październik 2018

Strona główna Porady prawne

październik 2018

 • NOWA  UKRAIŃSKA USTAWA „O SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ I DODATKOWĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

  Bartosz Kowalak

  31 października 2018

  NOWA  UKRAIŃSKA USTAWA „O SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ I DODATKOWĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

  NOWA  UKRAIŃSKA USTAWA „O SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ I DODATKOWĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” 6 lutego bieżącego roku Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła nową ustawę „O spółkach z ograniczoną i dodatkową odpowiedzialnością”, która weszła w życie 17 czerwca tego roku. Wymieniona ustawa reguluje między innymi kwestie dotyczące zakładania oraz funkcjonowania sp. z o.o.  Ustawa wprowadza wiele nowych, oczekiwanych zmian, stanowi […]

  Czytaj więcej

 • Nie można odrzucić spadku na zapas!

  Bartosz Kowalak

  31 października 2018

  Nie można odrzucić spadku na zapas!

  Wiele rodzin doświadczyło już na własnej skórze sytuacji, w której przez kilkanaście miesięcy poszczególni jej członkowie muszą przystępować do procedury odrzucenia spadku, czy to w toku postępowania sądowego, czy przed notariuszem. Sytuacja ta jest wynikiem faktu, iż w przypadku, gdy nasz spadkobierca nie pozostawił swoim następcom niczego poza długami najrozsądniejszym z punktu widzenia ekonomii jest […]

  Czytaj więcej

 • Pozew o zapłatę niewykupionej obligacji!

  Bartosz Kowalak

  31 października 2018

  Pozew o zapłatę niewykupionej obligacji!

  W ostatnim czasie zdarzyło nam się prowadzić kilka spraw związanych z nabyciem przez naszych Klientów obligacji korporacyjnych podmiotów, które zaczęły mieć problemy z płynnością finansową. Jak nietrudno się domyślić obligatariusze nie otrzymywali należnych im odsetek, a w dalszej kolejności nie dochodziło również do terminowego wykupu obligacji przez emitenta. Jakie kroki prawne należałoby podjąć w takiej […]

  Czytaj więcej

 • Uraz biczowy kręgosłupa- spór z ubezpieczycielem w sądzie.

  Bartosz Kowalak

  31 października 2018

  Uraz biczowy kręgosłupa -uraz typu smagnięcie biczem – uraz z bicza, czy z angielska whiplash to niewątpliwie jednen z najbardziej popularnych urazów powstający podczas wypadków i kolizji samochodowych. Zasadniczą przyczyną powstania urazu szyi typu biczowego jest najechania na tył samochodu w wyniku którego siły wyzwolone w wyniku uderzenia powodują bezwładny nadmierny skłon głowy w tył […]

  Czytaj więcej

 • Ustanie obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dzieci – w prawie ukraińskim i polskim

  Bartosz Kowalak

  31 października 2018

  Ustanie obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dzieci – w prawie ukraińskim i polskim

  Jak pewnie każdy z nas zaobserwował w ostatnich latach nastąpił lawinowy wzrost przyjazdu pracowników ze Wschodu, głównie Ukraińców na teren Polski. Szacuję się, że obecnie w kraju przebywa od 500 tys. do 2,5 mln Ukraińców, co stanowi do 6-7 % wszystkich mieszkańców Polski. Jest to rzesza ludzi, za którą co oczywiste pojawiły się problemy prawne, […]

  Czytaj więcej

 • Czy nauczyciel powinien mieć ubezpieczenie OC?

  Bartosz Kowalak

  31 października 2018

  Czy nauczyciel powinien mieć ubezpieczenie OC?

  Ubezpieczenie OC kojarzy nam się wszystkim głównie z corocznym obowiązkiem wykupienia polisy komunikacyjnej dla naszych pojazdów. Jednak coraz więcej grup zawodowych decyduje się w ten sposób zabezpieczyć swoją aktywność zawodową. Czy w przypadku nauczycieli zachodzi taka konieczność? Z ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej sytuacja wygląda tak, że jeśli w trakcie całej naszej aktywności (zawodowej czy życiowej) chociaż […]

  Czytaj więcej

 • Ustanie obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dzieci – w prawie ukraińskim i polskim

  Bartosz Kowalak

  31 października 2018

  Ustanie obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dzieci – w prawie ukraińskim i polskim

  Ustanie obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dzieci – w prawie ukraińskim i polskim Przepisy polskiego kodeksu rodzinnego wprowadzają ogólną zasadę, obowiązku utrzymywania dziecka przez krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo (art. 128 kro). Artykuł 180 Ukraińskiego kodeksu rodzinnego stanowi zaś o obowiązku rodziców w zakresie utrzymania dziecka, aż do osiągnięcia przez nie pełnoletności. Powszechne jest jednak […]

  Czytaj więcej

 • Uderzenie ucznia w twarz- co za to grozi?

  Bartosz Kowalak

  31 października 2018

  Uderzenie ucznia w twarz- co za to grozi?

  Moich Klientów często interesują krótkie odpowiedzi na konkretne pytania np. jaka kara grozi im za uderzenie ucznia w twarz. Doświadczenia z podobnych spraw są bardzo pomocne w udzielaniu odpowiedzi na tego rodzaju pytania. Tutaj jednak trzeba zrobić dość duże zastrzeżenie, bowiem ocena konkretnego czynu zależy od wielu czynników, dodatkowych okoliczności, które będą się różniły w […]

  Czytaj więcej

 • Co zrobić żeby zapłacić niższy zachowek?

  Bartosz Kowalak

  31 października 2018

  Co zrobić żeby zapłacić niższy zachowek?

  Udzielając pomocy prawnej osobom zobowiązanym do zapłaty zachowku często spotykam się z pytaniami takimi jak: czy jest możliwość obniżenia zachowku przez sąd? co zrobić żeby zapłacić niższy zachowek? Oprócz ustawowych regulacji powodujących wyłączenie obowiązku zapłaty zachowku takich jak wydziedziczenie (art. 1008 k.c.) oraz niegodność dziedziczenia (art. 928 k.c.) dopuszczalne jest również obniżenie zachowku z powodu […]

  Czytaj więcej

 • KODEKS RODZINNY UKRAINY – wersja polska art. 92 do 103 MAŁŻEŃSKA UMOWA MAJĄTKOWA – prawo ukraińskie

  Bartosz Kowalak

  31 października 2018

  KODEKS RODZINNY UKRAINY – wersja polska art. 92 do 103 MAŁŻEŃSKA UMOWA MAJĄTKOWA – prawo ukraińskie

  Nie ulega wątpliwości, iż masowa emigracja obywateli Ukrainy do Polski wiąże się także z nowymi problemami prawnymi w stosowaniu prawa. Przede wszystkim z koniecznością stosowania przez polskie sądy i na terytorium Polski  przepisów Republiki Ukrainy  do stosunków rodzinnych obywateli Ukrainy. Dlatego też chcielibyśmy przybliżyć regulacje ukraińskiego prawa rodzinnego, gdyż przepisy te w wersji polskiej w […]

  Czytaj więcej