się przejść całą procedurę. Nie ukrywajmy poza sama kara także sam fakt wizyt na Prokuraturze, w Policji w Sądzie dla osoby nie będącej doświadczonym recydywistą nie jest czymś miłym i przyjemnym. Zderzenie z władzą zawsze boli. W takim przypadku możemy wyręczyć klienta i wynegocjować jak najniższą karę.

Wielu kierowców złapanych na podwójnym gazie chciałoby uzyskać  warunkowe umorzenie postępowania, które pozwala ograniczyć zakaz prowadzenia pojazdów z trzech lat do np. roku i pozwala uniknąć zdawania ponownie egzaminu na prawo jazdy.

Za spowodowanie poważnych wypadków lub katastrof w ruchu lądowym, a także za jazdę pod wpływem zakazanych substancji grozi pozbawienie uprawnień do kierowania wszystkimi pojazdami mechanicznymi, tak samo jak np. utrata licencji na pojazdy szynowe. Staramy się, aby zakaz prowadzenia pojazdu nie dotyczył np. kategorii A, C lub B1, jeśli klientowi na tym zależy.

Jeśli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego

Jak uzyskać warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu?

Umorzenie postępowania za jazdę po pijaku- adwokat w Poznaniu

Niekiedy postępowanie karne za jazdę po pijanemu może zakończyć się warunkowym umorzeniem.

 Warunkowe umorzenie postępowania karne jest środkiem stosowanym w przypadku przestępstw. Jazda po pijanemu- a właściwie po użyciu alkoholu, która jest klasyfikowana jako wykroczenie, nie podlega możliwości warunkowego umorzenia.

Jednak istnieją inne możliwości złagodzenia orzeczeń w przypadku wykroczeń drogowych związanych z jazdą po alkoholu.

Ludzie zatrzymani za jazdę pod wpływem alkoholu często nie mają świadomości takiej możliwości.

Zacznijmy od przytoczenia przepisu: Zgodnie z art. 66 § 1 k.k. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Przeciętny czytelnik nie wie z pewnością, co powyższe sformułowania oznaczają w praktyce i jak uznać czy jego przypadek „łapie się” pod warunkowe umorzenie czy też nie.

Zacznijmy od warunków formalnych: osoba nie może być wcześniej karana (albo skazanie musi ulec zatarciu) a przestępstwo musi być zagrożone kara do 5 lat pozbawienia wolności (tak jest w przypadku jazdy po alkoholu).

Organy ścigania rzadko proponują taki rodzaj rozwiązania z własnej inicjatywy. Policja i prokuratura zwykle przedstawiają model dobrowolnego przyjęcia kary, który często jest niekorzystny dla podejrzanych. O czym niestety zatrzymany za jazdę po pijaku nie zawsze wie, o ile nie skontaktował się zawczasu z adwokatem.  Należy pamiętać, że w większości przypadków kara proponowana przez policję może być niewspółmierna do popełnionego przestępstwa, lub inaczej: dobry doświadczony adwokat od spraw pijanych kierowcow może doprowadzić do sytuacji, ze będzie łagodniejsza niż proponowana przez Policje i Prokuratora.

Z drugiej strony, warunkowe umorzenie postępowania jest korzystne, ponieważ nie prowadzi do skazania. Osoba podejrzana pozostaje niekarana- co ma znaczenie w wielu życiowych sytuacjach. W takich przypadkach na podejrzanego nakłada się okres próbny (od jednego do trzech lat). W przypadku warunkowego umorzenia postępowania można liczyć na krótszy okres zakazu prowadzenia pojazdów. Dla zatrzymanych za jazdę po pijanemu, warunkowe umorzenie postępowania jest szansą na uzyskanie krótszego zakazu prowadzenia pojazdów. Ważne jest, aby w przypadku jednorocznego zakazu prowadzenia pojazdów na osobę zatrzymaną za jazdę po pijanemu nie trzeba ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy. Jest to znaczące udogodnienie, zwłaszcza dla kierowców zawodowych, dla których incydent związany z jazdą po pijanemu może być źródłem znaczących problemów zawodowych.

Osoba, która nie popełniła umyślnego przestępstwa, może wystąpić o warunkowe umorzenie postępowania. Jeśli organy ścigania nie zgadzają się z zastosowaniem instytucji warunkowego umorzenia postępowania, sąd zawsze może to zrobić, nie będąc związany stanowiskiem prokuratury w tej sprawie.

