Nie można odrzucić spadku na zapas!

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

26 października 2018

Wiele rodzin doświadczyło już na własnej skórze sytuacji, w której przez kilkanaście miesięcy poszczególni jej członkowie muszą przystępować do procedury odrzucenia spadku, czy to w toku postępowania sądowego, czy przed notariuszem.

Sytuacja ta jest wynikiem faktu, iż w przypadku, gdy nasz spadkobierca nie pozostawił swoim następcom niczego poza długami najrozsądniejszym z punktu widzenia ekonomii jest odrzucenie spadku.

Odrzucenie spadku przez spadkobierców powołanych do dziedziczenia w pierwszej kolejności powoduje powstanie spadkobrania w stosunku do krewnych w dalszym stopniu.

Wówczas ci po uzyskaniu informacji, iż są potencjalnie powołani do spadku powinni w ciągu 6 miesięcy od daty dowiedzenia się o spadku złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku.

Gdy rodzina jest duża, a do tego mamy w niej małoletnich cała ta procedura może potrwać miesiące.

W związku z tym do Sądu Najwyższego w ostatnim czasie skierowano zapytanie o możliwość złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku niejako na zapas, tj już w sytuacji, gdy np. nie skończyło się jeszcze postępowanie o wyrażenie zgody przez sąd rodzinny na odrzucenie spadku przez małoletniego.

Sąd Najwyższy jednakże w ostatnio wydanej Uchwale był tu dość jednoznaczny i stwierdził, iż:

złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku przez osobę, w stosunku do której nie rozpoczął jeszcze biegu termin określony w art. 1015 par. 1 kodeksu cywilnego jest bezskuteczne.

(sygn. akt III CZP 36/18)