Prawo rodzinne

 • Wynagrodzenie adwokata w sprawach o rozwód w Poznaniu 2023 rok?

  Bartosz Kowalak

  24 stycznia 2023

  Ile kosztuje adwokat – radca prawny w sprawach o rozwód w Poznaniu 2023 rok? Jak wyglądają ceny usług prawniczych w Poznaniu w roku 2023, biorąc pod uwagę fakt, że inflacja jest wysoka i wpływa na ceny produktów i usług? Nie da się ukryć, że prawie 20 % inflacja wpłynęła także na poznański rynek usług prawniczych.…

  Czytaj więcej

 • “Uprowadzenie dziecka” przez jednego z małżonków i co dalej?

  Bartosz Kowalak

  24 stycznia 2023

    Jak wynika z powszechnie dostępnych badań i statystyk uprowadzenia rodzicielskie są coraz częstszym zjawiskiem, mogącym nosić znamiona przestępstwa  z art. 211 Kodeksu Karnego. Wielu rodziców decyduje się na tak gwałtowny krok w przypadku rozstania się z małżonkiem, rozwodu czy niespodziewanej kłótni z partnerem. W ten sposób ograniczają drugiemu małżonkowi możliwość kontaktowania się z dzieckiem.…

  Czytaj więcej

 • Podział majątku wspólnego małżonków – obywateli Ukrainy mieszkających w Polsce

  Bartosz Kowalak

  24 stycznia 2023

  Szacuje się, że w Polsce zamieszkuje na chwilę obecną około półtora miliona Ukraińców. Liczba ta ma się w przyszłości powiększać. Z tego względu pojawiają się pytania i kłopoty natury prawnej. Przebywające w Polsce ukraińskie małżeństwa czasem się rozwodzą, niekiedy rozstają. Pojawia się zatem kwestia podziału wspólnego majątku małżonków – obywateli Ukrainy zamieszkujących w Polsce. Jakie…

  Czytaj więcej

 • Czy można uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych za pozew rozwodowy

  Bartosz Kowalak

  24 stycznia 2023

  Czy można uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych za pozew rozwodowy Pozew o rozwód jak większość pozwów, czy wniosków kierowanych do sądu podlega opłacie. Opłata ta nie jest w tej chwili bardzo wygórowana i wynosi 600 zł, choć trwają pracę nad zwiększeniem tej kwoty do 2000 zł. Może się jednak zdarzyć sytuacja, gdy Strona nie jest…

  Czytaj więcej

 • Dziecko świadkiem w sprawie rozwodowej

  Bartosz Kowalak

  24 stycznia 2023

  Dziecko świadkiem w sprawie rozwodowej Z doświadczenia wszystkich prawników Kancelarii wynika, że niemal każdy klient rozwodowy pyta, czy jego dziecko może być świadkiem w sprawie. Czasem z troski o dziecko, a w przypadku starszych dzieci celem pozyskania „dobrego” świadka przed Sądem. To czy dziecko może być świadkiem w sprawie zależy przede wszystkim od tego ile…

  Czytaj więcej

 • Jakie dokumenty należy załączyć do pozwu rozwodowego

  Bartosz Kowalak

  24 stycznia 2023

  Jakie dokumenty należy załączyć do pozwu rozwodowego   W sprawach rozwodowych, w zasadzie poza może sytuacjami rozwodu na zgodny wniosek małżonków i bez konfliktu na jakiejkolwiek jego płaszczyźnie, zalecalibyśmy korzystanie z usług adwokat przy rozwodzie. W sytuacji gdy, to adwokat pisze i składa pozew rozwodowy, raczej nie powstaje problem z określeniem wymogów jakim powinien odpowiadać…

  Czytaj więcej

 • O czym Sąd orzeka w wyroku rozwodowym.

  Bartosz Kowalak

  24 stycznia 2023

  O czym Sąd orzeka w wyroku rozwodowym. Niezależnie, czy sprawa o rozwód odbywa się przed Sądem Okręgowym w Poznaniu, czy też przed jakimkolwiek innym Sądem Okręgowym, to na sędzim wydającym wyrok w sprawie o rozwód ciąży obowiązek zawarcia w wyroku pewnych obligatoryjnych (koniecznych) i fakultatywnych (opcjonalnych) elementów wyroku. Elementy obowiązkowe wyroku rozwodowego 1. Po pierwsze…

  Czytaj więcej

 • Czym jest wyrok zaoczny w sprawie o rozwód?

  Bartosz Kowalak

  24 stycznia 2023

  Czym jest wyrok zaoczny w sprawie o rozwód? Ostatnio do naszej Kancelarii (oddziału w Poznaniu) zgłosił się klient z wyrokiem zaocznym Sądu Okręgowego w Poznaniu. Był zaskoczony nie tylko tym, że jest już rozwiedziony ale także samą nazwą wyroku – „zaoczny”. Wyrok zaoczny to wyrok wydany w sprawie, w której pozwany nie bierze wcale udziału…

  Czytaj więcej

 • Cofnięcie zgody na orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie obu stron na etapie apelacji.

  Bartosz Kowalak

  24 stycznia 2023

  W jednym z artykułów, które pojawiły się na niniejszym blogu pisałem o możliwości cofnięcia powództwa o rozwód, które w zasadzie dopuszczalne jest, aż do czasu uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. W niniejszym wpisie chciałbym na przykładzie wyroku Sądu apelacyjnego w Poznaniu poruszyć inną ciekawą zagrywkę procesową, jaka może pojawić się w toku postepowania o rozwód, tj.…

  Czytaj więcej

 • Wyłączenie sędziego w sprawie o rozwód – na podstawie orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

  Bartosz Kowalak

  24 stycznia 2023

  Wyłączenie sędziego w sprawie o rozwód – na podstawie orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu   W naszym blogu, prowadzonym przez adwokatów i radców prawnych zajmujący się sprawami rodzinnymi, w tym i rozwodowymi chcielibyśmy nie tylko pisać o teorii prawa. Aby w sposób jak najlepszy przybliżyć problemy prawne związane z prowadzeniem postepowania rozwodowego mieszkańcom Poznania najlepiej…

  Czytaj więcej