Wynagrodzenie adwokata w sprawach o rozwód w Poznaniu 2023 rok?

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

24 stycznia 2023

Ile kosztuje adwokat – radca prawny w sprawach o rozwód w Poznaniu 2023 rok?

Joanna Jędrzejewska -prawnik od rozwodu i prawa rodzinnego w Poznaniu.

Jak wyglądają ceny usług prawniczych w Poznaniu w roku 2023, biorąc pod uwagę fakt, że inflacja jest wysoka i wpływa na ceny produktów i usług?

Nie da się ukryć, że prawie 20 % inflacja wpłynęła także na poznański rynek usług prawniczych. Jak więc zatem kształtują się honoraria radców prawnych i adwokatów w Poznaniu w roku inflacji?

W niniejszym artykule spróbujemy ustalić jak kształtują się ceny tych usług adwokata, czy radcy prawnego, które związane są z prowadzeniem postępowania o rozwód w Poznaniu.

W poprzednim artykule omówiliśmy stałe koszty sądowe związane z rozwodami, to z uwagi na fakt, iż większość opłat regulowana jest przepisami, które w tym zakresie się nie zmieniły i dotyczą całego kraju, czy to jest Poznań, czy Września, czy Jarocin.

Jednak koszty zatrudnienia adwokata lub radcy prawnego do sprawy o rozwód mogą być bardziej skomplikowane i zmienne.

Poznań 2023 r.: Ile kosztuje adwokat, radca prawny w sprawie o rozwód ?

Co wpływa na wynagrodzenie adwokata w sprawie o rozwód?

Wysokość wynagrodzenia, jaką ustali Klient ze swoim pełnomocnikiem: adwokatem lub radcą prawnym zależna jest tylko i wyłącznie od umowy zawartej między nim a pełnomocnikiem. Jest to kwestia zupełnie indywidualna. Nie ma żadnych rządowych taryfikatorów, które by to wynagrodzenie regulowały w sposób sztywny jedyniedopuszczalny. Decyduje tutaj po prostu wolny rynek. Z jednej strony renoma i doświadczenie radcy prawnego, adwokata w sprawach rozwodowych, czy szerzej rodzinnych z drugiej strony możliwości płatnicze klienta.

Nie ma w polskim systemie prawnym żadnego taryfikatora, który by narzucał sztywną cenę takiej usługi. Adwokat, radca prawny to nie taksówkarz, który musi trzymać się sztywnej taryfy. Zresztą proces o rozwód, to nie prosta trasa z punktu a do b, a często skomplikowany i wielowarstwowy proces.

O wysokości wynagrodzenia – honorarium decydować będzie przede wszystkim renoma i doświadczenie prawnika: adwokata radcy prawnego, jak również jego umiejętności negocjacyjne.

Ile kosztuje rozwód bez orzekania o winie 2023?

Ile kosztuje rozwód z winy 2023 r. ?

Zasadniczą kwestia, która wpływa na honorarium adwokata, radcy prawnego jest stopień skomplikowania sprawy o rozwód. Im bardziej sprawa skomplikowana tym większy nakład pracy, tym też bardziej doświadczony prawnik może okazać się koniecznym dla pozytywnego rezultatu.

Sprawa o rozwód może być nieskomplikowana – zakończoną na jednej rozprawie, inna sprawa może trwać latami i wiązać się z koniecznością przeprowadzenia wielu dowodów takich jak: opinie biegłych, świadkowie.

Ważnym jest ustalenie, jaki rodzaj rozwodu mamy do czynienia, czy jest to rozwód bez orzekania o winie, czy jedna ze stron chce udowodnić winę drugiej osoby i ubiegać się o alimenty, czy małżonkowie mają dzieci i są w konflikcie dotyczącym ich miejsca zamieszkania, sposobu uregulowania kontaktów, kwoty alimentów, czy też chcą podzielić wspólny majątek, czy też regulowana będzie kwestia korzystania z wspólnego mieszkania. Te wszystkie czynniki wpływają na długość, intensywność i skomplikowanie procesu rozwodowego, jak również na kwestie związane z wysokością wynagrodzenia, jakiego życzy sobie pełnomocnik za prowadzenie danej sprawy.

Koszty rozwodu w 2023 r. w Poznaniu. Ile dokładnie kosztuje rozwód?

Anna Konrady- adwokat od rozwodu, spraw rodzinnych

Mówiąc konkretnie, trudno jest określić dokładną cenę za usługi prawne związane z rozwodem w Poznaniu w roku 2023 ze względu na inflację. Niemniej jednak, minimalne koszty za usługi adwokata lub radcy prawnego zaczynają się od około 3000 złotych, chociaż mogą być one niższe lub wyższe w zależności od specjalisty. W przypadku rozwodów skomplikowanych, koszty mogą być bardziej zróżnicowane i zależeć od rodzaju wniosków składanych, dowodów i majątku do podziału. Tak te ceny mniej więcej kształtują się w Poznaniu.

W innych miastach te stawki mogą być inne: tytułem przykładu z wiedzy, którą posiadamy na przykład w Warszawie minimalne stawki zaczynają się od kwoty 5000 zł.

Natomiast w przypadku rozwodów skomplikowanych tak naprawdę można rzec z angielska: Sky is the limit.

Jak już wcześniej wspomniano, wysokość wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego za prowadzenie sprawy rozwodowej zależy od rodzaju wniosków składanych w toku postępowania, środków dowodowych oraz majątku do podziału. Im bardziej skomplikowany jest rozwód, tym wyższe będzie wynagrodzenie. Obecnie (2023 rok) nie jest niczym niezwykłym, że najbardziej skomplikowany rozwód z orzekaniem o winie, z alimentami dla małżonka, dzieci, sporem o kontakty i miejsce zamieszkania, może powodować ustalenie wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego od rozwodów na poziomie 10 000 zł lub więcej.

Dodatkowo też często ustalane jest wynagrodzenie za każdą rozprawę rzędu kilkuset złotych za każdy termin rozprawy w sądzie. Za apelację, czy też za rocznicę prowadzenia sprawy.

Oczywiście te stawki mając na uwadze prawie że 20% inflacji w roku 2022 i pewnie podobną w roku 2023 będą pewnie ulegały modyfikacji No niestety nie w dół ale w górę.

Jeżeli potrzebują Państwo profesjonalnej pomocy prawnej zaprzeczamy do kontaktu z naszą Kancelarią pod numerem +48 61 2224963 lub mailowo joanna.jedrzejewska@prawnikpoznanski.pl