maj 2020

 • Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny na gruncie polskiego prawa cywilnego

  Bartosz Kowalak

  29 maja 2020

  Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny na gruncie polskiego prawa cywilnego

  Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny na gruncie polskiego prawa cywilnego Wprowadzane obecnie nowinki technologiczne i gadżety interesują zasadniczo każdego. Każdy chce bowiem posiadać sprzęt, przedmioty, które ułatwią jego życie. Co w przypadku jednak gdy zakupiony produkt okaże się niesprawny, niebezpieczny i w konsekwencji wyrządzi nam szkodę? Polskie prawo cywilne wskazuje, że odpowiedzialność za szkodę powstałą  na…

  Czytaj więcej

 • Po co zakład ubezpieczeń żąda historii choroby poszkodowanego sprzed wypadku?

  Bartosz Kowalak

  29 maja 2020

  Po co zakład ubezpieczeń żąda historii choroby poszkodowanego sprzed wypadku?   Z doświadczenia naszej Kancelarii wynika, że coraz częściej w procesach biczowych zakłady ubezpieczeń składają następujący wniosek: wnoszę o zobowiązanie Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia do udostępnienia danych zgromadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia dotyczących udzielonych powodowi świadczeń opieki zdrowotnej w ciągu ostatnich 10 lat z wyszczególnieniem rodzaju…

  Czytaj więcej

 • O co pyta poszkodowanego zakład ubezpieczeń przy urazie biczowym?

  Bartosz Kowalak

  29 maja 2020

  O co pyta poszkodowanego zakład ubezpieczeń przy urazie biczowym?   Nie da się ukryć, że zakłady ubezpieczeń dążą przede wszystkim do tego, aby nie wypłacić poszkodowanemu żadnego zadośćuczynienia za kolizję, wskutek której doszło u  niego do powstania urazu biczowego kręgosłupa. W tym celu ubezpieczyciel podejmuje z reguły różne działania, jak na przykład dokonuje bardzo szczegółowej analizy…

  Czytaj więcej

 • Jakie zadośćuczynienie za złamanie szczęki? Analiza na podstawie orzeczeń sądów apelacji poznańskiej

  Bartosz Kowalak

  29 maja 2020

  Jakie zadośćuczynienie za złamanie szczęki? Analiza na podstawie orzeczeń sądów apelacji poznańskiej

  W wyniku wypadków samochodowych ofiary doznają wielu obrażeń, niejednokrotnie również złamania szczęki, o którym mowa w pkt 24 tabeli oceny procentowej trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, stanowiąca załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania…

  Czytaj więcej

 • Jakie zadośćuczynienie za uszkodzenie nerwu ruchowego gałki ocznej? Analiza na podstawie wyroków sądów w apelacji poznańskiej.

  Bartosz Kowalak

  29 maja 2020

  Niekiedy na skutek wypadku dochodzi do uszkodzenia nerwu gałki ocznej. W związku z tym uszkodzeniem możliwe jest ustalenie uszczerbku na zdrowiu na poziomie od 5 do 30 %, co przewiduje pkt 13 tabeli oceny procentowej trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, stanowiąca załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002r.…

  Czytaj więcej

 • Ubezpieczyciel odpowiada na zasadzie ryzyka za śmierć kierowcy podczas postoju.

  Bartosz Kowalak

  29 maja 2020

  Ubezpieczyciel odpowiada na zasadzie ryzyka za śmierć kierowcy podczas postoju. Czy ubezpieczyciel odpowiada na zasadzie ryzyka za śmierć kierowcy podczas postoju? Takie pytanie pojawiło się w związku z prowadzoną w naszej Kancelarii  w Poznaniu sprawą, w  której kierowca Tira zmarł w wyniku pożaru, powstałego podczas postoju w nocy. W toku sprawy z strony ubezpieczyciela pojawił się zarzut…

  Czytaj więcej

 • Jakie zadośćuczynienie za utratę zębów? Analiza na podstawie orzeczeń sądów apelacji poznańskiej

  Bartosz Kowalak

  29 maja 2020

  Jakie zadośćuczynienie za utratę zębów? Analiza na podstawie orzeczeń sądów apelacji poznańskiej   Niekiedy zdarza się, że na skutek wypadku dojdzie do uszkodzenia nosa. Tabela oceny procentowej trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, stanowiąca załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002r.  w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub…

  Czytaj więcej