rozwód białoruś

Strona główna Porady prawne

rozwód białoruś

 • Rejestracja zmiany nazwiska

  Bartosz Kowalak

  2 grudnia 2020

  Rejestracja zmiany nazwiska

  Kodeks Republiki Białorusi o małżeństwie i rodzinie. Tłumaczenie artykułów od 222 do 224 dotyczących rejestracji zmiany nazwiska, własnego imienia lub drugiego imienia Niekiedy zdarzyć się może, że ktoś na terenie Białorusi zainteresowany jest zmianą nazwiska, własnego imienia lub drugiego imienia. W takim przypadku konieczna jest znajomość przepisów rozdziału 24 Kodeksu Republiki Białorusi o małżeństwie i…

  Czytaj więcej

 • Umowa małżeńska

  Bartosz Kowalak

  2 grudnia 2020

  Kodeks Republiki Białorusi o małżeństwie i rodzinie. Wersja polska artykułów od 12 do 14 dotyczących postanowień ogólnych o małżeństwie, w tym umowy małżeńskiej. Białoruski kodeks o małżeństwie i rodzinie dość szczegółowo reguluję kwestię dotyczącą treści umowy małżeńskiej, dlatego też na wypadek wstąpienia w związek małżeński z obywatelem Białorusi warto zapoznać się z treścią artykułów regulujących…

  Czytaj więcej

 • Prawa i obowiązki małżonków

  Bartosz Kowalak

  2 grudnia 2020

  Kodeks Republiki Białorusi o małżeństwie i rodzinie. Wersja polska artykułów od 20 do 33 dotyczących praw i obowiązków małżonków Prawa i obowiązki małżonków zostały określone zarówno w prawie polskim, jak i białoruskim. W przypadku zawarcia polsko-białoruskiego małżeństwa warto więc poznać nie tylko polskie regulacje w tym zakresie, ale również białoruskie. Dlatego poniżej przedstawiamy tłumaczenie artykułów…

  Czytaj więcej

 • Zawarcie małżeństwa

  Bartosz Kowalak

  2 grudnia 2020

  Kodeks Republiki Białorusi o małżeństwie i rodzinie. Tłumaczenie artykułów od 15 do 19 dotyczących zawarcia małżeństwa Dla osób wstępujących w związek małżeński znajomość przepisów dotyczących zawarcia małżeństwa jest bardzo istotna. W przypadku więc, gdy przynajmniej jeden z przyszłych współmałżonków ma obywatelstwo białoruskie warto zapoznać się z treścią przepisów białoruskich, regulujących warunki zawarcia małżeństwa, w tym…

  Czytaj więcej

 • Zawieranie małżeństwa z cudzoziemcem

  Bartosz Kowalak

  2 grudnia 2020

  Kodeks Republiki Białorusi o małżeństwie i rodzinie. Wersja polska artykułów od 228 do 230 dotyczących zawieranie małżeństw cudzoziemców i bezpaństwowców na Białorusi, obywateli białoruskich z cudzoziemcami i bezpaństwowcami, zawieranie małżeństw obywateli Białorusi poza granicami Republiki Białorusi i uznania małżeństw zawartych poza granicami Białorusi W dzisiejszych czasach ludzie coraz więcej podróżują, zmieniają miejsce zamieszkania, poznają ludzi…

  Czytaj więcej