Dziecko świadkiem w sprawie rozwodowej

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

25 kwietnia 2019

Dziecko świadkiem w sprawie rozwodowej

Z doświadczenia wszystkich prawników Kancelarii wynika, że niemal każdy klient rozwodowy pyta, czy jego dziecko może być świadkiem w sprawie. Czasem z troski o dziecko, a w przypadku starszych dzieci celem pozyskania „dobrego” świadka przed Sądem.

To czy dziecko może być świadkiem w sprawie zależy przede wszystkim od tego ile ma lat. Zasadą jest bowiem, że w sprawach o rozwód małoletni, którzy nie ukończyli lat trzynastu, a zstępni stron, którzy nie ukończyli lat siedemnastu, nie mogą być przesłuchiwani w charakterze świadków.

Tłumacząc powyższy zapis wyjęty z kodeksu:

– osoby poniżej 13 roku życia nie mogą być świadkami,

– zstępni stron (czyli dzieci naturalne i przysposobione jednej strony lub obu stron),  nie mogą zeznawać jeżeli są poniżej 17 roku życia.

Powyższe zakazy mają charakter bezwzględny, co oznacza że nie mogą one być uchylony zarówno wolą dziecka jak i strony oraz sądu. Czyli nie istnieje żadna możliwość przesłuchania ww. osób w postępowaniu rozwodowym (nawet jak dziecko będzie się upierać, że mimo wieku chce zeznawać).

Jeżeli dzieci są powyżej 17 roku życia to mogą być świadkiem w sprawie. Niemniej jednak mogą odmówić składania zeznań – trzeba wówczas stawić się w Sądzie na wezwanie Sądu i poinformować Sąd że odmawia składania zeznań. Nie trzeba tego w żaden sposób uzasadniać.

Zaznaczyć należy, że w sytuacji gdy w sprawie o rozwód Sąd orzeka o kontaktach jednego małżonka z dzieckiem to najczęściej i tak dziecko zostaje wysłuchane przez Sąd. Ma to na celu ustalenie jakie relacje łączą dziecko z rodzicami. Takie wysłuchanie nie jest jednak tym samym co przesłuchanie w charakterze świadka.

Oczywiście zakaz przesłuchiwania dzieci stron poniżej 17 roku życia wprowadzony został dla ich dobra. W toku postępowania rozwodowego ujawniane są bowiem często fakty drastyczne i stresujące dla dzieci stron.

 

 

 

autor: aplikant radcowski Joanna Janiak

Kancelaria Kacprzak Kowalak i Partnerzy

Adwokaci i Radcowie Prawni

Poznań, Mickiewicza 18a/3