kwiecień 2019

 • Cofnięcie licznika – czy jest to przestępstwo?

  Bartosz Kowalak

  29 kwietnia 2019

  Cofnięcie licznika – czy jest to przestępstwo?

  Cofnięcie licznika – czy jest to przestępstwo? W dniu 1 stycznia 2020 roku weszła w życie nowelizacja prawa o ruchu drogowym, która przyznała kompetencje pozwalające funkcjonariuszom Policji na sprawdzenie stanu licznika pojazdu podczas rutynowej kontroli drogowej. Tak pozyskane dane są następnie sprawdzane z danymi umieszczonymi w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, zwanej dalej CEPiK, w…

  Czytaj więcej

 • Rozszerzenie powództwa o zadośćuczynienie w toku postępowania sądowego

  Bartosz Kowalak

  29 kwietnia 2019

  Rozszerzenie powództwa o zadośćuczynienie w toku postępowania sądowego

  Rozszerzenie powództwa o zadośćuczynienie w toku postępowania sądowego Specyfika spraw o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę nierzadko wymaga dokonania zmiany powództwa w postaci jego rozszerzenia, tj. zwiększenia kwoty dochodzonego zadośćuczynienia w toku sprawy sądowej. Nie da się ukryć, iż nie da się w sposób jednoznaczny od razu ustalić rozmiaru doznanej krzywdy. Chodzi tutaj przecież  o zdrowie…

  Czytaj więcej

 • Dziecko świadkiem w sprawie rozwodowej

  Bartosz Kowalak

  29 kwietnia 2019

  Dziecko świadkiem w sprawie rozwodowej

  Dziecko świadkiem w sprawie rozwodowej Z doświadczenia wszystkich prawników Kancelarii wynika, że niemal każdy klient rozwodowy pyta, czy jego dziecko może być świadkiem w sprawie. Czasem z troski o dziecko, a w przypadku starszych dzieci celem pozyskania „dobrego” świadka przed Sądem. To czy dziecko może być świadkiem w sprawie zależy przede wszystkim od tego ile…

  Czytaj więcej

 • Jakie dokumenty należy załączyć do pozwu rozwodowego

  Bartosz Kowalak

  29 kwietnia 2019

  Jakie dokumenty należy załączyć do pozwu rozwodowego

  Jakie dokumenty należy załączyć do pozwu rozwodowego   W sprawach rozwodowych, w zasadzie poza może sytuacjami rozwodu na zgodny wniosek małżonków i bez konfliktu na jakiejkolwiek jego płaszczyźnie, zalecalibyśmy korzystanie z usług adwokat przy rozwodzie. W sytuacji gdy, to adwokat pisze i składa pozew rozwodowy, raczej nie powstaje problem z określeniem wymogów jakim powinien odpowiadać…

  Czytaj więcej

 • Zadośćuczynienie za śmierć rodzica. Analiza na podstawie orzeczeń sądów w Poznaniu.

  Bartosz Kowalak

  29 kwietnia 2019

  Zadośćuczynienie za śmierć rodzica. Analiza na podstawie orzeczeń sądów w Poznaniu.

  Zadośćuczynienie za śmierć rodzica. Analiza na podstawie orzeczeń sądów w Poznaniu. Każda śmierć osoby bliskiej jest osobistą tragedią, jednak szczególnie traumatyczne są sytuację, kiedy w wypadku ginie osoba, która jest rodzicem, szczególnie małych dzieci, które bardzo potrzebują opieki, miłości i wsparcia najbliższych, jakimi z pewnością są dla nich mama, czy tata. W takiej sytuacji żadne…

  Czytaj więcej

 • O czym Sąd orzeka w wyroku rozwodowym.

  Bartosz Kowalak

  29 kwietnia 2019

  O czym Sąd orzeka w wyroku rozwodowym.

  O czym Sąd orzeka w wyroku rozwodowym. Niezależnie, czy sprawa o rozwód odbywa się przed Sądem Okręgowym w Poznaniu, czy też przed jakimkolwiek innym Sądem Okręgowym, to na sędzim wydającym wyrok w sprawie o rozwód ciąży obowiązek zawarcia w wyroku pewnych obligatoryjnych (koniecznych) i fakultatywnych (opcjonalnych) elementów wyroku. Elementy obowiązkowe wyroku rozwodowego 1. Po pierwsze…

  Czytaj więcej