Z praktyki adwokat Anny Konrady specjalizującej się w sprawach pijanych kierowców można wskazać sytuacje związane z poziomami alkoholu, przy których udało się uzyskać warunkowe umorzenie postępowania. Poniżej krótkie zestawienie:

 • Sąd Okręgowy w Poznaniu wyrokiem z 28.09.2017 r., sygn. akt XVII Ka 1148/18 warunkowo umorzył postępowanie wobec kierującego posiadającego 0,27 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,
 • Sąd Rejonowy w Kaliszu wyrokiem z 29.05.2017 r., sygn. akt VIII K 181/17 warunkowo umorzył postępowanie wobec kierującego posiadającego 0,37 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,
 • Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie wyrokiem z 26.06.2017 r., sygn. akt VI Ka 2/17 warunkowo umorzył postępowanie wobec kierującego posiadającego 0,38 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,
 • Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie wyrokiem z 12.02.2018 r., sygn. akt VI Ka 1234/17 warunkowo umorzył postępowanie wobec kierującego posiadającego 0,50 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,
 • Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim wyrokiem z 19.05.2017 r., sygn. akt IV Ka 274/17 warunkowo umorzył postępowanie wobec kierującego posiadającego 0,51 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,
 • Sąd Okręgowy w Poznaniu wyrokiem z 30.11.2017 r., sygn. akt IV Ka 967/17 warunkowo umorzył postępowanie wobec kierującego posiadającego 0,53 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,
 • Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, wyrokiem z 6.04.2016 r., sygn. akt VIII K 981/15 warunkowo umorzył postępowanie wobec kierującego posiadającego 0,32 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,
 • Sąd Okręgowy w Poznaniu wyrokiem z 19.03.2015 r., sygn. akt IV Ka 161/15 warunkowo umorzył postępowanie wobec kierującego posiadającego 0,97 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,

Każda sprawa jest inna i każda wymaga indywidualnego podejścia przez obrońcę, tym bardziej, że sądy mają dużą dowolność w swoich ocenach i zdarza się, że przy takim samym poziomie upojenia jedna osobą uzyskana warunkowe umorzenie postępowania, a druga będzie skazana.

Adwokaci z Kancelarii w Poznaniu mają duże doświadczenie z kończeniem spraw pijanych kierowców z pomyślnym rezultatem, w tym z uzyskiwaniem warunkowego umorzenia postępowania.

Procedura odzyskania prawa jazdy zatrzymanego za jazdę po alkoholu.

Odzyskanie prawa jazdy adwokat Poznań

Pierwszą możliwością na zatrzymanie prawa jazdy jest przede wszystkim zażalenie na  postanowienie wydane przez prokuratora do sądu. W przypadku postanowienia wydanego przez sąd, można złożyć zażalenie do tego samego sądu w ciągu 7 dni od doręczenia. Adwokat broniący klienta w sądzie może przedstawić argumentację i zwrócić uwagę na szczególne okoliczności sprawy, w tym sytuację życiową klienta, aby pomóc w odzyskaniu prawa jazdy.

Warto zauważyć, że w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego w sprawie jazdy po alkoholu, prawo jazdy może zostać zatrzymane nawet na rok, a kierowca nie musi zdawać egzaminu na prawo jazdy ponownie.

Jednakże, odzyskanie prawa jazdy za prowadzenie pojazdu mechanicznego po alkoholu po zakończeniu sprawy w sądzie wydanym wyrokiem skazującym, to zupełnie inna sprawa.

Procedura odzyskania prawa jazdy rozpoczyna się dopiero po prawomocnym zakończeniu sprawy karno-wykroczeniowej, kiedy to możemy złożyć wniosek o odzyskanie prawa jazdy w Wydziale Komunikacji stosownego starostwa. Organ administracji otrzymuje zawiadomienie o prawomocnym wyroku oraz okresie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Następnie, musimy otrzymać stosowną decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami z Wydziału Komunikacji i zostać skierowani przez starostę na badania lekarskie, badania psychologiczne oraz kurs reedukacyjny dotyczący problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii.

Dopiero po pozytywnym ukończeniu tych badań oraz kursu reedukacyjnego, możemy starać się o odzyskanie prawa jazdy po alkoholu, jeśli upłynął już okres zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Blokada alkoholowa w samochodzie – sposób na skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Zastosowanie blokady alkoholowej w pojeździe to skuteczne narzędzie skracające okres zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Niestety, wiele osób nie jest świadomych, że takie rozwiązanie istnieje.

