czerwiec 2020

 • Jacy biegli wydają opinię w procesach biczowych?

  Bartosz Kowalak

  27 czerwca 2020

  Jacy biegli wydają opinię w procesach biczowych?

  Jacy biegli wydają opinię w procesach biczowych? Jednym ze środków dowodowych w postępowaniu sądowym jest opinia biegłego. Biegły sądowy to nikt inny jak specjalista w danej dziedzinie. To on jest najpewniejszym źródłem informacji, czy faktycznie doszło np. do urazu biczowego, inaczej dystorsji odcinka szyjnego kręgosłupa. Nie ma jednego rodzaju biegłego sądowego w zakresie medycyny. Wyróżniamy co najmniej […]

  Czytaj więcej

 • Pozew o zapłatę zadośćuczynienia za uraz kręgosłupa szyjnego o charakterze biczowym- jaki sąd będzie właściwy?

  Bartosz Kowalak

  27 czerwca 2020

  Pozew o zapłatę zadośćuczynienia za uraz kręgosłupa szyjnego o charakterze biczowym- jaki sąd będzie właściwy?   Nie da się jednak ukryć, że kwestia dochodzenia roszczeń z uwagi na uraz biczowy kręgosłupa ma charakter sporny. Często dochodzi do sytuacji w której ubezpieczyciele odmawiają wypłaty odszkodowania argumentując to brakiem związku przyczynowego pomiędzy doznanym urazem a kolizją, jak również […]

  Czytaj więcej

 • Jakie zadośćuczynienie za uszkodzenie żeber? Analiza na podstawie orzeczeń sądów apelacji poznańskiej

  Bartosz Kowalak

  27 czerwca 2020

  Jakie zadośćuczynienie za uszkodzenie żeber? Analiza na podstawie orzeczeń sądów apelacji poznańskiej Wielokrotnie zdarza się, że u ofiar wypadków dochodzi do stłuczenia, czy złamania żeber. Jest to bowiem uszczerbek, który często stwierdza się u osób, które przeżyły silne uderzeni, na przykład w wyniku zderzenia pojazdów. Taki uszczerbek lekarze stwierdzali również u poszkodowanych, będących klientami radców […]

  Czytaj więcej

 • Ile zadośćuczynienia należy się za stalking?

  Bartosz Kowalak

  27 czerwca 2020

  Ile zadośćuczynienia należy się za stalking? Przestępstwo stalkingu zostało uregulowane w art. art. 190a §1 Kodeksu karnego zgodnie z którym Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.  Jest […]

  Czytaj więcej

 • Stała suma ubezpieczenia w polisie AC, często tylko obowiązuje na polisie.

  Bartosz Kowalak

  27 czerwca 2020

  Stała suma ubezpieczenia w polisie AC, często tylko obowiązuje na polisie. Spór jaki zachodzi pomiędzy ubezpieczającymi a zakładem ubezpieczeń o ustalenie wartości pojazdu w sytuacji szkody całkowitej lub szkody kradzieżowej jest zjawiskiem dosyć powszechnym. Przyjąć należy, ze normą jest stwierdzenie, że wartość pojazdu określona w polisie znacznie odbiega, oczywiście w górę, od wartości auta określanej dla […]

  Czytaj więcej