Wyłączenie sędziego w sprawie o rozwód – na podstawie orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

28 lutego 2019

Kiedy nie dostanę rozwodu?

Związek małżeński jest na tyle istotną instytucją, iż jego rozwiązanie obarczone jest szczególnymi przesłankami, które muszą zajść, a jednocześnie przewidziany jest szereg przeszkód zajście, których uniemożliwia wydanie wyroku rozwiązującego małżeństwo.

Po pierwsze, aby w ogóle można było wystąpić do sądu o rozwód koniecznym jest rozpad trzech więzi łączących małżonków. Wówczas mamy do czynienia z tzw. zupełnym rozkładem pożycia małżeńskiego.
Zupełny rozkład pożycia oznacza zerwanie wszelkiej więzi łączącej małżonków, a mianowicie więzi:
1. duchowej;
2. fizycznej
3. materialnej;

Wieź duchowa ustaje wówczas, gdy wygasną uczucia charakterystyczne dla funkcjonującego związku małżeńskiego, mowa tu o: wzajemnej miłości, szacunku i akceptacji. Dlatego też Sąd pyta w trakcie rozprawy rozwodowej małżonków, czy kochają żonę, męża. Ustanie więzi fizycznej oznacza, że między małżonkami nie dochodzi już do stosunków seksualnych, obcowania płciowego. Ustanie więzi materialnej oznacza, że małżonkowie przestali prowadzić wspólne gospodarstwo domowe.

Mimo nastąpienia zupełnego rozkładu małżeństwa mogą wystąpić pewne okoliczności, które i tak uniemożliwiają orzeczenie przez sąd rozwodu.

Sąd może oddalić pozew o rozwód, gdy:

• jeśli wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci współmałżonków , dlatego też Sąd w trakcie rozwodu małżonków, którzy mają wspólne małoletnie dzieci bada sytuacje dzieci, zarówno pod kątem skutków materialnych jakie rozwód wywrze na życie dziecka, ale także z uwagi na potrzeby o charakterze niemajątkowym,
• rozwodu żąda małżonek, który jest wyłącznie winny rozpadu małżeństwa, a drugi natomiast nie godzi się na rozwód, przy czym odmowa ta nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego
• jeżeli z innych względów rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, przesłanka ta dotyczy sytuacji niestandardowych, gdy nie mamy do czynienia z wina małżonka, ale mimo tego rozwód byłby sprzeczny z przyjętymi i akceptowalnymi zasadami moralności. Przykładem może być tu choroba małżonka.

Co prawda na blogach prawniczych prowadzonych przez radców prawnych i adwokatów można znaleźć wiele odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Niemniej jednak w razie pojawienia jakichkolwiek wątpliwości najlepiej zasięgnąć porady profesjonalisty: radcy prawnego lub adwokata. Adwokat, radca po zapoznaniu się z konkretnym przypadkiem i oczekiwaniami klienta, będą w stanie w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie zaproponować optymalny sposób prowadzenia sprawy.

 

autor: radca prawny Bartosz Kowalak

Kancelaria Kacprzak Kowalak i Partnerzy

Adwokaci i Radcowie Prawni

Poznań, Mickiewicza 18a/3