sierpień 2018

 • KODEKS RODZINNY UKRAINY – wersja polska art. 49 do 56 Niemajątkowe i osobiste prawa małżonków – prawo ukraińskie

  Bartosz Kowalak

  28 sierpnia 2018

  KODEKS RODZINNY UKRAINY – wersja polska art. 49 do 56 Niemajątkowe i osobiste prawa małżonków – prawo ukraińskie

  Nie ulega wątpliwości, iż masowa emigracja obywateli Ukrainy do Polski wiąże się także z nowymi problemami prawnymi w stosowaniu prawa. Przede wszystkim z koniecznością stosowania przez polskie sądy i na terytorium Polski  przepisów Republiki Ukrainy  do stosunków rodzinnych obywateli Ukrainy. Dlatego też chcielibyśmy przybliżyć regulacje ukraińskiego prawa rodzinnego, gdyż przepisy te w wersji polskiej w […]

  Czytaj więcej

 • Dożywocie a zachowek

  Bartosz Kowalak

  28 sierpnia 2018

  Dożywocie a zachowek

  Z mojej praktyki wynika, że bardzo często z roszczeniem o zapłatę zachowku mamy do czynienia w sytuacji gdy umierają rodzice, którzy przed śmiercią darowali nieruchomość jednemu dziecku, a drugiemu (trzeciemu lub kolejnemu) nie podarowali nic i nie pozostawili po sobie majątku spadkowego. Zgodnie bowiem z art. 994 § 1 Kodeksu cywilnego przy obliczaniu zachowku nie […]

  Czytaj więcej

 • KODEKS RODZINNY UKRAINY – wersja polska art. 38 do 48 Nieważność małżeństwa według prawa ukraińskiego

  Bartosz Kowalak

  28 sierpnia 2018

  KODEKS RODZINNY UKRAINY – wersja polska art. 38 do 48 Nieważność małżeństwa według prawa ukraińskiego

  Nie ulega wątpliwości, iż masowa emigracja obywateli Ukrainy do Polski wiąże się także z nowymi problemami prawnymi w stosowaniu prawa. Przede wszystkim z koniecznością stosowania przez polskie sądy i na terytorium Polski  przepisów Republiki Ukrainy  do stosunków rodzinnych obywateli Ukrainy. Dlatego też chcielibyśmy przybliżyć regulacje ukraińskiego prawa rodzinnego, gdyż przepisy te w wersji polskiej w […]

  Czytaj więcej

 • KODEKS RODZINNY UKRAINY – wersja polska art. 27 do 37 Rejestracja małżeństwa według prawa ukraińskiego

  Bartosz Kowalak

  28 sierpnia 2018

  KODEKS RODZINNY UKRAINY – wersja polska art. 27 do 37 Rejestracja małżeństwa według prawa ukraińskiego

  Nie ulega wątpliwości, iż masowa emigracja obywateli Ukrainy do Polski wiąże się także z nowymi problemami prawnymi w stosowaniu prawa. Przede wszystkim z koniecznością stosowania przez polskie sądy i na terytorium Polski  przepisów Republiki Ukrainy  do stosunków rodzinnych obywateli Ukrainy. Dlatego też chcielibyśmy przybliżyć regulacje ukraińskiego prawa rodzinnego, gdyż przepisy te w wersji polskiej w […]

  Czytaj więcej