grudzień 2018

 • Kiedy zgłosić się do ZUS po wypłatę jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy?

  Bartosz Kowalak

  28 grudnia 2018

  Kiedy zgłosić się do ZUS po wypłatę jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy?

  W ustawie wskazano, że wniosek o jednorazowe odszkodowanie można złożyć „po zakończeniu leczenia i rehabilitacji”. Niby wydaje się to dość logiczne, bo wysokość odszkodowania zależy m.in. od wysokości uszczerbku na zdrowiu, a o nim można definitywnie stwierdzić po zakończeniu leczenia. W praktyce ta regulacja natomiast przysparza wiele problemów. Podstawowe pytanie nasuwa się samo, a dotyczy sytuacji gdy poszkodowanemu nigdy nie […]

  Czytaj więcej

 • Czy rodzic może reprezentować dziecko w postępowaniu karnym przeciwko drugiemu rodzicowi?

  Bartosz Kowalak

  28 grudnia 2018

  Czy rodzic może reprezentować dziecko w postępowaniu karnym przeciwko drugiemu rodzicowi?

  Z takim pytaniem spotkaliśmy się ostatnio podczas prowadzenia jednej z naszych spraw. Niestety, jakkolwiek może wydawać się to niesprawiedliwe – jeden z rodziców nie może działać na rzecz swojego dziecka w postępowaniu karnym jeśli osobą oskarżoną lub podejrzaną jest drugi z nich. W takich sytuacjach zgodnie z art. 99 KRiO wyznaczany jest kurator, który reprezentuje […]

  Czytaj więcej

 • Uraz typu smagnięcie biczem kręgosłupa szyjnego- odszkodowanie w orzecznictwie

  Bartosz Kowalak

  28 grudnia 2018

  Uraz typu smagnięcie biczem kręgosłupa szyjnego- odszkodowanie w orzecznictwie

  W orzecznictwie polskim można odnaleźć wiele rozstrzygnięć sądowych dotyczących przyznawania należnego zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu powstały na skutek urazu typu smagnięcie biczem. Przykładem takiego rozstrzygnięcia jest wyrok Sądu Okręgowego w Koninie z dnia 18 maja 2018 o sygn. akt I Ca 183/18. W niniejszej sprawie stan faktyczny wyglądał następująco: W dniu 18 lutego 2015 […]

  Czytaj więcej