Rejestracja zmiany nazwiska

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

2 grudnia 2020

tommyvideo / Pixabay

Kodeks Republiki Białorusi o małżeństwie i rodzinie. Tłumaczenie artykułów od 222 do 224 dotyczących rejestracji zmiany nazwiska, własnego imienia lub drugiego imienia

Niekiedy zdarzyć się może, że ktoś na terenie Białorusi zainteresowany jest zmianą nazwiska, własnego imienia lub drugiego imienia. W takim przypadku konieczna jest znajomość przepisów rozdziału 24 Kodeksu Republiki Białorusi o małżeństwie i rodzinie. Dlatego też poniżej przedstawiamy tłumaczenie na język polski przepisów kodeksu od artykułu 222 do 224:

Rozdział 24

REJESTRACJA ZMIANY NAZWISKA, WŁASNEGO IMIENIA, DRUGIEGO IMIENIA

Artykuł 222. Wniosek o rejestrację zmiany nazwiska, własnego imienia, drugiego imienia

Wniosek o rejestrację zmiany nazwiska, własnego imienia, patronimicznego imienia jest składany przez obywateli Republiki Białorusi, którzy osiągnęli szesnaście lat, do organów rejestrujących akty stanu cywilnego w miejscu ich zamieszkania.

Artykuł 223. Rejestracja zmiany nazwiska, własnego imienia, drugiego imienia

Rejestracja zmiany nazwiska, własnego imienia, patronimika jest wykonywana przez organ rejestrujący akty stanu cywilnego, w miejscu stałego zamieszkania wnioskodawcy na podstawie zgody na zmianę nazwiska, własnego imienia, patronimika, podanej przez Zarząd Główny, Zarząd (Departament) Sprawiedliwości obwodowego, Mińskiego Miejskiego Komitetu Wykonawczego.

Odmowa takiego zezwolenia może zostać zaskarżona do sądu.

Zezwolenie na zmianę nazwiska, własnego imienia, patronimicznego imienia jest ważne w ciągu jednego miesiąca od daty wydania.

W sprawie rejestracji zmiany nazwiska, własnego imienia, patronimicznego nazwiska wnioskodawca otrzymuje odpowiednie zaświadczenie.

Artykuł 224. Zmiana zapisu aktów stanu cywilnego w związku ze zmianą nazwiska, imienia własnego, patronimicznego

Na podstawie zapisu aktu zmiany nazwiska, imienia własnego, patronimicznego dokonuje się niezbędnych zmian w zapisie odpowiednich aktów stanu cywilnego wobec wnioskodawcy i jego dzieci oraz wydawane są nowe świadectwa.

Wraz ze zmianą nazwiska przez oboje rodziców nazwisko dzieci poniżej szesnastego roku życia zmienia się w zapisach aktów urodzenia.

Jeśli nazwisko zostało zmienione przez jednego z rodziców, to kwestia zmiany nazwiska dzieci, które nie osiągnęły szesnastego roku życia, jest rozstrzygana na podstawie umowy między rodzicami, a przy braku umowy- przez organ opieki i kurateli, biorąc pod uwagę pragnienie dziecka, które osiągnęło dziesięć lat.

Wraz ze zmianą imienia ojca w zapisach aktów urodzenia dzieci poniżej szesnastego roku życia zmienia się ich patronimiczne imię.

Nazwisko i imię patronimiczne dzieci, które ukończyły szesnaście lat, zmieniają się tylko na podstawie ich wniosku na zasadach ogólnych