wrzesień 2016

 • Obowiązek alimentacyjny – kolejność osób zobowiązanych wyznaczona przepisami prawa

  Bartosz Kowalak

  27 września 2016

  Obowiązek alimentacyjny – kolejność osób zobowiązanych wyznaczona przepisami prawa

  Kiedy dochodzi do sytuacji, w której brakuje środków na własne utrzymanie należy pamiętać o przysługującym roszczeniu o zasądzenie alimentów od osób najbliższych. Obowiązek alimentacyjny zostanie nałożony, jeżeli po zbadaniu przez sąd okaże się, że marna kondycja finansowa nie wynika z lenistwa czy cwaniactwa oraz że pomimo starań składający pozew nie może znaleźć zatrudnienia czy w […]

  Czytaj więcej

 • Regulacje prawne dotyczące blokady alkoholowej zwiększającej bezpieczeństwo w ruchu drogowym

  Bartosz Kowalak

  27 września 2016

  Regulacje prawne dotyczące blokady alkoholowej zwiększającej bezpieczeństwo w ruchu drogowym

  Po tragicznym wypadku samochodowym w Kamieniu Pomorskim mającym miejsce w pierwszym kwartale 2014 r. wszczęto pracę nad nowelizacją dotyczącą ruchu drogowego, w następstwie czego w dniu 18 maja 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 541 ze zm., […]

  Czytaj więcej

 • Prawne aspekty rachunku rodzinnego jako sposobu na zabezpieczenie środków na utrzymanie rodziny przed egzekucją

  Bartosz Kowalak

  27 września 2016

  Prawne aspekty rachunku rodzinnego jako sposobu na zabezpieczenie środków na utrzymanie rodziny przed egzekucją

  Wraz z wejściem w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 195) tj. wprowadzeniem Programu 500 Plus pojawiło się wiele pytań odnośnie wpływu wypłacanego świadczenia na inne zobowiązania finansowe. Jedną z wątpliwości była możliwość zajęcia przez komornika otrzymanego świadczenia wychowawczego. W celu uniemożliwienia takiego procederu […]

  Czytaj więcej

 • Analiza prawna elementów obligatoryjnych wyroku rozwodowego

  Bartosz Kowalak

  27 września 2016

  Analiza prawna elementów obligatoryjnych wyroku rozwodowego

  Decydując się na rozwód warto wiedzieć, jakie rozstrzygnięcia sąd jest zobligowany zawrzeć w wyroku rozwodowym, bowiem umożliwia to rozważenie treści wniosków, które należy zawrzeć w pozwie o rozwód. Świadomość konsekwencji poszczególnych żądań może przyczynić się do uniknięcia zbędnego stresu oraz procesu ciągnącego się latami. Obligatoryjne elementy wyroku rozwodowego wskazane są w art. 57 oraz art. […]

  Czytaj więcej

 • Zmiany w przepisach regulujących postępowanie egzekucyjne dotyczących sposobu ustalania składników majątku dłużnika

  Bartosz Kowalak

  27 września 2016

  Zmiany w przepisach regulujących postępowanie egzekucyjne dotyczących sposobu ustalania składników majątku dłużnika

  Posiadanie wierzytelności, których w sposób polubowny nie można odzyskać od zobowiązanego najczęściej doprowadza wierzyciela przed sąd, a w ostateczności do komornika. Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika jest szczegółowo uregulowane w części czwartej kodeksu postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm., dalej: k.p.c.). Z dniem 08 września 2016 r. weszły w […]

  Czytaj więcej