koronawirus

 • Pomoc przedsiębiorcom w czasach epidemii koronawirusa

  Bartosz Kowalak

  8 kwietnia 2020

  Pomoc przedsiębiorcom w czasach epidemii koronawirusa   Epidemia spowodowana wirusem COVID-19 bez wątpienia negatywnie wpłynie na funkcjonowanie gospodarki krajowej, co w znacznym stopniu utrudni funkcjonowanie przedsiębiorcom. Celem ochrony państwa i ich obywateli w dniu 31 marca 2020 roku rząd przygotował i uchwalił tzw. tarczę antykryzysową. Głównym celem tarczy jest ustabilizowanie polskiej gospodarki, a także przekazanie […]

  Czytaj więcej

 • Koronawirus a odwołanie wycieczki w biurze podróży

  Bartosz Kowalak

  8 kwietnia 2020

  Koronawirus a odwołanie wycieczki w biurze podróży   Jeżeli dokonałeś zakupu wymarzonej wycieczki w świecie pozbawionym lęku przed koronawirusem, a z uwagi na panującą w Polsce i na świeci sytuację chciałbyś ją odwołać lub została ona odwołana przez biuro podróży, poniżej znajdziesz najważniejsze informacje w zakresie przysługujących Ci praw i ich modyfikacji wynikających z tzw. […]

  Czytaj więcej

 • Praca zdalna w czasach epidemii koronawirusa a korzystanie z własnego sprzętu

  Bartosz Kowalak

  8 kwietnia 2020

  Praca zdalna a korzystanie z własnego sprzętu Rozprzestrzeniająca się epidemia wirusa SARS-CoV-2 stała się przyczyną podjęcia przez wiele osób decyzji o pozostaniu w domu i podjęciu pracy zdalnej. Pracodawca oczywiście, jak już było o tym wcześniej mówione w poprzednich artykułach, może zlecić pracownikowi wykonywanie pracy w domu w formie zdalnej. Nie każdemu jednak zostaną zapewnione […]

  Czytaj więcej

 • Korzystanie z własnego sprzętu przy pracy zdalnej ( koronawirus) a ochrona danych osobowych

  Bartosz Kowalak

  8 kwietnia 2020

  Korzystanie z własnego sprzętu przy pracy zdalnej a ochrona danych osobowych Jak już wcześniej wspomniano, pracownikowi za korzystanie z własnego, prywatnego sprzętu w celu wykonania pracy zdalnej przysługuje ekwiwalent. Z drugiej strony korzystanie z prywatnego sprzętu, jak na przykład laptopa, wiąże się z jeszcze inną kwestią, a raczej problemem, mianowicie ochroną danych osobowych jakie dostępne […]

  Czytaj więcej

 • Klauzula rebus sic stantibus –czyli sądowy mechanizm odpowiedniej modyfikacji umów cywilnoprawnych w związku ze zmieniającymi się stosunkami społeczno-gospodarczymi w sytuacjach nadzwyczajnych

  Bartosz Kowalak

  8 kwietnia 2020

  Klauzula rebus sic stantibus –czyli sądowy mechanizm odpowiedniej modyfikacji umów cywilnoprawnych w związku ze zmieniającymi się stosunkami społeczno-gospodarczymi w sytuacjach nadzwyczajnych Klauzula rebus sic stantibus jest to inaczej klauzula nadzwyczajnej zmiany stosunków. Może mieć zastosowanie przede wszystkim w przypadku, gdy ugodowa renegocjacja warunków umowy pomiędzy stronami nie przyniosła oczekiwanego skutku. Warto  wówczas rozważyć wystąpienie z […]

  Czytaj więcej

 • Kiedy pracownik może wymusić na pracodawcy wykonywanie pracy w formie zdalnej z obawy o swoje zdrowie a kiedy może powstrzymać się od jej wykonania?

  Bartosz Kowalak

  8 kwietnia 2020

  Kiedy pracownik może wymusić na pracodawcy wykonywanie pracy w formie zdalnej z obawy o swoje zdrowie a kiedy może powstrzymać się od jej wykonania?   Rozprzestrzeniająca się coraz bardziej epidemia koronawirusa oraz dochodzące ze wszystkich stron komunikaty władz o pozostaniu w domu,  wywołują u wielu osób obawę o swoje zdrowie. Czy w takiej sytuacji pracownik […]

  Czytaj więcej

 • Terminy prawa materialnego w czasach pandemii koronawirusa

  Bartosz Kowalak

  8 kwietnia 2020

  Terminy prawa materialnego w czasach pandemii   Uchwalona w dniu 31 marca 2020 roku tzw. tarcza antykryzysowa wprowadziła nowe, liczne ograniczenia. Zawieszenie oraz wstrzymanie biegu terminów procesowych i sądowych w czasach pandemii  jednym z wprowadzonych ograniczeń było zawieszenie bądź wstrzymanie biegu terminów procesowych oraz sądowych. Tarcza antykryzysowa nie przewidziała jednak konieczność zawieszenia bądź wstrzymania terminów […]

  Czytaj więcej

 • Koronawiruas a prawo karne, czyli słów kilka o niewłaściwym zachowaniu podczas epidemii.

  Bartosz Kowalak

  8 kwietnia 2020

  Koronawiruas a prawo karne, czyli słów kilka o niewłaściwym zachowaniu podczas epidemii. Dość szybkie rozprzestrzenienie się wirusa SARS-CoV-2 spowodowało konieczność wprowadzenia dość surowych ograniczeń jak na przykład kwarantannę w przypadku  osób, które miały styczność z osobami zakażonymi koronawirusem. Zgodnie z brzmieniem art. 34 ust. 2 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u […]

  Czytaj więcej

 • Czy można pociągnąć do odpowiedzialności karnej rodziców/opiekunów dzieci łamiących przepisy związane z kwarantanną?

  Bartosz Kowalak

  8 kwietnia 2020

  Czy można pociągnąć do odpowiedzialności karnej rodziców/opiekunów dzieci łamiących przepisy związane z kwarantanną?   Od 1 kwietnia 2020 roku aż do odwołania w związku z epidemią koronawirusa zostały wprowadzone nowe restrykcje przewidujące m.in. zakaz wychodzenia osób do lat 18 bez opieki dorosłych. Ich obecność na ulicach będzie usprawiedliwiona tylko wówczas, gdy będą przebywali w obecności […]

  Czytaj więcej

 • Koronawirus a prawo cywilne -czyli o niemożności wywiązania się ze zobowiązań umownych a  siła wyższa.

  Bartosz Kowalak

  8 kwietnia 2020

  Koronawirus a prawo cywilne -czyli o niemożności wywiązania się ze zobowiązań umownych a  siła wyższa. Epidemia spowodowana wirusem SARS-CoV-2 bez wątpienia będzie miała szeroki oraz długotrwały oddźwięk w gospodarce, nie tylko na gruncie krajowym ale i całego świata. Wprowadzane  coraz to nowsze restrykcje mające de facto powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa,  nie są korzystne dla przedsiębiorców, […]

  Czytaj więcej