Pozew o zapłatę zadośćuczynienia za uraz kręgosłupa szyjnego o charakterze biczowym- jaki sąd będzie właściwy?

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

22 czerwca 2020

Pozew o zapłatę zadośćuczynienia za uraz kręgosłupa szyjnego
o charakterze biczowym- jaki sąd będzie właściwy?

 

Nie da się jednak ukryć, że kwestia dochodzenia roszczeń z uwagi na uraz biczowy kręgosłupa ma charakter sporny. Często dochodzi do sytuacji w której ubezpieczyciele odmawiają wypłaty odszkodowania argumentując to brakiem związku przyczynowego pomiędzy doznanym urazem a kolizją, jak również wskazują na brak dowodów w dokumentacji medycznej.  Nie biorą pod uwagę faktu, iż nie można dostrzec zmian w tkankach podczas badania rezonansem magnetycznym MR czy na zdjęciach RTG, ponieważ uraz ten nie powoduje w żadnym stopniu uszkodzenia układu kostnego, lecz uszkodzenie tkanek miękkich szyi oraz górnej partii pleców, które to z kolei nie są wykrywane za pomocą powyższych badań.

Z drugiej strony, może dojść do sytuacji, że ubezpieczyciel  uzna fakt powstania szkody, ale wypłaci zadośćuczynienie w bardzo niskiej kwocie.

W takiej sytuacji warto wystąpić na drogę sądową. Do jakiego sądu należy zatem skierować pozew?

W chwili obecnej poszkodowany dochodzący zapłaty zadośćuczynienia za skutki rozstroju zdrowia – uszczerbku na zdrowiu wywołanego wypadkiem komunikacyjnym, w wyniku którego doszło do powstania urazu biczowego, tak jak każdy inny poszkodowany dochodzący odszkodowania z tytułu OC sprawcy wypadku komunikacyjnego ma dość ograniczone pole w zakresie wyboru sądu, przed którym taką sprawę może prowadzić.

Ograniczenie to nie jest jednak bardzo uciążliwe dla osoby poszkodowanej. Zgodnie
z obowiązującymi w polskim prawie przepisami osoba poszkodowana w wyniku wypadku komunikacyjnego, która chce pozwać zakład ubezpieczeń może to zrobić przed dwoma sądami.

Poszkodowany, który doznał  urazy typu whiplash może zatem złożyć pozew do sądu właściwego dla jego miejsca zamieszkania lub też do sądu właściwego miejscowo, dla  miejsca
w którym doszło do powstania wypadku komunikacyjnego.

Należy mieć  świadomość, iż kwestia wyboru sądu w przypadku dochodzenia roszczeń
z tytułu urazu biczowego niestety nie ma charakteru abstrakcyjnego. W chwili obecnej polityka ubezpieczycieli sprowadza się do negowania faktu istnienia czegoś takiego jak uraz biczowy, a co za tym idzie  jedynym skutecznym środkiem do uzyskania godnego odszkodowania za smagnięcie biczem jest pozew sądowy.

Jednakże droga sądowa pozwala zarówno na dochodzenie zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową, w postaci bólu i cierpienia, ale i odszkodowania za szkodę majątkową, jak np. wydatki za poniesione badania czy leczenie.