Prawo spadkowe

 • Koszty prowadzenie sprawy o zachowek na przykładzie Poznania w roku 2023 ?

  Bartosz Kowalak

  24 stycznia 2023

  Ile kosztuje sprawa o zachowek na przykładzie Poznania rok 2023 ? Na koszty postępowania sądowego dotyczącego zapłaty zachowku składają się te z jednej strony związane z opłatami związanymi z wniesieniem powództwa, takie jak opłaty sądowe, koszty opinii biegłych, zaliczki na stawiennictwo świadków. Z drugiej strony drugim elementem jest koszt zatrudnienia profesjonalnego pełnomocnika, takiego jak adwokata […]

  Czytaj więcej

 • Jak odrzucić spadek przed konsulem?

  Bartosz Kowalak

  24 stycznia 2023

  Jak odrzucić spadek przed konsulem?   Nie jest tajemnicą, że Polacy w ostatnich lata chętnie korzystają ze swobody przemieszczania  związanej z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Polacy wyjeżdżają za granicę w celu podjęcia edukacji, podróżowania, osiedlenia się na stałe czy zarobkowania w ramach unijnego rynku wewnętrznego. Niejednokrotni zdarza się, że do takiej osoby dociera smutna […]

  Czytaj więcej

 • Dziedzieczenie spadku na Ukrainie przez polskiego obywatela

  Bartosz Kowalak

  24 stycznia 2023

    Wielu spośród obywateli Polski posiada dalszą lub bliższą rodzinę na Ukrainie. Czasem o jej istnieniu dowiadują się dopiero po śmierci członka rodziny zamieszkującego tereny sąsiedniej Ukrainy.  Stąd pojawia się wiele zasadnych pytań, m. in: czy Polak może dziedziczyć po zmarłym na Ukrainie? Jak taki “proces” dziedziczenia wygląda? Czy trzeba spełnić jakieś szczególne przesłanki, aby […]

  Czytaj więcej

 • Nie można odrzucić spadku na zapas!

  Bartosz Kowalak

  24 stycznia 2023

  Wiele rodzin doświadczyło już na własnej skórze sytuacji, w której przez kilkanaście miesięcy poszczególni jej członkowie muszą przystępować do procedury odrzucenia spadku, czy to w toku postępowania sądowego, czy przed notariuszem. Sytuacja ta jest wynikiem faktu, iż w przypadku, gdy nasz spadkobierca nie pozostawił swoim następcom niczego poza długami najrozsądniejszym z punktu widzenia ekonomii jest […]

  Czytaj więcej

 • Co zrobić żeby zapłacić niższy zachowek?

  Bartosz Kowalak

  24 stycznia 2023

  Udzielając pomocy prawnej osobom zobowiązanym do zapłaty zachowku często spotykam się z pytaniami takimi jak: czy jest możliwość obniżenia zachowku przez sąd? co zrobić żeby zapłacić niższy zachowek? Oprócz ustawowych regulacji powodujących wyłączenie obowiązku zapłaty zachowku takich jak wydziedziczenie (art. 1008 k.c.) oraz niegodność dziedziczenia (art. 928 k.c.) dopuszczalne jest również obniżenie zachowku z powodu […]

  Czytaj więcej

 • Dożywocie a zachowek

  Bartosz Kowalak

  24 stycznia 2023

  Z mojej praktyki wynika, że bardzo często z roszczeniem o zapłatę zachowku mamy do czynienia w sytuacji gdy umierają rodzice, którzy przed śmiercią darowali nieruchomość jednemu dziecku, a drugiemu (trzeciemu lub kolejnemu) nie podarowali nic i nie pozostawili po sobie majątku spadkowego. Zgodnie bowiem z art. 994 § 1 Kodeksu cywilnego przy obliczaniu zachowku nie […]

  Czytaj więcej