Prawo oświatowe

Strona główna Porady prawne Prawo oświatowe
 • O nauce zdalnej w czasach koronawirusa słów kilka…

  Bartosz Kowalak

  31 marca 2020

  O nauce zdalnej słów kilka…   25 marca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, które wprowadziło obowiązek prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Od tego momentu każda szkoła ma obowiązek wprowadzić naukę zdalną i przystąpić do kontynuacji realizacji podstawy programowej. Nauczyciele zyskali także prawo do wystawiania ocen uczniom…

  Czytaj więcej

 • Czy szkoła/przedszkole powinna zwrócić lub obniżyć czesne w związku z przymusowym zamknięciem szkół?

  Bartosz Kowalak

  31 marca 2020

  Czy szkoła/przedszkole powinna zwrócić lub obniżyć czesne w związku z przymusowym zamknięciem szkół?          Jak zapowiadaliśmy w poprzednim artykule, rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych sytuacji polskiej oświaty w dobie walki z pandemią koronawirusa. W poprzednim artykule wyjaśniliśmy, dlaczego mimo czasowego ograniczenia szkół, na rodzicach zgodnie z zawieraną umową o pobieraniu nauki dalej ciąży obowiązek comiesięcznego uiszczania…

  Czytaj więcej

 • Gazeta wyborcza na temat Zdalnego nauczania VS. Mec. Joanna Jedrzejewska

  Bartosz Kowalak

  31 marca 2020

  Błyskawiczne zmiany, które zachodzą w naszym kraju w związku z pandemia koronawirusa spowodowały zmianę formy prowadzenia nauczania w szkołach. Na szybko zostało wprowadzone nauczanie zdalne, które jak to w sytuacjach pospiesznego działania ( choć w tym wypadku raczej nie było innego wyjścia) budzi spore kontrowersje. Te kontrowersje probowała rozwiać Gazeta wyborcza przy udziale Mecenas Joanny…

  Czytaj więcej

 • Czy płacić za czesne w czasie gdy prywatne szkoły i przedszkola są zamknięte?

  Bartosz Kowalak

  31 marca 2020

  Czy płacić za czesne w czasie gdy prywatne szkoły i przedszkola są zamknięte? Z powodu zakażeń koronawirusem w Polsce, rząd postanowił o natychmiastowym zamknięciu przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych.  Oficjalnie, wszystkie placówki oświatowe zostały zawieszone w działaniu do 10 kwietnia 2020 roku,  ale z uwagi na wzrostową liczbę zakażeń nie jest wykluczone ewentualne przedłużenie. Zamknięcie…

  Czytaj więcej

 • Jedynka za brak pracy domowej

  Bartosz Kowalak

  31 marca 2020

  W dzisiejszym wydaniu dodatku Gazety Wyborczej e-dziecko można zapoznać się z komentarzem naszej specjalistki od prawa oświatowego Pani Joanny Janiak. Komentarz dotyczy możliwości wystawiania ocen negatywnych za brak pracy domowej. Więcej pod linkiem: a cytując Panią prawnik: “Prawo oświatowe nie odnosi się w żaden sposób do zadań domowych i możliwości ich oceniania. Niemniej jednak zgodnie…

  Czytaj więcej

 • W jaki sposób odwołać się od orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej I i II instancji?

  Bartosz Kowalak

  31 marca 2020

  W jaki sposób odwołać się od orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej I i II instancji? Kwestię wydania orzeczenia przez Komisję Dyscyplinarną I instancji reguluje Karta Nauczyciela i Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego. Skład orzekający Komisji orzeka na…

  Czytaj więcej

 • Dobro dziecka a postępowanie dyscyplinarne – jak wygląda przesłuchanie małoletniego w toku postępowania dyscyplinarnego nauczyciela?

  Bartosz Kowalak

  31 marca 2020

  Dobro dziecka a postępowanie dyscyplinarne – jak wygląda przesłuchanie małoletniego w toku postępowania dyscyplinarnego nauczyciela? Zgodnie z Kartą Nauczyciela zarówno w postępowaniu wyjaśniającym, jak i dyscyplinarnym rzecznik dyscyplinarny i komisja dyscyplinarna mogą przeprowadzać dowody w celu wyjaśnienia sprawy. Jednym z dopuszczalnych dowodów jest przesłuchanie świadka, w tym małoletniego. Przesłuchanie dziecka, zwłaszcza tego, którego prawa, czy…

  Czytaj więcej

 • Jakie obowiązki ma dyrektor szkoły/przedszkola w przypadku stwierdzenia, że nauczyciel dopuścił się przewinienia dyscyplinarnego?

  Bartosz Kowalak

  31 marca 2020

  Nowelizacja Karty Nauczyciela, która weszła w życie dnia 1 września 2019r., nałożyła na dyrektora szkoły, czy też przedszkola nowy, bardzo istotny obowiązek. Dlatego też warto zorientować się w tym temacie, aby nie uchybić swoim obowiązkom zawodowym, czy terminowi na ich wypełnienie. Zgodnie z wprowadzonym art. 75 ust 2 a Karty Nauczyciela dyrektor szkoły, a w…

  Czytaj więcej

 • Czy rodzic może reprezentować dziecko w postępowaniu karnym przeciwko drugiemu rodzicowi?

  Bartosz Kowalak

  31 marca 2020

  Z takim pytaniem spotkaliśmy się ostatnio podczas prowadzenia jednej z naszych spraw. Niestety, jakkolwiek może wydawać się to niesprawiedliwe – jeden z rodziców nie może działać na rzecz swojego dziecka w postępowaniu karnym jeśli osobą oskarżoną lub podejrzaną jest drugi z nich. W takich sytuacjach zgodnie z art. 99 KRiO wyznaczany jest kurator, który reprezentuje…

  Czytaj więcej

 • Odpowiedzialność rodziców za szkody wyrządzone przez ich dzieci

  Bartosz Kowalak

  31 marca 2020

  Nie od dziś wiadomo, że dzieci często nawet nieświadomie stają się sprawcami szkody. Poprzez nieosiągnięcie przez nich odpowiedniego wieku, nie mają one zdolności do czynności prawnych przez co, co do zasady nie ponoszą odpowiedzialności za następstwa wypadku powstałe na skutek ich działania czy zaniechania. W związku z tym, pojawiają się pytania ze strony rodziców lub…

  Czytaj więcej