Blokada ta działa poprzez mierzenie stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu przez kierowcę i uniemożliwia uruchomienie pojazdu, jeśli przekroczy on dozwolony poziom.

Koszt instalacji blokady alkoholowej wynosi kilka tysięcy złotych, a miesięczny koszt wynajmu może wynosić około 100 złotych, plus koszty montażu. W celu zamontowania blokady alkoholowej konieczna jest jednak zgoda sądu – bez niej, w okresie obowiązywania zakazu, nie będzie można prowadzić samochodu wyposażonego w takie urządzenie. edura uzyskania zgody na blokadę alkoholową polega na tym, że trzeba złożyć wniosek w odpowiednim sądzie ze stosownymi dokumentami oraz wnioskami dowodowymi.

Warto pamiętać, że w toku sprawy o blokadę alkoholową, w miejscu zamieszkania może być przeprowadzany wywiad kuratora sądowego celem ustalenia właściwości i warunków osobistych oraz dotychczasowego trybu życia wnioskodawcy. W sprawie może być również wyznaczone posiedzenie sądowe.

Zgodnie z art. 182a kodeksu karnego wykonawczego, stosowny wniosek o blokadę alkoholową w samochodzie może zostać złożony po upływie połowy okresu orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów.

Tak więc w przypadku 3-letniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, wniosek o blokadę alkoholową można złożyć już po 1,5 roku obowiązywania zakazu.

Jeżeli w sprawie uzyskano natomiast warunkowe umorzenie postępowania karnego, to wniosek o blokadę alkoholową można rozważać nawet po 6 miesiącach – w przypadku rocznego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz po roku w przypadku dwuletniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Blokada alkoholowa do samochodu jest również szansą dla osób w stosunku do których orzeczono dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Takie osoby mogą starać się o uzyskanie zgody na blokadę alkoholową po upływie co najmniej 10 lat obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów.

Blokada alkoholowa jest montowana w pojeździe dopiero po uzyskaniu stosownej zgody sądu. Sam wniosek o blokadę nie podlega opłacie sądowej.

Wynagrodzenie Kancelarii za prowadzenie obrony karnej w sprawach drogowych

Ile bierze adwokat za sprawę jazdy po pijaku?

Jak już wcześniej podkreślono, wycena Państwa sprawy przez adwokata prowadzącego obronę pijanego kierowcy wymaga dokładnej analizy. Nawet podobne sprawy mogą się znacząco różnić, a pełne oszacowanie wymaga oceny nakładu pracy oraz przewidywanej trwałości sprawy. Po prostu sprawa sprawie nie równa. Inne są tez oczekiwania Klientów. Rożne są też możliwości w zależności od dowodów, którymi dysponujemy. Niekiedy warto iść w spór sadowy i oczekiwać rozstrzygnięcia wyrokiem, gdy w innej sytuacji najlepiej się porozumiec z Policja i Prokuratorem i szybko zakończyć sprawę.

W każdym razie  Kancelaria stosuje przejrzyste i uczciwe metody działania. Nie ma ukrytych kosztów, a naszym priorytetem jest zadowolenie Klienta.

Pomoc prawna dla kierowców zatrzymanych za jazdę po alkoholu

Jazda po alkoholu- adwokat Poznań

Adwokaci pracujący w naszej kancelarii w Poznaniu od dłuższego czasu zajmują się przypadkami związanymi z zatrzymaniem kierowców za prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu. Dzięki naszemu doświadczeniu jesteśmy w stanie odnieść konkretny przypadek do praktyki sądowej i aktualnej linii orzeczniczej.

Prowadzimy sprawy kierowców z różnym stopniem nietrzeźwości, włącznie z tymi, którzy poważnie naruszyli przepisy ruchu drogowego i doprowadzili do kolizji. 

Już na początku kontaktu telefonicznego możemy wstępnie ocenić sprawę i przedstawić Państwu różne możliwe warianty działania oraz korzyści wynikające z nich.

Omawiamy sprawę i wskazujemy, czy istnieje możliwość starać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego, zmniejszenie okresu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych lub o wyłączenie określonej kategorii prawa jazdy spod zakazu.

Nasza kancelaria prowadzi takie sprawy w Poznaniu, ale i na terenie całej Polski, zarówno w dużych miastach, jak i w mniejszych miejscowościach.

