październik 2019

Strona główna Porady prawne

październik 2019

 • Jak określić wysokość uszczerbku na zdrowiu za uraz kręgosłupa?

  Bartosz Kowalak

  27 października 2019

  Jak określić wysokość uszczerbku na zdrowiu za uraz kręgosłupa?

  Jak określić wysokość uszczerbku na zdrowiu za uraz kręgosłupa? Wiele osób na własną rękę próbuje uzyskać odszkodowanie ze względu na doznany uraz w postępowaniu likwidacyjnym. Jak wskazuje nasze doświadczenie, jako prawników zajmujących się sprawami o zapłatę odszkodowania, w większości przypadków postępowanie polubowne nie przynosi oczekiwanych efektów, gdyż ubezpieczyciel po rozpoznaniu sprawy odmawia wypłaty zadośćuczynienia lub…

  Czytaj więcej

 • Jakie obowiązki ma dyrektor szkoły/przedszkola w przypadku stwierdzenia, że nauczyciel dopuścił się przewinienia dyscyplinarnego?

  Bartosz Kowalak

  27 października 2019

  Nowelizacja Karty Nauczyciela, która weszła w życie dnia 1 września 2019r., nałożyła na dyrektora szkoły, czy też przedszkola nowy, bardzo istotny obowiązek. Dlatego też warto zorientować się w tym temacie, aby nie uchybić swoim obowiązkom zawodowym, czy terminowi na ich wypełnienie. Zgodnie z wprowadzonym art. 75 ust 2 a Karty Nauczyciela dyrektor szkoły, a w…

  Czytaj więcej

 • Czy można dochodzić zadośćuczynienia za śmierć konkubenta? Analiza na podstawie orzeczeń sądów w Poznaniu

  Bartosz Kowalak

  27 października 2019

  Czy można dochodzić zadośćuczynienia za śmierć konkubenta? Analiza na podstawie orzeczeń sądów w Poznaniu Niejednokrotnie konkubent, pomimo tego, że zgodnie z prawem nie jest członkiem rodziny, jest de facto najbliższą osobą, z którą wspólnie się zamieszkuje i wychowuje dzieci. Śmierć konkubenta jest więc tak samo tragiczna i traumatyczna jak śmierć małżonka. Zwracając się do prawnika,…

  Czytaj więcej

 • Odsetki od kosztów zastępstwa procesowego

  Bartosz Kowalak

  27 października 2019

  Wydając wyrok w sprawie sądowej o zapłatę (czy to będzie sprawa o odszkodowanie, niezapłaconą fakturę, czy czynsz najmu)  Sąd zasądza na rzecz osoby wygrywającej sprawę poza kwotę pieniężna powiększoną o należne odsetki  za opóźnienie w płatności dochodzonej pozwem kwoty.   Ponadto w wyroku obok zasądzanej kwoty zasądza również zwrot kosztów procesu: opłatę od pozwu, zaliczki…

  Czytaj więcej