listopad 2020

 • Kiedy dziecko wyrządzi szkodę, czyli kilka słów o odpowiedzialności rodziców.

  Bartosz Kowalak

  29 listopada 2020

  Kiedy dziecko wyrządzi szkodę, czyli kilka słów o odpowiedzialności rodziców.

  Kodeks Rodzinno-opiekuńczy w art. 92 wskazuje, że dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską aż do czasu uzyskania pełnoletniości. Rodzice są przedstawicielami ustawowymi ich dzieci i to oni w przypadku wyrządzenia przez nie szkody będą ponosić odpowiedzialność za czyny małoletnich. Jest to spowodowane tym, że dzieci z racji ich wieku nie posiadają jeszcze pełnej zdolności do czynności…

  Czytaj więcej

 • Umowa małżeńska

  Bartosz Kowalak

  29 listopada 2020

  Umowa małżeńska

  Kodeks Republiki Białorusi o małżeństwie i rodzinie. Wersja polska artykułów od 12 do 14 dotyczących postanowień ogólnych o małżeństwie, w tym umowy małżeńskiej. Białoruski kodeks o małżeństwie i rodzinie dość szczegółowo reguluję kwestię dotyczącą treści umowy małżeńskiej, dlatego też na wypadek wstąpienia w związek małżeński z obywatelem Białorusi warto zapoznać się z treścią artykułów regulujących…

  Czytaj więcej

 • Zabezpieczenia „anti – whiplash” w konstrukcji samochodów, czyli o tym dlaczego warto regulować zagłówki w fotelach?

  Bartosz Kowalak

  29 listopada 2020

  Zabezpieczenia „anti – whiplash” w konstrukcji samochodów, czyli o tym dlaczego warto regulować zagłówki w fotelach?

  Rosnąca ilość kolizji samochodowych, których skutkiem było doznanie przez poszkodowanych urazu biczowego kręgosłupa była impulsem do wprowadzenia pewnych zmian na etapie projektowania samochodów. Współcześnie nierzadko dochodzi do współpracy naukowców z firmami projektującymi samochody, mającej na celu takie zaprojektowanie foteli samochodowych, aby do minimum ograniczyć efekt Whiplash.Cel jest jeden, a mianowicie skrócenie fazy translokacji i momentu…

  Czytaj więcej

 • Prawa i obowiązki małżonków

  Bartosz Kowalak

  29 listopada 2020

  Prawa i obowiązki małżonków

  Kodeks Republiki Białorusi o małżeństwie i rodzinie. Wersja polska artykułów od 20 do 33 dotyczących praw i obowiązków małżonków Prawa i obowiązki małżonków zostały określone zarówno w prawie polskim, jak i białoruskim. W przypadku zawarcia polsko-białoruskiego małżeństwa warto więc poznać nie tylko polskie regulacje w tym zakresie, ale również białoruskie. Dlatego poniżej przedstawiamy tłumaczenie artykułów…

  Czytaj więcej

 • Wypadek przy pracy- czym jest nagłe zdarzenie?

  Bartosz Kowalak

  29 listopada 2020

  Wypadek przy pracy- czym jest nagłe zdarzenie?

  Art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych definiuje pojecie wypadku przy pracy, wskazując, że jest to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą . Z powyższego jednoznacznie wynika, iż aby móc mówić o zdarzeniu…

  Czytaj więcej