Obsługa Firm

Strona główna

Obsługa Firm

Rzeczywistość gospodarcza charakteryzuje się w obecnych czasach dużą dynamiką i stawia coraz to nowe wyzwania przed firmami.

Istotnym problemem w prowadzeniu biznesu jest znaczne nagromadzenie, stopień skomplikowania i szybko następujące zmiany przepisów prawnych.

W tej właśnie materii kancelaria oferuje swoją fachową pomoc.

Nasza wiedza i wieloletnie doświadczenie prawników kancelarii pozwala wziąć na siebie odpowiedzialne zadanie reprezentowania Państwa prawnych interesów.

Ponieważ jesteśmy kancelarią średniej wielkości, naszą zaletą jest z pewnością elastyczność i gotowość dostosowania się do potrzeb naszych klientów. Staram się ich zrozumieć i zaoferować im możliwie dogodny model świadczenia pomocy prawnej.

Pomoc ta jest świadczona na wielu polach. są to m.in.:

 • tworzenie nowych firm, w tym pomoc prawna przy zakładaniu i rejestracji podmiotów gospodarczych;
 • obsługa prawna funkcjonujących firm w zakresie prawa spółek, w tym obsługa organów spółek, opracowywanie tekstów ich uchwał;
 • prawo cywilne, w szczególności prawo umów handlowych, w tym sporządzanie projektów umów i uczestnictwo w negocjacjach;
 • obsługa prawna inwestycji budowlanych,
 • obsługa prawna rynku nieruchomości, m.in. badanie stanu prawnego, prowadzanie niezbędnych procedur administracyjnych i sądowych, formułowanie umów, uczestnictwo w negocjacjach;
 • prawo autorskie, prawo znaków towarowych, prawo własności intelektualnej, prawo internetowe;
 • prawo lotnicze; doświadczenie kancelarii w tym zakresie zostało nabyte przy świadczeniu pomocy prawnej w przedsięwzięciu uruchomienia lotniska dla małych samolotów;
 • zamówienia publiczne;
 • prawo ubezpieczeń i reasekuracji, w tym również obsługa zakładów ubezpieczeń;
 • prawo pracy, w tym sporządzanie umów o pracę, zagadnienia związane z rozwiązywaniem stosunków pracy, sporządzanie projektów regulaminów pracy, wynagradzania umów o zakazie konkurencji;
 • prawo upadłościowe, tj. prowadzenie postępowań upadłościowych, układowych, naprawczych i likwidacyjnych;
 • reprezentację w sprawach spornych poprzedzającą postępowanie sądowe lub administracyjne, w tym negocjacje, mediacje, ugody, umożliwiające pozytywne rozstrzygnięcie sporu bez konieczności wszczynania procedur sądowych lub administracyjnych;
 • prowadzenie procesów sądowych i zastępstwo prawne przed organami administracji;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • prawo administracyjne, w tym uzyskiwanie na rzecz klientów zezwoleń, koncesji i przeprowadzanie innych procedur administracyjnych związanych z obsługą biznesu

Zasada elastyczności będąca dla nas swojego rodzaju mottem przewodnim pozwala nam zaoferować firmom rzeczywiście kompleksową i efektywną obsługę prawną.

Również przy ustalaniu sposobu rozliczeń za pracę kancelarii wychodzimy naprzeciw woli klientów – stosowane jest rozliczanie ryczałtowe lub rozliczanie według ustalonych stawek godzinowych. Bez względu na obrany sposób rozliczeń, jego jasność i rzetelność jest dla kancelarii zarówno standardem, jak i priorytetem.