Sprawy sądowe Poznań

Strona główna

Sprawy sądowe Poznań

Nasza Kancelaria prawna w Poznaniu jest przede wszystkim Kancelarią sądową. Od początku istnienia naszego zespołu nasi prawnicy koncentrowali dużą cześć swojego codziennego wysiłku na prowadzeniu spraw sądowych.

Wynika, to w dużej mierze z faktu, iż założyciel Kancelarii Mecenas Bartosz Kowalak jest absolwentem aplikacji sądowej w Poznaniu. Doświadczenie zdobyte podczas trzyletniej aplikacji prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Poznaniu skutkowało przeniesieniem tego doświadczenia na gruncie zawodowym również na proces sadowy.

W chwili obecnej Kancelaria grupuje grupę kilkunastu prawników: poznańskich adwokatów i radców prawnych, z których każdy legitymuje się znacznym doświadczeniem w prowadzeniu postępowań przed sądami. Spod piór naszych prawników wyszły już tysiące pozwów, odpowiedzi na pozew, setki apelacji, sprzeciwów od nakazów zapłaty i niezliczone pisma procesowe.

O liczbie i doświadczeniu naszego zespołu świadczy fakt, iż od kilkunastu lat średniorocznie prowadzimy kilkaset spraw sądowych. Na chwilę obecną w decernacie naszej Kancelarii prawnej znajduje się około 600 rożnego rodzaju postępowań sądowych.

W niniejszym wpisie chcielibyśmy opisać na czym polega rola prawnika sądowego.

Jakie sprawy sądowe prowadzimy

Chcielibyśmy tez omówić podstawowe instytucje związane z procesem sadowym ,zarówno tym cywilnym jak i karnym.

Chcielibyśmy odpowiedzieć na podstawowe pytania jakie pojawiają się u osób, które z sądem jeszcze nie miały do czynienia:

 1. Jak napisać pozew sądowy?
 2. Jak długo trwa postępowanie sądowe?
 3. Jakie są koszty związane z wniesieniem pozwu?
 4. Co zrobić, gdy otrzymałem pozew sądowy?
 5. Jakie są konsekwencje przegrania sprawy sądowej?
 6. Czy muszę mieć prawnika, aby wnieść pozew?
 7. Czy mogę zmienić treść pozwu po jego złożeniu?
 8. Co zrobić, gdy strona przeciwna nie reaguje na pozw?
 9. Czy mogę złożyć pozew samodzielnie bez pomocy kancelarii prawnej?

Oczywiście, pytania te są tylko przykładami, a lista pytań, jakie mogą pojawić się w związku z wniesieniem pozwu lub otrzymaniem pozwu sądowego, może być znacznie dłuższa.

Jakie sprawy sądowe prowadzimy

Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych

Dokonując podziału spraw sądowych, które prowadza zatrudnieni w naszej poznańskiej Kancelarii radcowie prawni i adwokaci ma niewątpliwie charakter cywilny.

Procedura prowadzenia sprawy cywilnej zazwyczaj rozpoczyna się od złożenia pozwu przez stronę powodową. Pozew powinien być sporządzony w sposób profesjonalny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Musi spełniać podstawowe kryteria określone przez prawo – kodeks postępowania cywilnego. Nasza kancelaria prawna pomaga klientom w przygotowaniu pozwu oraz reprezentuje ich w trakcie postępowania.

Podkreślić należy, iż o ile samo napisanie pozwu do sądu tak aby odpowiadał warunkom formalnym nie jest rzeczą nadmiernie skomplikowaną. Zwłaszcza w czasach, gdy każdy może znaleźć jakikolwiek wzór w internecie.

Kluczowym jest jednak przygotowanie i napisanie pozwu w oparciu o odpowiednią strategię procesowa. Pozew musi być bowiem przemyślany i dobrze udowodniony. Zwłaszcza, iż procedura cywilna przewiduje, iż w wielu przypadkach na pewnym etapie strona traci prawo zgłaszania dalszych wniosków dowodowych.

Po złożeniu pozwu rozpoczyna się proces sądowy, który może trwać od kilku miesięcy do kilku lat, w zależności od złożoności sprawy i obciążenia sądów. W trakcie postępowania strony mogą przedstawiać swoje argumenty i dowody, a także składać wnioski dotyczące przeprowadzenia określonych czynności procesowych, takich jak przesłuchanie świadków czy przeprowadzenie biegłych opiniodawców.

