sierpień 2020

 • Czy zasadnym jest przyznanie obywatelowi Ukrainy mniejszego zadośćuczynienia?

  Bartosz Kowalak

  6 sierpnia 2020

  Czy zasadnym jest przyznanie obywatelowi Ukrainy mniejszego zadośćuczynienia?

  Tak się złożyło, że współpracujemy z Panią adwokat Iryną Myzyną, w związku z czym nasza Kancelaria reprezentuje obywateli Ukrainy, którzy zostali poszkodowani w wyniku wypadku w Polsce. W toku prowadzonych procesów, czy wcześniej jeszcze na etapie postępowania likwidacyjnego praktycznie zawsze ze strony ubezpieczyciela pojawia się zarzut, iż zadośćuczynienie dla obywatela Ukrainy powinno być mniejsze niż…

  Czytaj więcej

 • Przyczynienie a odmowa poddania się zabiegowi operacyjnemu

  Bartosz Kowalak

  6 sierpnia 2020

  Instytucją Kodeksu cywilnego często wykorzystywaną w sprawach dotyczących wysokości zadośćuczynienia jest przyczynienie się poszkodowanego do powstałej szkody – unormowanew art. 362 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron. W przypadku powstania…

  Czytaj więcej