Epidemia koronawirusa a składki do ZUS-u, podatki płacone przez przedsiębiorców.

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

31 marca 2020

sumanley / Pixabay

Epidemia koronawirusa a składki do ZUS-u, podatki płacone przez przedsiębiorców.

 

Jak wygląda płatność składek ZUS?

Przedsiębiorca który na skutek epidemii koronawirusa ma problemy z uiszczeniem bieżących składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może skorzystać z takich rozwiązań jak: po pierwsze odroczenie terminu płatności składek. W tym przypadku możliwe będzie odroczenie na wniosek płatnika terminu płatności składek na okres trzech miesięcy. Po drugie będzie istniała możliwość zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy. Po trzecie wprowadzony zostanie tryb uproszczony dla uiszczenia składek za okres luty – kwiecień 2020 roku w postaci uproszczonego wniosku.

 

Czy przedsiębiorca może otrzymać zasiłek chorobowy i opiekuńczy ?

W przypadku gdy na przedsiębiorcę zostanie nałożony obowiązek kwarantanny lub izolacji na mocy decyzji Państwowego Inspektora Sanitarnego lub też w przypadku zwolnienia lekarskiego przysługuje mu w takiej sytuacji zasiłek chorobowy na zasadach ogólnych. To samo dotyczy zasiłku opiekuńczego celem opieki nad dzieckiem do lat 8 lub innym członkiem rodziny, także z powodu z powodu ich choroby czy kwarantanny.

 

Jaki wpływ ma zasiłek chorobowy na podstawę wymiaru składki?

Przedsiębiorcy, który pobiera zasiłek chorobowy, przysługuje pomniejszenie podstawy wymiaru składek proporcjonalnie do okresu pobierania zasiłku. Oznacza to, że przedsiębiorca nie będzie opłacał składek na okres przebywania na zasiłku chorobowym.

 

 

Zawieszenia działalności gospodarczej a podatki i składki do ZUS.

W przypadku zawieszenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej zostanie on zwolniony z obowiązku zapłaty zaliczek na podatek dochodowy (PIT). Dodatkowo przedsiębiorca nie będzie musiał składać podczas trwania okresu zawieszenia działalności gospodarczej deklaracji VAT za te okresy rozliczeniowe, których dotyczy zwieszenie. Jeśli chodzi zaś o składki na ZUS to  w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca niezatrudniający pracowników nie ma obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej oraz opłacania składek na ZUS.