Koszty prowadzenia sprawy cywilnej są uzależnione od wielu czynników, w tym od złożoności sprawy, liczby posiedzeń sądowych oraz kosztów związanych z udziałem ekspertów lub świadków. W przypadku wygranej strony przeciwna strona często zobowiązana jest do zwrotu kosztów sądowych oraz kosztów wynagrodzenia prawnika.

Kancelaria prawna Kowalak Jędrzejewska w Poznaniu oferuje swoim klientom pełen zakres usług związanych z prowadzeniem spraw cywilnych, w tym doradztwo prawnicze, sporządzanie pozwów oraz reprezentowanie klientów przed sądami. Naszym celem jest osiągnięcie dla naszych klientów jak najlepszych wyników oraz minimalizacja kosztów prowadzenia sprawy. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy, jesteśmy w stanie skutecznie i profesjonalnie reprezentować naszych klientów przed sądami.

Co natomiast w sytuacji, gdy pozew lub nakaz zapłaty z załączonym pozwem się z sądu otrzyma?

Jak wygląda procedura wniesienia odpowiedzi na pozew, czy złożenia sprzeciwu od nakazu?

Otrzymanie pozwu sądowego może wywołać u osoby wiele stresu i niepokoju, zwłaszcza jeśli nie ma się  doświadczenia w takich sprawach.  W takiej sytuacji warto poznać kilka podstawowych informacji na temat postępowania sądowego oraz zastosować się do kilku prostych  zasad.

 1. Przede wszystkim, nie ignoruj pozwu. Czasami osoby, które otrzymują pozw, po prostu go ignorują lub nie odpowiadają na niego w jakikolwiek sposób. Takie podejście może skutkować wydaniem wyroku zaocznego lub uprawomocnieniem się nakazu zapłaty. Co w skrócie oznacza,  że sprawa zostanie rozstrzygnięta na niekorzyść osoby, która otrzymała pozw.
 2. Skontaktuj się z prawnikiem lub kancelarią prawną. Najlepszym rozwiązaniem jest skonsultowanie się z prawnikiem lub kancelarią prawną, która specjalizuje się w takich sprawach.  Prawnicy pomogą Ci zrozumieć sytuację i doradzą, jak najlepiej postępować. Z naszego doświadczenia wynika, iż naprawdę ogromnej ilości błedów można by uniknąc, gdyby osoba pozwana zdecydowała się co najmniej na konsultacje w zakresie otrzymanego powództwa. Niestety zdarza się nam przystępować do rozpoczętej już sprawy i nie jest nigdy łatwe zadanie.
 3. Sprawdź terminy. Terminy w postępowaniu sądowym są bardzo ważne. Sprawdź uważnie datę rozprawy oraz termin, w którym należy odpowiedzieć na pozew. Nieprzestrzeganie terminów może skutkować poważnymi konsekwencjami, w tym przegraną sprawą.
 4. Przygotuj odpowiedź na pozew. Ewentualnie sprzeciw od nakazu zapłaty lub zarzuty od nakazu zapłaty jeżeli otrzymałeś z pozwem nakaz zapłaty. Jeśli nie skorzystasz z pomocy prawnika, samodzielnie przygotuj odpowiedź na pozw. Odpowiedź powinna być zgodna z wymaganiami prawnymi i odpowiednio sformułowana. Może to być trudne zadanie, dlatego warto skonsultować się z prawnikiem lub korzystać z pomocy kancelarii prawnej.
 5. Przygotuj dowody. W przypadku, gdy masz dowody, które mogą pomóc Ci wygrać sprawę, przygotuj je i zgłooś w odpowiedzi na pozew. Może to być na przykład umowa, korespondencja mailowa, faktury, zdjęcia, świadkowie.

Otrzymanie pozwu sądowego to nieprzyjemna sytuacja, ale nie powinna budzić paniki. Warto zachować spokój i skonsultować się z prawnikiem lub kancelarią prawną, aby zrozumieć sytuację i podejść do niej w sposób profesjonalny.

Postępowanie sądowe w sprawach karnych

W naszej Kancelarii mamy wyodrębniony dział, który zajmuje się prawem karnym. Reprezentujemy Klientów, którzy zostali oskarżeni przez Prokurature lub Policje, lub wobec których wystosowano już akt oskarżenia.

Jak również pomagamy osoba, które zostały pokrzywdzone przestępstwem- reprezentacyjny ich jako oskarżycieli posiłkowych.

