O co pyta poszkodowanego zakład ubezpieczeń przy urazie biczowym?

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

19 maja 2020

osteoclinic / Pixabay

O co pyta poszkodowanego zakład ubezpieczeń
przy urazie biczowym?

 

Nie da się ukryć, że zakłady ubezpieczeń dążą przede wszystkim do tego, aby
nie wypłacić poszkodowanemu żadnego zadośćuczynienia za kolizję, wskutek której doszło
u  niego do powstania urazu biczowego kręgosłupa.

W tym celu ubezpieczyciel podejmuje z reguły różne działania, jak na przykład dokonuje bardzo szczegółowej analizy okoliczności wypadku, doszukując się wręcz najmniejszych okoliczności, które przemawiałyby na niekorzyść poszkodowanego i tym samym stanowiących podstawę do odmowy przyznania zadośćuczynienia.

Należy zatem przygotować się na bardzo szczegółowe pytania o wypadek ze strony ubezpieczyciela.

Poniżej przedstawiam przykładowe pytania zakładu ubezpieczeń formułowane dla biegłego w sprawie o zapłatę zadośćuczynienia za uraz biczowy.

 1. Czy poszkodowany miał zapięte pasy bezpieczeństwa w chwili zdarzenia, a jeżeli nie to jaki miało to wpływ na doznane obrażenia?
 2. Czy i jakie poduszki powietrzne uaktywniły się w chwili zdarzenia i czy miało to wpływ na doznane obrażenia?
 3. Jakiego kształtu i rodzaju był fotel pojazdu, które znajdował poszkodowany w chwili zdarzenia?
 4. Jakiego kształtu i rodzaju oraz ustawienia był zagłówek zamontowany w fotelu, który zajmował poszkodowany w chwili zdarzenia?
 5. Czy poszkodowany uderzył w zagłówek w chwili zdarzenia, a jeżeli tak to jaki to miało wpływ na doznane obrażenia?
 6. Czy pojazd był wyposażony w system zabezpieczeń Anti-Whiplash tj. AWS, WSIPS czy SAHR?
 7. Czy zdarzenie miało charakter nagły, co mechanicznie spowodowało wzmożenie napięcia mięśni w obrębie kręgosłupa szyjnego?
 8. Czy energia działająca podczas zdarzenia na poszkodowanego mogła doprowadzić do obrażeń w obrębie kręgosłupa szyjnego przy uwzględnieniu napiętych i nienapiętych mięśni w obrębie kręgosłupa szyjnego?
 9. Do jakich urazów mogło dojść do poszkodowanego przy uwzględnieniu zakresu i charakteru uszkodzeń pojazdu?
 10. Czy przed zdarzeniem u poszkodowanego istniały schorzenia kręgosłupa, w tym zmiany zwyrodnieniowe, a jeżeli tak to jaka miały postać i stopień zaawansowania?
 11. Czy na stan zdrowia poszkodowanego obecny i bezpośrednio po kolizji miały wpływ wcześniejsze schorzenia czy zdarzenia? W jakim stopniu?
 12. Czy stan zdrowia obecny czy obrażenia, schorzenia dolegliwości zgłaszane przez powoda mają związek z dotychczasowych trybem życia powoda, rodzajem wykonywanej przez niego pracy zawodowej?
 13. Jak były usytuowane pojazdy po zdarzeniu? Czy na miejscu zdarzenia znajdowały się ślady hamowania bądź elementy pojazdów?
 14. Jaki był rodzaj, masa, tor ruchu i prędkość zderzających się pojazdów w chwili zdarzenia? Jaka była wartość przeciążeń działających na poszkodowanego?
 15. Jakie były warunki atmosferyczne i drogowe w dniu zdarzenia? Czy miały one wpływ na zajście kolizji, zakres oraz charakter sił działających na uczestników zdarzenia?