Jedynka za brak pracy domowej

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

20 listopada 2019

W dzisiejszym wydaniu dodatku Gazety Wyborczej e-dziecko można zapoznać się z komentarzem naszej specjalistki od prawa oświatowego Pani Joanny Janiak.
Komentarz dotyczy możliwości wystawiania ocen negatywnych za brak pracy domowej.
Więcej pod linkiem:

a cytując Panią prawnik: “Prawo oświatowe nie odnosi się w żaden sposób do zadań domowych i możliwości ich oceniania. Niemniej jednak zgodnie z przepisami prawa ocenie powinny podlegać osiągnięcia edukacyjne ucznia. Bezsprzecznie praca domowa nie stanowi osiągnięcia edukacyjnego ucznia, ale może być sposobem na jego sprawdzenie”