maj 2019

 • Zadośćuczynienie za wypadek dla obywatela Ukrainy nie powinno być niższe niż dla Polaka.

  Bartosz Kowalak

  30 maja 2019

  Zadośćuczynienie za wypadek dla obywatela Ukrainy nie powinno być niższe niż dla Polaka.

  Tak się złożyło, iż w współpracy z adwokatem ukraińskim w Polsce Panią adwokat Iryną Myzyną Kancelaria prowadzi wiele spraw, których stroną są obywatele Ukrainy. Wiele tych sprawa związanych jest także z dochodzeniem odszkodowania, czy zadośćuczynienia za wypadki, których ofiarami stają się przybywający, czy pracujący w Polsce Ukraińcy. Zakłady ubezpieczeń, którym przychodzi określać odszkodowanie należne poszkodowanym […]

  Czytaj więcej

 • Wysokość zadośćuczynienia za uraz głowy – złamanie kości czaszki

  Bartosz Kowalak

  30 maja 2019

  Urazy głowy i towarzyszące im urazy mózgu są niestety często skutkami wypadków komunikacyjnych. Powszechnie wiadomo, że czaszka będąca kostnym rusztowaniem głowy zapewnia ochronę mózgu, stąd też uszkodzenie jej może prowadzić do nieodwracalnych skutków. Dlatego też specjaliści podkreślają, że nie należy lekceważyć jakichkolwiek symptomów, gdyż brak reakcji może doprowadzić do utraty zdrowia, a w konsekwencji nawet […]

  Czytaj więcej

 • Dziedzieczenie spadku na Ukrainie przez polskiego obywatela

  Bartosz Kowalak

  30 maja 2019

  Dziedzieczenie spadku na Ukrainie przez polskiego obywatela

    Wielu spośród obywateli Polski posiada dalszą lub bliższą rodzinę na Ukrainie. Czasem o jej istnieniu dowiadują się dopiero po śmierci członka rodziny zamieszkującego tereny sąsiedniej Ukrainy.  Stąd pojawia się wiele zasadnych pytań, m. in: czy Polak może dziedziczyć po zmarłym na Ukrainie? Jak taki “proces” dziedziczenia wygląda? Czy trzeba spełnić jakieś szczególne przesłanki, aby […]

  Czytaj więcej

 • Szkoda całkowita- ustalenie wartości wraku

  Bartosz Kowalak

  30 maja 2019

  Szkoda całkowita- ustalenie wartości wraku

  W sytuacji, gdy koszty naprawy pojazdu przewyższają wartość pojazdu sprzed szkody, to w sytuacji ustalania odszkodowania z OC sprawcy stosuje się rozliczenie szkody jako tak zwaną szkodę całkowitą. W skrócie szkoda całkowita, to wartość pojazdu sprzed zdarzenia minus wartość pozostałości ( wraku pojazdu).   W tak ustalonym odszkodowania w zasadzie nie ma problemu, chyba że […]

  Czytaj więcej

 • “Uprowadzenie dziecka” przez jednego z małżonków i co dalej?

  Bartosz Kowalak

  30 maja 2019

  “Uprowadzenie dziecka” przez jednego z małżonków i co dalej?

    Jak wynika z powszechnie dostępnych badań i statystyk uprowadzenia rodzicielskie są coraz częstszym zjawiskiem, mogącym nosić znamiona przestępstwa  z art. 211 Kodeksu Karnego. Wielu rodziców decyduje się na tak gwałtowny krok w przypadku rozstania się z małżonkiem, rozwodu czy niespodziewanej kłótni z partnerem. W ten sposób ograniczają drugiemu małżonkowi możliwość kontaktowania się z dzieckiem. […]

  Czytaj więcej

 • Zadośćuczynienie za złamaną nogę z OC? Ile się należy poszkodowanemu? Na podstawie orzeczeń Sądów w Poznaniu.

  Bartosz Kowalak

  30 maja 2019

  Do najczęstszych konsekwencji wypadków komunikacyjnych, w pracy, czy na oblodzonym chodniku należą niewątpliwie złamania, a  wśród tych, te które dotyczą kości nogi.  Gdy tylko osoba poszkodowana dojdzie już do siebie, to zaczyna rozważać, czy  za skutki wypadku, któremu uległa nie należy się odszkodowanie – zadośćuczynienie.  Wówczas pojawia się pytanie:  „w jakiej wysokości dostanę zadośćuczynienia za […]

  Czytaj więcej

 • Zgon w wyniku zawału a ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania. Czyli o braku wskazania przyczyny zgonu w karcie zgonu.

  Bartosz Kowalak

  30 maja 2019

  Problem który chciałbym poruszyć w niniejszym artykule ma moim zdaniem charakter wręcz masowy i dotyka dużą cześć osób bliskich dla zmarłego w wyniku najczęściej zawału serca lub udary, a którzy mieli wykupioną polisę NW, grupową lub inna polisę na życie. Na przestrzeni ostatnich lat wielokrotnie otrzymywałem zapytania od Klientów, którzy byli zainteresowani dochodzeniem odszkodowania z […]

  Czytaj więcej

 • Jakie zadośćuczynienie za uszkodzenie płuc? Analiza na podstawie orzeczeń sądów apelacji poznańskiej

  Bartosz Kowalak

  30 maja 2019

  Jakie zadośćuczynienie za uszkodzenie płuc? Analiza na podstawie orzeczeń sądów apelacji poznańskiej Z doświadczenia prawników z naszej kancelarii w Poznaniu wynika, iż na skutek wypadków komunikacyjnych często dochodzi nie tylko do uszkodzeń natury ortopedycznej, takich jak np. złamanie żeber, czy mostka, ale także związanych z tym uszkodzeń płuc. Uszczerbek z tego tytułu przewiduje pkt 61 […]

  Czytaj więcej

 • Ile zadośćuczynienia za śmierć małżonka? Analiza na podstawie orzeczeń sądów poznańskich

  Bartosz Kowalak

  30 maja 2019

  Ile zadośćuczynienia za śmierć małżonka? Analiza na podstawie orzeczeń sądów poznańskich

  Ile zadośćuczynienia za śmierć małżonka? Analiza na podstawie orzeczeń sądów poznańskich Żona, czy mąż to jedna z najbliższych osób, z którą wspólnie się zamieszkuje, wzajemnie wspiera, wychowuje dzieci i ma się nadzieję, że spędzi się z nią resztę życia. Między małżonkami istnieje szczególna więź – mogą na sobie polegać, mówić o swoich problemach i wspierać […]

  Czytaj więcej

 • Zadośćuczynienie za śmierć syna w jakiej wysokości się należy. analiza na podstawie orzeczeń Sądów w Poznaniu.

  Bartosz Kowalak

  30 maja 2019

  Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat liczba wypadków komunikacyjnych, które skutkowały śmiercią ich uczestników radykalnie zmalała. Na początku przemian ustrojowych w Polsce rekord zgonów na drodze sięgał prawie 9.000 zł w ciągu roku, na chwile obecną na polskich drogach ginie około 3.000 zł rocznie. Jest to nadal ogromna liczba. Tym samym każdego roku 3000 rodzin w […]

  Czytaj więcej