Zanim sprawa trafi do Sądu najpierw toczy się postępowanie przygotowawcze.

Jeśli zostałeś oskarżony przez prokuraturę, powinieneś podjąć odpowiednie kroki w celu obrony swoich praw. Oto kilka kroków, jakie możesz podjąć:

 1. Skonsultuj się z prawnikiem – Pierwszym krokiem, który powinieneś podjąć, jest skonsultowanie się z doświadczonym prawnikiem specjalizującym się w sprawach karnych. Prawnicy Ci będą w stanie doradzić Ci,  jakie kroki podjąć w celu obrony swoich praw i jakie będą konsekwencje dalszych działań.
 2. Zapoznaj się z aktami sprawy – Otrzymaj akta sprawy od prokuratury i dokładnie je przestudiuj. Sprawdź, jakie zarzuty Ci przedstawiono i jakie dowody zgromadzono przeciwko Tobie
 3. Przygotuj się na przesłuchanie – Jeśli prokuratura zdecyduje się na przesłuchanie Ciebie w charakterze podejrzanego, przygotuj się na nie odpowiednio. Skonsultuj się z prawnikiem, który przygotuje Cię do takiego przesłuchania i doradzi, jakie informacje powinieneś przekazać, a jakich  unikać
 4. Bierz aktywny udział w procesie – Ważne jest, abyś był aktywnym uczestnikiem procesu. Będziesz musiał przestrzegać terminów i przepisów, a także udzielać odpowiedzi na pisma i wezwania prokuratury oraz sądu.
 5. Pamiętaj o swoich prawach – Podczas procesu karnego, masz prawo do obrony, nie musisz sam się obciążać, a także możesz odmówić składania zeznań przeciwko sobie. Pamiętaj o swoich prawach i korzystaj z nich.

Należy pamiętać, że procedura oskarżenia karnego jest skomplikowana i wymaga wiedzy specjalistycznej. W związku z tym zawsze warto skonsultować się z prawnikiem, który udzieli fachowej pomocy i doradzi, jak najlepiej bronić swoich praw.

Obrona w sprawach karnych to skomplikowana i wymagająca specjalistycznej wiedzy dziedzina prawa. Nasza kancelaria zajmuje się reprezentowaniem klientów w procesach karnych na każdym etapie postępowania, od przesłuchania przez policję aż do rozprawy sądowej.

W ramach naszych usług oferujemy:

 1. Porady prawne – Pomagamy w zrozumieniu zarzutów i konsekwencji prawnych, które mogą wyniknąć z postępowania karne, oraz doradzamy w sprawach związanych z postępowaniem karnym.
 2. Obrona podejrzanego lub oskarżonego – Zajmujemy się prowadzeniem obrony na każdym etapie postępowania, reprezentując naszych klientów przed organami ścigania i w sądzie.
 3. Składanie odwołań i apelacji – Oferujemy pomoc w zakresie składania odwołań i apelacji od wyroków sądowych.
 4. Negocjacje z organami ścigania – Staramy się osiągnąć najlepsze rozwiązanie dla naszych klientów poprzez negocjacje z organami ścigania, w tym prokuraturą i policją.
 5. Prowadzenie spraw w trybie pilnym – Oferujemy reprezentowanie klientów w sprawach pilnych, takich jak aresztowanie lub zatrzymanie.

Nasi adwokaci posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych i są zawsze gotowi do działania w obronie naszych klientów. Działamy w sposób profesjonalny i skuteczny, aby zapewnić najlepsze wyniki dla naszych klientów.

Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawie karnych, skontaktuj się z nami, aby omówić swoją sytuację i uzyskać poradę prawną. Nasza kancelaria jest gotowa do udzielenia pomocy w każdej sprawie karna.

Sprawy odszkodowawcze

Sprawy o zapłatę odszkodowania, czy zadośćuczynienia, to w zasadzie podgrupa spraw cywilnych. Niemniej jednak z uwagi na fakt, iż w naszej Kancelarii w Poznaniu ta grupa spraw stanowi znaczny zbiór wśród teczek z aktami w naszych archiwach, to zdecydowaliśmy się te grupę wyróżnić.

W tym zakresie mamy wieloletnie doświadczenie i przeprowadziliśmy setki, jeżeli nie tysiące postępowań związanych z dochodzeniem odszkodowań od sprawców szkód, czy ubezpieczycieli.

