Skala Quebec urazów kręgosłupa szyjnego w mechanizmie biczowym

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

27 października 2020

Uraz biczowy kregosłupa, inaczej WAD, to w zasadzie nie tyle co rodzaj jednostki chorobowej, co raczej opis mechanizmu powstawania urazu szyi, czy też kręgosłupa
w odcinku szyjnym.

Biczowy, gdyż w mechanizmie urazu szyja zachowuje się niczym zwijający się bat, bicz, który w krótkim czasie odgina się i zwija.

Same zaś skutki urazu biczowego szyi mogą być klasyfikowane według 5 stopniowej skali,
z której najbardziej znaną jest klasyfikacja opracowana przez The Quebec Task Force (QTF) – zwana po prostu skala Quebec.

Dzieli ona objawy związane z przyspieszeniowo – opóźnieniowym urazem kręgosłupa na pięć stopni, w zależności od konsekwencji urazu:

  • Stopień 0: w zasadzie bez objawów, nie występuje ból, ani sztywność szyi
  • Stopień 1: występują tu tzw. objawy podmiotowe: ból szyi, sztywność bądź wrażliwość szyi, brak innych objawów w trakcie badania – w szczególności mowa tu o objawach uwidocznionych w wyniku przeprowadzonego obrazowania RTG, czy MRI ( rezonans magnetyczny). Typowo objawy te powinny ustąpić w ciągu 6 miesięcy od daty zdarzenia, leczenie w zasadzie przeciwbólowe
  • Stopień 2: występują wyżej wskazane objawy podmiotowe: ból, sztywność bądź wrażliwość szyi, ale także pojawiają sie objawy przedmiotowe: zmniejszony zakres ruchu oraz tkliwość uciskowa przy badaniu, rokowania ostrożniejsze, wskazana fizykoterapia i przeprowadzenie badań radiologicznych
  • Stopień 3: znaczny ból szyi, sztywność bądź wrażliwość szyi, występuja objawy neurologiczne takie jak zmniejszony odruchy głębokie ze ścięgien, osłabienie mięśni i deficyty sensoryczne, niedowłady, zaburzenia czucia, leczenie jak w stopniu 2
  • Stopień 4: objawy jak wyżej: ból, sztywność bądź wrażliwość szyi, ale także może wystąpić złamanie, zwichnięcie, przemieszczenie bądź uraz rdzenia kręgowego, w tym przypadku pilna jest diagnostyka radiologiczna, czasami leczenie chirurgiczne, istnieje spore ryzyko trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Zaznaczyć należy, iż skala ta nie bierze pod uwagę aspektów psychologicznych związanych
z urazem dystorsji odcinka szyjnego kręgosłupa, inaczej WAD,  a co istotne  urazy te potrafią sięgać i 40% wszystkich chorych w wyniku urazu biczowego.

Podkreślić należy, iż z punktu widzenia prawnika prowadzącego procesy, ale także i samych poszkodowanych największe kontrowersje w sporach z ubezpieczycielami budzą skale pośrednie. O ile bowiem w konsekwencjach urazu biczowego o stopniu 4 dochodzi już do widocznych radiologicznie zmian, a nawet złamań kręgosłupa, to w pozostałej części skali głównym źródłem wiedzy na temat choroby poszkodowanego jest jego relacja, która jest notorycznie kwestionowana przez ubezpieczycieli.