Koszty prowadzenie sprawy o zachowek na przykładzie Poznania w roku 2023 ?

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

24 stycznia 2023

Bartosz Kowalak radca prawny sprawy spadkowe, zasiedzenie i majątkowe

Ile kosztuje sprawa o zachowek na przykładzie Poznania rok 2023 ?

Na koszty postępowania sądowego dotyczącego zapłaty zachowku składają się te z jednej strony związane z opłatami związanymi z wniesieniem powództwa, takie jak opłaty sądowe, koszty opinii biegłych, zaliczki na stawiennictwo świadków.

Z drugiej strony drugim elementem jest koszt zatrudnienia profesjonalnego pełnomocnika, takiego jak adwokata lub radcy prawnego specjalizującego się w sprawach spadkowych.

Ile kosztuje proces o zachowek w Poznaniu?

Pierwszą grupą tych kosztów, o których wspominałem wyżej są koszty związane z samym procesem. Przy czym nie ma tutaj znaczenia, czy sprawy o zachowek dochodzimy w Poznaniu, czy w w Jarocinie lub Wrzesni. Koszty te są w zasadzie regulowane przepisami rangi ustawowej i są spójne dla całego kraju.

Zachowek jest roszczeniem dochodzonym w procesie oznacza to, że chcąc dochodzić zapłaty zachowku w sądzie należy skierować do sądu pozew o jego zapłatę.

W związku z wniesieniem takiego pozwu koniecznym jest uiszczenie opłaty sądowej ( wpisu sądowego).

Wpis ten w sprawach do wartości 20.000 zł określa się
1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;

2) ponad 500 złotych do 1 500 złotych – w kwocie 100 złotych;

3) ponad 1 500 złotych do 4 000 złotych – w kwocie 200 złotych;

4) ponad 4 000 złotych do 7 500 złotych – w kwocie 400 złotych;

5) ponad 7 500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;

6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;

7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1 000 złotych.

Natomiast w zakresie roszczeń o zapłatę zachowku, które przekroczą 20 tysięcy złotych opłata ta ma charakter stosunkowy i wynosi 5% od wartości roszczenia.

Co oznacza tytułem przykładów, że jeżeli zadamy zapłaty zachowek w wysokości 60 000 zł, to taka opłata wniesie 3000 zł.

Jeżeli dochodzimy roszczeń zachowkowych w wysokości 80 000 zł wyniesie odpowiednio 4000 zł.

Na dalszym etapie postępowania o zapłatę zachowku mogą wyniknąć kolejne koszty.

Sąd może na przykład zażądać zaliczki na koszty stawiennictwa świadków jeżeli tacy będą potrzebni.

Natomiast inną ważną opłatą czy też ważnym kosztem, który pojawia się w toku postępowania o zapłatę zachowku jest koszt związany z udziałem biegłego sądowego. Jest to tez koszt znaczny, który musimy wziąć pod uwagę przy ocenie ryzyk związanych z dochodzeniem zachowku w sądzie.

Wysokość zachowku zależna jest bowiem od wartości majątku, który zostawił w testamencie spadkodawca lub, który podarował jeszcze za życia. Najczęściej mowa tu o nieruchomościach lub wartościowych ruchomościach. Mieszkaniu, samochodach.

Jeżeli strony sporu o zachowek nie zgodzą się na ustalenie kompromisowej wartości przedmiotu sporu, to te rzeczy musi wycenić biegły rzeczoznawca majątkowy.

W zależności od tego ile mamy tych składników majątkowych, czy to jest jedno mieszkanie, grunt, jeden dom, samochód czy cała flota to ten koszt biegłego może sięgać od kilku tysięcy złotych do znacznie większej kwoty.

Można założyć, że około 2 000 zł kosztuje w tej chwili opinia biegłego dotycząca jednej nieruchomości. Przy większej liczbie nieruchomości, ruchomości koszt takiej opinii będzie odpowiednio większy.

Bartosz Kowalak radca prawny zajmujący się prawem spadkowym

Ile kosztuje adwokat, radca sprawny od sprawy o zachowek w Poznaniu 2023 r.?

Druga niemniej ważną grupą kosztów jakie mogą pojawić się w toku procesu o zapłatę zachowku są te związane z udzieleniem pełnomocnictwa adwokatowi lub radcy prawnemu specjalizującemu się w sprawach spadkowych.

Wysokość wynagrodzenia-honorarium radcy prawnego, czy adwokata w sprawie o zachowek jest kwestią indywidualną ustalaną pomiędzy pełnomocnikiem a jego klientem. Nie ma żadnych rządowych taryfikatorów, które by to wynagrodzenie regulowały w sposób sztywny jedyniedopuszczalny. Decyduje tutaj po prostu wolny rynek. Z jednej strony renoma i doświadczenie radcy prawnego, adwokata z drugiej strony możliwości płatnicze klienta.

Wynagrodzenie- honorarium adwokata radcy prawnego z jednej strony składa się z opłaty stałej i niekiedy z ustalonej procentowo premii za sukces- succes fee.

Wynagrodzenie stałe najczęściej oscyluje wokół kosztów zastępstwa procesowego ustalanych Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości jako kosztów, które zasądza Sąd ryczałtowo tytułem zwrotu stronie wygrywającej.

Kwoty te wyglądają następująco: do 500 zł – 90 zł; powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł; powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł; powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł; powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł; powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł; powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł; powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł; powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Poza honorarium za prowadzenie sprawy i premii za sukces dochodzą jeszcze koszty związane ze stawiennictwem na rozprawę (ok 300 zł) czy związane z postępowaniem apelacyjnym.

Jeżeli potrzebują Państwo fachowej pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa spadkowego w Poznaniu jak i szerzej, w tym sprawach o zapłatę zachowku zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Kowalak Jędrzejewska i Partnerzy, telefonicznie: +48 61 2224963 lub mailowo: kancelaria@prawnikpoznanski.pl