 Nasza kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie prawnicze w zakresie dochodzenia odszkodowań za szkody powstałe w wyniku wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych, wypadków przy pracy oraz innych nieprzyjemnych sytuacji zyciowych.   Naszym celem jest uzyskanie dla naszych klientów najwyższego możliwego odszkodowania, które w pełni zrekompensuje ich straty.

Posiadamy szerokie doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych przeciwko ubezpieczalniom.  Wiemy jakie argumenty i dowody należy przedstawić przed sądem,  aby uzyskać dla naszych klientów jak najkorzystniejszy wyrok. Niezależnie od tego, czy jest to sprawa o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny, czy  tez błąd medyczny, zawsze stawiamy na indywidualne podejście do każdej sprawy.

Nasza kancelaria składa się z zespołu doświadczonych prawników, którzy mają wiele lat praktyki w dochodzeniu odszkodowań oraz prowadzeniu procesów sądowych. Dzięki temu możemy zagwarantować naszym klientom najwyższą jakość świadczonych usług.

Zapewniamy naszym klientom pełne wsparcie w trakcie całego procesu dochodzenia odszkodowań i prowadzenia procesów przeciwko ubezpieczalniom – od doradztwa w zakresie wyboru najlepszej strategii postępowania, po reprezentowanie klientów przed sądem.

Jeśli potrzebujesz pomocy w dochodzeniu odszkodowania lub chcesz złożyć pozew przeciwko ubezpieczalni, skontaktuj się z naszą kancelarią. Nasze doświadczenie i wiedza pomogą Ci uzyskać sprawiedliwe odszkodowanie.

Spory przed Sądem pracy

Również sprawy, które trafiają na wokandę Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oparte są na procedurze cywilnej. Niemniej jednak z uwagi na ich doniosłość kwestie regulacji stosunku pracy oddano specjalnemu kodeksowi jakim jest Kodeks pracy.

Nasza kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie prawnicze w zakresie prowadzenia sporów sądowych przed sądami pracy. Naszym celem jest uzyskanie dla naszych klientów jak najlepszego wyniku, dlatego stawiamy na indywidualne podejście do każdej sprawy oraz na wysoką jakość świadczonych usług.

Prowadzimy wiele różnych rodzajów spraw przed sądami pracy. Przykładowe rodzaje spraw, którymi się zajmujemy to:

 1. Spory o wynagrodzenie – w tym przypadku zajmujemy się dochodzeniem należnego pracownikowi wynagrodzenia za pracę wykonywaną na rzecz pracodawcy.
 2. Spory o zapłate nadgodzin, za przepracowane ponad normy godziny czasu pracy,
 3. Spory związane z mobbingiem – w tym przypadku pomagamy pracownikom, którzy padli ofiarą mobbingu ze strony pracodawcy lub innych pracowników.
 4. Spory o rozwiązanie umowy o pracę – w takich sprawach zajmujemy się reprezentacją pracowników, którzy uważają, że ich umowa o pracę została nieprawidłowo rozwiązana przez pracodawcę.
 5. Spory związane z odprawami i innymi świadczeniami pracowniczymi – w tym przypadku pomagamy pracownikom w uzyskaniu należnych im odpraw oraz innych świadczeń pracowniczych.

Nasza kancelaria składa się z zespołu doświadczonych prawników, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu sporów przed sądami pracy. Zapewniamy naszym klientom pełne wsparcie w trakcie całego procesu – od doradztwa w zakresie wyboru najlepszej strategii postępowania, po reprezentowanie klientów przed sądem.

Jeśli potrzebujesz pomocy w prowadzeniu sprawy przed sądem pracy, skontaktuj się z nami. Nasze doświadczenie i wiedza pomogą Ci uzyskać najlepszy możliwy wynik.

Sprawy rodzinne

Nasza kancelaria prowadzi wiele różnych rodzajów spraw w zakresie prawa rodzinnego, w tym:

 1. Rozwody – reprezentujemy naszych klientów w sprawach rozwodowych i dziale majątku.
 2. Alimenty – zajmujemy się dochodzeniem roszczeń alimentacyjnych, a także obroną przed nadmiernymi żądaniami alimentacyjnymi.
 3. Opieka nad dzieckiem – reprezentujemy rodziców w spra wach dotyczących opieki nad dzieckiem oraz władzy rodzicielskiej.
 4. Adopcje – pomagamy w przeprowadzeniu procedury adopcyjnej i reprezentujemy klientów przed sądami.
 5. Separacje – prowadzimy sprawy dotyczące separacji małżeńskiej.
 6. Podział majątku – zajmujemy się podziałem majątku pomiędzy małżonków w przypadku rozwodu.