Po przyjęciu sprawy do prowadzenia, to my reprezentujemy Państwa na przesłuchaniach, rozprawach i innych czynnościach procesowych. Z nami nigdy nie jesteś sam. Wiemy jakim stresem jest zderzenie z władzą, zwłaszcza taka, która ma za zadanie karać.

Nasi adwokaci dokładnie wyjaśniają każdy element przesłuchania lub rozprawy i doradzają, jak należy zachować się w określonych sytuacjach. W toku naszej współpracy załatwiamy wszelkie formalności i przesyłamy odpowiednie dokumenty procesowe do komisariatów policji, prokuratur i sądów.

Naszym celem jest zapewnienie zadowolenia Klienta poprzez transparentne i uczciwe metody działania, bez ukrywania jakichkolwiek kosztów.

Gdzie działamy

Adwokat od spraw pijanych kierowców w Poznaniu

Kancelaria adwokacka Poznań – jazda po pijaku

Jesteśmy doświadczoną kancelarią adwokacką świadczącą profesjonalną pomoc prawną w sprawach związanych z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków oraz zatrzymaniem prawa jazdy. Nasza kancelaria znajduje się co prawda w Poznaniu, ale reprezentujem y klientów również w innych największych miastach w Wielkopolsce, w tym w: Kaliszu, Wągrowcu, Chodzieży, Szamotułach, Obornikach, Słupcy, Wrześni Koninie, Lesznie, Pile, Gnieźnie, Śremie, Gostyniu, Środzie Wielkopolskiej, czy Kościanie.

Nasi doświadczeni adwokaci z sukcesem reprezentują klientów przed sądami i organami administracyjnymi, pomagając w uzyskaniu korzystnych rozstrzygnięć w trudnych sprawach. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług i skontaktowania się z nami w celu uzyskania pomocy prawnej w swojej sprawie.

Adwokat od spraw pijanych kierowców w Jarocinie

Kancelaria adwokacka Jarocin – jazda po pijaku

W Jarocinie przy Alei Niepodległości prowadzimy oddział naszej Kancelarii prawnej w Poznaniu Adwokat Anna Konrady doświadczona w sprawach karnych i  świadczącą profesjonalną pomoc prawną w sprawach związanych z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków oraz zatrzymaniem prawa jazdy co najmniej dwa razy w tygodniu przyjmuje Klientów w naszym biurze w Jarocinie.

Pomoc prawną dla kierowców zatrzymanych za jazdę po pijaku adresujemy nie tylko do mieszkańców Jarocina, ale również Żerkowa, Gostynia, Krotoszyna, Pleszewa, Śremu, Środy Wielkopolskiej, Kalisza, Ostrowa, Miłosławia, Kotlina i innych miejscowości południowej Wielkopolski.

Adwokat od spraw pijanych kierowców w Wrześni

Kancelaria adwokacka Września – jazda po pijaku

W Września przy ul. Sienkiewicza prowadzimy oddział naszej Kancelarii prawnej w Poznaniu Adwokaci  z naszej kancelarii świadczącą profesjonalną pomoc prawną w sprawach związanych z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków oraz zatrzymaniem prawa jazdy co najmniej dwa razy w tygodniu przyjmuje Klientów w naszym biurze w Wrześni.

Pomoc prawną dla kierowców zatrzymanych za jazdę po pijaku adresujemy nie tylko do mieszkańców Wrześni, ale również Nekli, Czerniejewa, Słupcy, Konina, Turku, Koła, Witkowa, Miłosławia, Pyzdr, Kłodawy.

Podsumowując: Jeżeli miałeś to nieszczęście, iż zostałeś zatrzymany za jazdę po pijaku lub po użyciu narkotyków. Twoje prawo jazdy zostało zatrzymane. Chcesz uzyskać warunkowe umorzenie postępowania mimo promili za kołkiem. Nie chcesz sam być przesłuchiwany na Policji i Prokuraturze. Zależy ci na jak najkrótszym zakazie prowadzenia pojazdów. Interesuje cię blokada alkoholowa, to skontaktuj się z adwokatami z naszej poznańskiej Kancelarii. Od wielu lat nasi adwokaci prowadzą sprawy osób zatrzymanych za jazdę po alkoholu, zajmują się odzyskiwaniem prawa jazdy, czy skróceniem zakazu jazdy.