lipiec 2020

 • Fakty i mity na temat przestępstwa zgwałcenia

  Bartosz Kowalak

  27 lipca 2020

  Fakty i mity na temat przestępstwa zgwałcenia

  Przestępstwo zgwałcenia zostało uregulowane w art. 197 Kodeksu karnego. Zgodnie z § 1 tego przepisu: Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. Poza typem podstawowym, możemy znaleźć w tym artykule inne postacie tego czynu, często zagrożone karą surowszą. Gdyby spytać przypadkowo napotkaną osobę o […]

  Czytaj więcej

 • Odszkodowanie i zadośćuczynienie za uraz typu whiplash.

  Bartosz Kowalak

  27 lipca 2020

  Odszkodowanie i zadośćuczynienie za uraz typu whiplash. Osoby, które doznały urazu typu whiplash bardzo często zastawiają się czy przysługuje im zadośćuczynienie za doznany uraz i w jakiej wysokości.  Jeszcze raz warto przypomnieć, że uraz typu whiplash, czyli uraz biczowy kręgosłupa jest urazem powstałym na skutek gwałtownego odchylenia głowy do tyłu,  następnie do przodu lub na […]

  Czytaj więcej

 • Sklep wielkopowierzchniowy odpowiada na zasadzie ryzyka

  Bartosz Kowalak

  27 lipca 2020

  Podstawowe znaczenie w przedmiocie odpowiedzialności i odszkodowań ma art. 415 Kodeksu cywilnego, stanowiący, iż kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Jednakże od zasady tej wyróżnia się pewne wyjątki. Przytoczyć należy tutaj art. 435. Kodeksu cywilnego zgodnie z którym Prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za […]

  Czytaj więcej