O czym Sąd orzeka w wyroku rozwodowym.

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

2 kwietnia 2019

O czym Sąd orzeka w wyroku rozwodowym.

Niezależnie, czy sprawa o rozwód odbywa się przed Sądem Okręgowym w Poznaniu, czy też przed jakimkolwiek innym Sądem Okręgowym, to na sędzim wydającym wyrok w sprawie o rozwód ciąży obowiązek zawarcia w wyroku pewnych obligatoryjnych (koniecznych) i fakultatywnych (opcjonalnych) elementów wyroku.

Elementy obowiązkowe wyroku rozwodowego

1. Po pierwsze i najważniejsze w wyroku sąd rozwiązuje małżeństwo przez rozwód, tym samym z data uprawomocnienia się tego wyroku małżeństwo ustaje. No chyba, ze sąd oddalił pozew o rozwód, co tez może się zdarzyć.
2. Dalej w wyroku orzekającym rozwód Sąd powinien zawrzeć orzeczenie o winie. Sąd wskazuje więc, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego, alternatywnie, iż wina za rozkład pożycia obciąża każdego z małżonków. Wreszcie, gdy oboje małżonkowie wystąpią wspólnie o nieorzekanie o winie, wówczas Sąd może odstąpić od orzeczenia o winie.

Gdy małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci wówczas pojawia się szereg orzeczeń tych dzieci dotyczących:

3. Sąd orzeka, któremu z małżonków przypadać będzie władza rodzicielska nad dziećmi, któremu z małżonków władza rodzicielska zostaje ograniczona bądź który z małżonków zostaje tej władzy pozbawiony.
4. Sąd ustala miejsce zamieszkania dziecka.
5. Sąd orzeka o kontaktach rodzica z dzieckiem.
6. Wreszcie Sąd zasądza na rzecz dziecka, dzieci alimenty.
7. Sąd może też orzec o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania w przypadku gdy strony po rozwodzie nadal zamieszkiwać będą we wspólnym mieszkaniu.

Elementy opcjonalne wyroku rozwodowego.

1. Jeżeli któryś z małżonków zgłosił takie roszczenie, to Sąd orzeknie o alimentach na rzecz małżonka.
2. Sąd może orzec eksmisję jednego z małżonków,
3. Przy pozwie o rozwód można także wnieść o podział wspólnego majątku. Sąd orzeknie w tym zakresie jedynie wówczas, gdy rozpoznanie tego wniosku nie spowoduje nadmiernego przedłużenia się postępowania. W praktyce oznacza, to tyle, iż takie orzeczenie może zapaść tylko w sytuacji, gdy małżonkowie złożą zgodną propozycję co do podziału majątku wspólnego.

Wreszcie Sąd Okręgowy orzeka o orzeka o kosztach postępowania rozwodowego. Czyli rozstrzyga w jaki sposób strony mają ponieść koszty wpisu sądowego ( 600 zł) oraz koszty udziału adwokata lub radcy prawnego w sprawie o rozwód.

Co prawda na blogach prawniczych prowadzonych przez radców prawnych i adwokatów można odnaleźć wiele odpowiedzi na ważkie dla nas pytania. Niemniej jednak w razie pojawienia jakichkolwiek wątpliwości bezsprzecznie najlepiej zasięgnąć porady prawnej profesjonalisty: radcy prawnego lub adwokata. Adwokat, radca po zapoznaniu się z konkretnym przypadkiem i oczekiwaniami klienta, będą w stanie w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie zaproponować optymalny sposób prowadzenia sprawy. Zwłaszcza w tak ważnej sprawie jak rozwód.

 

 

autor: radca prawny Bartosz Kowalak

Kancelaria Kacprzak Kowalak i Partnerzy

Adwokaci i Radcowie Prawni

Poznań, Mickiewicza 18a/3