Jak określić wysokość uszczerbku na zdrowiu za uraz kręgosłupa?

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

27 października 2019

geralt / Pixabay

Jak określić wysokość uszczerbku na zdrowiu za uraz kręgosłupa?

Wiele osób na własną rękę próbuje uzyskać odszkodowanie ze względu na doznany uraz
w postępowaniu likwidacyjnym. Jak wskazuje nasze doświadczenie, jako prawników zajmujących się sprawami o zapłatę odszkodowania, w większości przypadków postępowanie polubowne nie przynosi oczekiwanych efektów, gdyż ubezpieczyciel po rozpoznaniu sprawy odmawia wypłaty zadośćuczynienia lub wypłaca je w najniższych kwotach, tj. w  granicy 500 – 1.000 zł. Jako uzasadnienie swojej decyzji, ubezpieczyciele wskazują, że nie dostrzegają żadnego związku pomiędzy doznanym uszczerbkiem na zdrowiu, a odczuwanymi dolegliwościami bólowymi.

Wielu Klientów, którzy trafiają do naszej Kancelarii, zadaje pytanie, czy pomimo odmowy wypłaty lub przyznania bardzo niskiej kwoty tytułem odszkodowania
i zadośćuczynienia przez ubezpieczyciela na etapie polubownym, możliwe jest uzyskanie większej kwoty w postępowaniu sądowym.

Otóż podczas określania kwoty przysługującej poszkodowanemu, można się powołać na podstawę – tabelę zawierającą Ocenę procentową stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu załączoną do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r.

Niniejsza tabela zawiera przewidywaną wysokość uszczerbku na zdrowiu w zależności od charakteru uszczerbku. I tak w pkt. 89. tabeli wyodrębnione zostały uszkodzenia kręgosłupa w odcinku szyjnym:

Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
a) ograniczenie ruchomości w zakresie rotacji lub zginania powyżej 20 stopni,

b) całkowite zesztywnienie

c) całkowite zesztywnienie z niekorzystnym ustawieniem głowy

 

15

35

 

50

 

Zaznaczyć należy, iż powyższy wyimek tabeli dotyczy w zasadzie skutków urazu biczowego o najwyższej skali w Skali Quebec.

 

W przypadku określania wysokości zadośćuczynienia za doznany uraz korzysta się liczby  procentowego stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, którą mnożymy przez jeden punkt procentowy (1%) trwałego uszczerbku na zdrowiu. Za 1% przyjmuje się określoną kwotę w granicach 2.000 – 2.500 zł. Jednak zdarzają się przypadki, w których za 1% uszczerbku przyznaje się kwotę nawet 4.000 zł, należy jednak zaznaczyć są to bardzo sporadyczne przypadki.

Warto zauważyć, że w coraz to częstszych przypadkach, sądy zasądzają poszkodowanym świadczenia, które osiągają wysokość nawet kilkunastu tysięcy złotych.

Skąd zatem powstaje taka różnica w wypłacanym zadośćuczynieniu?

Otóż na etapie sądowym uszczerbek na zdrowiu oceniany jest przez biegłych lekarzy, którzy przy orzekaniu o uszczerbku na zdrowiu w porównaniu do ubezpieczycieli, biorą pod uwagę (oprócz tabeli uszczerbku na zdrowiu) całokształt dolegliwości doznanych przez poszkodowanego.

 

 

Bartosz Kowalak

radca prawny

Kancelaria odszkodowawcza Poznań

Kancelaria Kacprzak Kowalak w Poznaniu