Jakie zadośćuczynienie za uszkodzenie nerwu ruchowego gałki ocznej? Analiza na podstawie wyroków sądów w apelacji poznańskiej.

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

13 maja 2020

Msporch / Pixabay

Niekiedy na skutek wypadku dochodzi do uszkodzenia nerwu gałki ocznej. W związku z tym uszkodzeniem możliwe jest ustalenie uszczerbku na zdrowiu na poziomie od 5 do 30 %, co przewiduje pkt 13 tabeli oceny procentowej trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, stanowiąca załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002r.  w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania. Punkt ten przewiduje kilka typów uszkodzenia nerwu gałki ocznej. Podpunkt a – uszkodzenie nerwu okoruchowego – w zakresie mięśni wewnętrznych oka – w zależności od stopnia uszkodzenia – od 5 do 15 %, w zakresie mięśni zewnętrznych oka – w zależności od stopnia uszkodzenia – od 10 do 30 %, podpunkt b – uszkodzenie nerwu bloczkowego – 3 %, podpunkt nerwu odwodzącego – w zależności od stopnia uszkodzenia – od 1 do 15 %.

 

Zadośćuczynienie w związku z takim uszczerbkiem może więc być różnej wysokości w zależności od wysokości ustalonego uszczerbku, a także innych okoliczności, wpływających na rozmiar cierpienia doznanego przez poszkodowanego.

 

Chociaż uszkodzenie nerwu gałki ocznej na skutek wypadku nie jest aż tak często spotykanym uszczerbkiem na zdrowiu jak różnego typu uszkodzenia kręgosłupa, czy głowy, to sądy apelacji poznańskiej zajmowały się orzekaniem zadośćuczynień w związku z takim urazem.

 

Przykładowo Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 3 września 2014r. (sygn. akt I C 445/133) zasądził na rzecz poszkodowanego, u którego stwierdzono łącznie 40 % uszczerbku na zdrowiu, w tym 15 % z uwagi na uszkodzenie nerwu okoruchowego (pkt 13 a), 88.000 zł tytułem zadośćuczynienia, przy czym na etapie postępowania likwidacyjnego wypłacone zostało już 42.000 zł.

 

Uszczerbku takiego doznała poszkodowana w sprawie rozpoznawanej przez Sąd Okręgowy w Poznaniu o sygn. akt XIII C 474/13/3, która zakończyła się wyrokiem z dnia 23 czerwca 2016r. U poszkodowanej stwierdzono 8% uszczerbku na zdrowiu wg punktu 13a (uszkodzenie lewego nerwu okołoruchowego ograniczające spojrzenie w dół i górę z zaburzeniem reakcji źrenicy na światło) i w wysokości 60% wg punktu 5c (niedowład spastyczny lewostronny). Zasądzono na jej rzecz zadośćuczynienie w wysokości 225.000 zł.

 

W związku z tym widać, że zasądzenie zadośćuczynienie z tytułu uszkodzenia nerwu gałki ocznej może być różne. W orzecznictwie przyjmuje się różne kwoty zadośćuczynienia za jeden procent uszczerbku, sądy poznańskie często przyjmują z tego tytułu kwotę 1666 zł, więc pomijając inne czynniki, wpływające na rozmiar doznanej szkody, możliwe jest zasądzenie w związku tylko z takim uszczerbkiem zadośćuczynienia od 1.666 zł do 49.980 zł. Jednak wiadomo, że rzadko zdarza się, żeby w wyniku wypadku poszkodowany doznał jedynie takiego uszczerbku, więc z reguły w praktyce zadośćuczynienie może okazać się wyższe.