Nasza kancelaria oferuje również pomoc prawną w zakresie innych spraw związanych z prawem rodzinnym, takich jak uregulowanie kontaktów z dzieckiem, zmiana alimentów, ustalenie ojcostwa, odszkodowania za krzywdy w rodzinie oraz reprezentacja w postępowaniach sądowych związanych z przemocą domową.

Jesteśmy zespołem doświadczonych prawników, którzy oferują kompleksową pomoc prawną, w tym doradztwo i reprezentację przed sądami. Nasze podejście do każdej sprawy jest indywidualne i dostosowane do potrzeb klienta. Stawiamy na profesjonalizm, skuteczność i transparentność w działaniu.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnika w sprawie związaną z prawem rodzinnym, skontaktuj się z nami. Z przyjemnością udzielimy Ci odpowiedzi na wszystkie pytania oraz przedstawimy ofertę naszych usług.

Sprawy nauczycielskie – nauczyciel przed sądem

Nasza kancelaria skupia się także na prowadzeniu spraw sądowych dotyczących ochrony praw pracowników oświaty. Wspieramy nauczycieli w walce o swoje prawa, w tym w zakresie wynagrodzeń, warunków pracy, awansów, a także w przypadku naruszenia ich praw i dyskryminacji.

W Kancelarii prowadzimy wiele różnych rodzajów spraw przed sądami pracy dotyczących ochrony praw nauczycieli. Przykładowe rodzaje spraw, którymi się zajmujemy to:

 1. Spory o wynagrodzenie – w przypadku niewypłacenia nauczycielom należnych im wynagrodzeń, czy dodatków.
 2. Spory o warunki pracy – w tym przypadku reprezentujemy nauczycieli, którzy uważają, że ich prawa były naruszone w zakresie warunków pracy, złego rozliczenia pensum.
 3. Spory o awanse – w przypadku odmowy awansu nauczyciela lub niesłusznego zatrzymania na niższych stanowiskach.
 4. Sprawy o naruszenie praw pracowniczych – w takich sprawach pomagamy nauczycielom, którzy uważają, że ich prawa zostały naruszone przez pracodawcę.
 5. Sprawy związane z dyskryminacją – w takich przypadkach reprezentujemy nauczycieli, którzy padli ofiarą dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, orientację seksualną, pochodzenie etniczne lub religię.

W Polsce prawo oświatowe jest dziedziną prawa, którą zajmuje się niewielka liczba prawników. Dlatego też, nasza kancelaria stawia na wysoką jakość usług i indywidualne podejście do każdej sprawy. 

Współpracujemy z wykwalifikowanymi prawnikami, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w dziedzinie prawa oświatowego.

Jeśli potrzebujesz pomocy w prowadzeniu sprawy sądowej dotyczącej ochrony praw pracowniczych nauczycieli, skontaktuj się z nami.  Nasze doświadczenie i wiedza pomogą Ci uzyskać najlepszy możliwy wynik. Z nami twoje prawa będą skutecznie bronione.

Gdzie działamy?

Nasza kancelaria prawna ma siedzibę w Poznaniu siła więc rzeczy skupia się głównie na prowadzeniu spraw przed poznańskimi Sądami: Sąd Rejonowy Grunwald i Jeżyce, Sąd Poznań Nowe Miasto i Wilda, Sąd Rejonowy Stare Miasto jak i przed Sądem Okręgowym w Poznaniu oraz przed Sądem Apelacyjnym w Poznaniu. Jednocześnie, działamy również przed innymi wielkopolskimi sądami, takimi jak Sąd Rejonowy w Gnieźnie, Sąd Rejonowy w Koninie, Sąd Rejonowy w Kaliszu oraz Sąd Rejonowy w Lesznie. Także przed Sądami w Kościanie, Pile, Gostyniu, Obornikach, Szamotułach, Chodzieży, Wągrowcu, Turku, Kole, Wrześni, Jarocinie, Krotoszynie, Słupcy.

Ponadto, nasza kancelaria prowadzi sprawy przed sądami w innych głównych miastach w Polsce, takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk i Katowice. Współpracujemy z doświadczonymi prawnikami z różnych regionów kraju, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w dziedzinie prawa cywilnego, karnego, pracy i rodzinnego.