Upadłość konsumencka – szansa dla zadłużonych

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

2 lipca 2016

Dnia 31 grudnia 2014 roku weszły w życie przepisy umożliwiające ogłoszenie upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Nowa regulacja prawna zwana potocznie „upadłością konsumencką” jest adresowana przede wszystkim do osób, których majątek i uzyskiwane dochody nie pozwalają na regulowanie bieżących zobowiązań czy też osób, które wpadły w spiralę długów.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy złożyć do sądu rejonowego – wydziału gospodarczego do spraw upadłościowych i naprawczych, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek. Po spełnieniu wymogów formalnych
i opłaceniu wniosku opłatą sądową w wysokości 30 zł, sąd upadłościowy rozpatruje złożony wniosek i jeżeli go uwzględni wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Najistotniejszą informacją dla dłużnika jest to, że z momentem wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości postępowania komornicze prowadzone przeciwko niemu zostają zawieszone, a po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości – umorzeniu.

Należy pamiętać, że istotą upadłości konsumenckiej jest likwidacja majątku upadłego czyli dłużnika. Oznacza to, że w toku postępowania upadłościowego sprzedane zostaną wszystkie składniki jego majątku, w tym mieszkanie lub dom. Sąd upadłościowy nie pozostawia jednak upadłego bez dachu nad głową. Jeżeli upadły i jego rodzina po sprzedaży mieszkania lub domu nie będą mieli gdzie mieszkać, z sumy uzyskanej ze sprzedaży mieszkania sąd upadłościowy pozostawi dłużnikowi sumę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu mieszkania za okres od 12 do 24 miesięcy.

Ostatnim etapem postępowanie upadłościowego dotyczącego konsumentów jest ustalenie planu spłaty wierzycieli przez dłużnika, w którym sąd upadłościowy określa których wierzycieli, w jakim zakresie i w jakim czasie ma spłacać dłużnik. Co istotne, dłużnik-upadły będzie spłacał maksymalnie przez okres 36 miesięcy. W okresie, w którym dłużnik wykonuje plan spłaty nie jest dopuszczalne wszczęcie postępowania komorniczego, które dotyczy wierzytelności powstałych przed ustaleniem planu spłaty wierzycieli.

Po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd upadłościowy wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli.

Powyższe kończy postępowanie upadłościowe i pozwala dłużnikowi zacząć dłużnikowi życie „od zera”, bez długów.

Joanna Jędrzejewska – radca prawny w Kancelarii Adwokacko-Radcowskiej Kacprzak Kowalak