Uderzenie ucznia w twarz- co za to grozi?

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

8 października 2018

Moich Klientów często interesują krótkie odpowiedzi na konkretne pytania np. jaka kara grozi im za uderzenie ucznia w twarz.

Doświadczenia z podobnych spraw są bardzo pomocne w udzielaniu odpowiedzi na tego rodzaju pytania. Tutaj jednak trzeba zrobić dość duże zastrzeżenie, bowiem ocena konkretnego czynu zależy od wielu czynników, dodatkowych okoliczności, które będą się różniły w zależności od sytuacji.

Są nimi np. to czy zachowanie nauczyciela miało charakter incydentalny, czy też powtarzało się, czy było ono połączone z innymi zachowania negatywnymi np. niestosownymi słowami, niesprawiedliwym traktowaniem konkretnego ucznia. Wreszcie jak zachowywał się sam uczeń tzn. czy nie sprowokował zachowania nauczyciela, czy był agresywny wobec nauczyciela (werbalnie lub niewerbalnie).

Dodatkowo trzeba pamiętać, że uderzenie ucznia w twarz może wyczerpywać ustawowe znamiona przestępstwa z art. 217 §1 k.k., co oznacza, że poza postępowaniem przed komisją oraz ewentualną karą dyscyplinarną realna jest groźba postępowania karnego w sprawie o naruszenie nietykalności cielesnej. Wyrok skazujący oznacza dodatkową karę (najczęściej o charakterze finansowym- tj. grzywnę) oraz może dodatkowo obciążyć budżet skazanego nauczyciela, bowiem pokrzywdzony może domagać się dla siebie zadośćuczynienia (zasądzanego jako środek kompensacyjny w wyroku skazującym).

Przechodząc do sedna pytania- za uderzenie ucznia w twarz nauczyciela może spotkać nawet najłagodniejsza kara dyscyplinarna tj. kara nagany z ostrzeżeniem, ale tylko przy odpowiednio poprowadzonej obronie w procesie dyscyplinarnym. Oczywiście surowsze kary także są spotykane, zwłaszcza jeśli wymierzenie policzka jest jednym z kilku zachowań, będących przedmiotem postępowania dyscyplinarnego.