Prawo rodzinne

 • “Uprowadzenie dziecka” przez jednego z małżonków i co dalej?

  Bartosz Kowalak

  17 maja 2019

  “Uprowadzenie dziecka” przez jednego z małżonków i co dalej?

    Jak wynika z powszechnie dostępnych badań i statystyk uprowadzenia rodzicielskie są coraz częstszym zjawiskiem, mogącym nosić znamiona przestępstwa  z art. 211 Kodeksu Karnego. Wielu rodziców decyduje się na tak gwałtowny krok w przypadku rozstania się z małżonkiem, rozwodu czy niespodziewanej kłótni z partnerem. W ten sposób ograniczają drugiemu małżonkowi możliwość kontaktowania się z dzieckiem. […]

  Czytaj więcej

 • Podział majątku wspólnego małżonków – obywateli Ukrainy mieszkających w Polsce

  Bartosz Kowalak

  17 maja 2019

  Podział majątku wspólnego małżonków – obywateli Ukrainy mieszkających w Polsce

  Szacuje się, że w Polsce zamieszkuje na chwilę obecną około półtora miliona Ukraińców. Liczba ta ma się w przyszłości powiększać. Z tego względu pojawiają się pytania i kłopoty natury prawnej. Przebywające w Polsce ukraińskie małżeństwa czasem się rozwodzą, niekiedy rozstają. Pojawia się zatem kwestia podziału wspólnego majątku małżonków – obywateli Ukrainy zamieszkujących w Polsce. Jakie […]

  Czytaj więcej

 • Czy można uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych za pozew rozwodowy

  Bartosz Kowalak

  17 maja 2019

  Czy można uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych za pozew rozwodowy

  Czy można uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych za pozew rozwodowy Pozew o rozwód jak większość pozwów, czy wniosków kierowanych do sądu podlega opłacie. Opłata ta nie jest w tej chwili bardzo wygórowana i wynosi 600 zł, choć trwają pracę nad zwiększeniem tej kwoty do 2000 zł. Może się jednak zdarzyć sytuacja, gdy Strona nie jest […]

  Czytaj więcej

 • Dziecko świadkiem w sprawie rozwodowej

  Bartosz Kowalak

  17 maja 2019

  Dziecko świadkiem w sprawie rozwodowej

  Dziecko świadkiem w sprawie rozwodowej Z doświadczenia wszystkich prawników Kancelarii wynika, że niemal każdy klient rozwodowy pyta, czy jego dziecko może być świadkiem w sprawie. Czasem z troski o dziecko, a w przypadku starszych dzieci celem pozyskania „dobrego” świadka przed Sądem. To czy dziecko może być świadkiem w sprawie zależy przede wszystkim od tego ile […]

  Czytaj więcej

 • Jakie dokumenty należy załączyć do pozwu rozwodowego

  Bartosz Kowalak

  17 maja 2019

  Jakie dokumenty należy załączyć do pozwu rozwodowego

  Jakie dokumenty należy załączyć do pozwu rozwodowego   W sprawach rozwodowych, w zasadzie poza może sytuacjami rozwodu na zgodny wniosek małżonków i bez konfliktu na jakiejkolwiek jego płaszczyźnie, zalecalibyśmy korzystanie z usług adwokat przy rozwodzie. W sytuacji gdy, to adwokat pisze i składa pozew rozwodowy, raczej nie powstaje problem z określeniem wymogów jakim powinien odpowiadać […]

  Czytaj więcej

 • O czym Sąd orzeka w wyroku rozwodowym.

  Bartosz Kowalak

  17 maja 2019

  O czym Sąd orzeka w wyroku rozwodowym.

  O czym Sąd orzeka w wyroku rozwodowym. Niezależnie, czy sprawa o rozwód odbywa się przed Sądem Okręgowym w Poznaniu, czy też przed jakimkolwiek innym Sądem Okręgowym, to na sędzim wydającym wyrok w sprawie o rozwód ciąży obowiązek zawarcia w wyroku pewnych obligatoryjnych (koniecznych) i fakultatywnych (opcjonalnych) elementów wyroku. Elementy obowiązkowe wyroku rozwodowego 1. Po pierwsze […]

  Czytaj więcej

 • Czym jest wyrok zaoczny w sprawie o rozwód?

  Bartosz Kowalak

  17 maja 2019

  Czym jest wyrok zaoczny w sprawie o rozwód?

  Czym jest wyrok zaoczny w sprawie o rozwód? Ostatnio do naszej Kancelarii (oddziału w Poznaniu) zgłosił się klient z wyrokiem zaocznym Sądu Okręgowego w Poznaniu. Był zaskoczony nie tylko tym, że jest już rozwiedziony ale także samą nazwą wyroku – „zaoczny”. Wyrok zaoczny to wyrok wydany w sprawie, w której pozwany nie bierze wcale udziału […]

  Czytaj więcej

 • Cofnięcie zgody na orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie obu stron na etapie apelacji.

  Bartosz Kowalak

  17 maja 2019

  Cofnięcie zgody na orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie obu stron na etapie apelacji.

  W jednym z artykułów, które pojawiły się na niniejszym blogu pisałem o możliwości cofnięcia powództwa o rozwód, które w zasadzie dopuszczalne jest, aż do czasu uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. W niniejszym wpisie chciałbym na przykładzie wyroku Sądu apelacyjnego w Poznaniu poruszyć inną ciekawą zagrywkę procesową, jaka może pojawić się w toku postepowania o rozwód, tj. […]

  Czytaj więcej

 • Wyłączenie sędziego w sprawie o rozwód – na podstawie orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

  Bartosz Kowalak

  17 maja 2019

  Wyłączenie sędziego w sprawie o rozwód – na podstawie orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

  Wyłączenie sędziego w sprawie o rozwód – na podstawie orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu   W naszym blogu, prowadzonym przez adwokatów i radców prawnych zajmujący się sprawami rodzinnymi, w tym i rozwodowymi chcielibyśmy nie tylko pisać o teorii prawa. Aby w sposób jak najlepszy przybliżyć problemy prawne związane z prowadzeniem postepowania rozwodowego mieszkańcom Poznania najlepiej […]

  Czytaj więcej

 • „Rozwód międzynarodowy” – analiza procedury rozwodowej w Polsce i na Ukrainie

  Bartosz Kowalak

  17 maja 2019

  „Rozwód międzynarodowy” – analiza procedury rozwodowej w Polsce i na Ukrainie

  „Rozwód międzynarodowy” – analiza procedury rozwodowej w Polsce i na Ukrainie Rozwody niegdyś uchodzące za rzadkość i będące powodem do wstydu, dziś są powszechne i społecznie akceptowane. Na Ukrainie rozpada się około połowa małżeństw, w Polsce – niewiele mniej. Coraz częściej sprawami rozwodów międzynarodowych polsko-ukraińskich, ukraińskich (gdzie zarówno małżonek, jak i małżonka są obywatelami Ukrainy […]

  Czytaj więcej