Jakie zadośćuczynienie za uszkodzenie płuc? Analiza na podstawie orzeczeń sądów apelacji poznańskiej

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

13 maja 2019

geralt / Pixabay

Jakie zadośćuczynienie za uszkodzenie płuc? Analiza na podstawie orzeczeń sądów apelacji poznańskiej

Z doświadczenia prawników z naszej kancelarii w Poznaniu wynika, iż na skutek wypadków komunikacyjnych często dochodzi nie tylko do uszkodzeń natury ortopedycznej, takich jak np. złamanie żeber, czy mostka, ale także związanych z tym uszkodzeń płuc. Uszczerbek z tego tytułu przewiduje pkt 61 tabeli oceny procentowej trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, stanowiąca załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania. Zgodnie z pkt 61 a za uszkodzenie płuc i opłucnej (zrosty opłucnowe, uszkodzenia tkanki płucnej, ubytki tkanki płucnej, ciała obce itp.) bez niewydolności oddechowej można przyznać 10 % uszczerbku na zdrowiu, natomiast zgodnie z pkt 61 b uszkodzenie płuc z niewydolnością oddechową – w zależności od stopnia – od 20 do 40 %.

Widać więc, że uszkodzenie płuc uzasadnia dość wysoki uszczerbek na zdrowiu, a w konsekwencji i wysokie zadośćuczynienie. Kwoty zadośćuczynienia za jeden procent uszczerbku na zdrowiu w apelacji poznańskiej nie są stałe, ani odgórnie przyjęte, często jednak zdarza się, że właściwą kwotą uznawaną przez sądy jest 1.666 zł lub też 2.000 zł. Przyjmując kwotę 2.000 zł zadośćuczynienie z uwagi na uszkodzenie płuc może wynieść od 20.000 zł do 80.000 zł.

Uszkodzenie płuc i opłucnej bez niewydolności oddechowej stwierdzono między innymi u poszkodowanego w sprawie o sygn. akt XVIII C 899/15, zakończonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 19 stycznia 2018r. Wypadek u niego spowodował utratę wzroku w lewym oku, uszkodzenie lewej gałki ocznej, krwiaka w gałce ocznej lewej, złamanie kręgu szyjnego, złamanie bliższego końca kości ramiennej lewej, mnogie złamania barku lewego, wieloodłamowe złamania łopatki lewej, liczne złamania żeber, ostrą niewydolność oddechową, odmokrwiak jamy opłucnej, odmę opłucnowej lewostronnej z krwotokiem do jamy opłucnowej, złamanie kości nosowej, uszkodzenie mechanicznego języka, uszkodzenia podniebienia, stłuczenie płuc, wstrząśnienie mózgu oraz pogorszenie stanu psychicznego. Łączny uszczerbek na zdrowiu powoda był bardzo wysoki i wyniósł aż 147 %, w tym 10 % w zakresie uszkodzenia płuc i opłucnej – bez niewydolności oddechowej (pkt 61a). W związku z tak wysokim uszczerbkiem zasądzone zadośćuczynienie było pokaźne i wyniosło aż 445.000 zł.

Podobnie, w sprawie dotyczącej uszczerbku w postaci uszkodzenia płuc i opłucnej orzekał Sąd Rejonowy w Turku (sygn. akt XVIII C 899/15). U powódki stwierdzono łącznie 20 % uszczerbku na zdrowiu, w tym 10 % według punktu 61 a. W związku z tym otrzymała zadośćuczynienie w łącznej wysokości 75.000 zł (30.000 zł przyznano na jej rzecz w postępowaniu likwidacyjnym, 45.000 zł zasądził natomiast Sąd). Sąd w uzasadnieniu wskazał, iż zasądzając taką kwotę przyjął, że za 1% uszczerbku na zdrowiu powódce należy się niespełna 1.666 zł.
Podsumowując, zadośćuczynienie z związku z uszkodzeniem płuc może być bardzo różnej wysokości, w zależności od tego, czy zostanie zakwalifikowane z pkt 61 a, czy 61 b, a w przypadku zakwalifikowania z pkt 61 b – także od stopnia niewydolności oddechowej.