październik 2020

Strona główna Porady prawne

październik 2020

 • Kiedy przysługuje mi jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy?

  Bartosz Kowalak

  29 października 2020

  Kiedy przysługuje mi jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy?

  Pracownikowi, który doznał uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy przysługują pewne świadczenia. Jednym z nim jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, które wypłacane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Komu wypłacane jest takie odszkodowanie? Jednorazowe odszkodowanie wypłacane przez ZUS przysługuje pracownikowi lub ubezpieczonemu, czyli osobie opłacającej składki, w sytuacji wypadku przy pracy, na skutek […]

  Czytaj więcej

 • Odszkodowanie a długość czasu najmu pojazdu zastępczego

  Bartosz Kowalak

  29 października 2020

  Kolizja samochodowa nierzadko skutkuje bardzo poważnymi szkodami wyrządzonymiw pojeździe poszkodowanego. To z kolei powoduje, iż koniecznym staje się wynajęcie pojazdu zastępczego, który to najem z reguły trwa aż do zakończenia naprawy uszkodzonego pojazdu, a niekiedy nawet aż do czasu zakupu nowego samochodu. Nie da się ukryć, że Ubezpieczyciele podejmują często kroki, aby czas najmu pojazdu […]

  Czytaj więcej

 • Zawarcie małżeństwa

  Bartosz Kowalak

  29 października 2020

  Zawarcie małżeństwa

  Kodeks Republiki Białorusi o małżeństwie i rodzinie. Tłumaczenie artykułów od 15 do 19 dotyczących zawarcia małżeństwa Dla osób wstępujących w związek małżeński znajomość przepisów dotyczących zawarcia małżeństwa jest bardzo istotna. W przypadku więc, gdy przynajmniej jeden z przyszłych współmałżonków ma obywatelstwo białoruskie warto zapoznać się z treścią przepisów białoruskich, regulujących warunki zawarcia małżeństwa, w tym […]

  Czytaj więcej

 • Skala Quebec urazów kręgosłupa szyjnego w mechanizmie biczowym

  Bartosz Kowalak

  29 października 2020

  Skala Quebec urazów kręgosłupa szyjnego w mechanizmie biczowym

  Uraz biczowy kregosłupa, inaczej WAD, to w zasadzie nie tyle co rodzaj jednostki chorobowej, co raczej opis mechanizmu powstawania urazu szyi, czy też kręgosłupaw odcinku szyjnym. Biczowy, gdyż w mechanizmie urazu szyja zachowuje się niczym zwijający się bat, bicz, który w krótkim czasie odgina się i zwija. Same zaś skutki urazu biczowego szyi mogą być […]

  Czytaj więcej

 • Zawieranie małżeństwa z cudzoziemcem

  Bartosz Kowalak

  29 października 2020

  Zawieranie małżeństwa z cudzoziemcem

  Kodeks Republiki Białorusi o małżeństwie i rodzinie. Wersja polska artykułów od 228 do 230 dotyczących zawieranie małżeństw cudzoziemców i bezpaństwowców na Białorusi, obywateli białoruskich z cudzoziemcami i bezpaństwowcami, zawieranie małżeństw obywateli Białorusi poza granicami Republiki Białorusi i uznania małżeństw zawartych poza granicami Białorusi W dzisiejszych czasach ludzie coraz więcej podróżują, zmieniają miejsce zamieszkania, poznają ludzi […]

  Czytaj więcej

 • Odmowa wypłaty zadośćuczynienia z uwagi na brak trwałego uszczerbku na zdrowiu

  Bartosz Kowalak

  29 października 2020

  Odmowa wypłaty zadośćuczynienia z uwagi na brak trwałego uszczerbku na zdrowiu

  Doznanie przez poszkodowanego obrażeń ciała na skutek wypadku zdarza się nierzadko.Zasadniczo w takiej sytuacji sprawa z punktu widzenia odpowiedzialności za skutki takiego wypadku z OC jest dość klarowna. Krzywda jest ewidentna i raczej trudno sobie wyobrazić aby uznając swoją odpowiedzialność zakład ubezpieczeń odmówił wypłaty zadośćuczynienia. Inną kwestią jest jednak jego wysokość. Może zdarzyć się, że […]

  Czytaj więcej

 • Wypadek przy pracy – uraz ( uszczerbek na zdrowiu) lub śmierć jest koniecznym elementem uznania danego zdarzenia za wypadek.

  Bartosz Kowalak

  29 października 2020

  Wypadek przy pracy – uraz ( uszczerbek na zdrowiu) lub śmierć jest koniecznym elementem uznania danego zdarzenia za wypadek.

  Art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych definiuje pojęcie wypadku przy pracy, wskazując, że jest to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Z powyższego jednoznacznie wynika, iż aby móc mówić o zdarzeniu jako […]

  Czytaj więcej