lipiec 2017

 • Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji dyscyplinarnej do sądu apelacyjnego.

  Bartosz Kowalak

  3 lipca 2017

  Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji dyscyplinarnej do sądu apelacyjnego.

  Nauczyciel, który został ukarany dyscyplinarnie przez dwie instancje komisji dyscyplinarnych, ma jeszcze możliwość złożenia odwołania do sądu apelacyjnego. Obecnie, zgodnie z art. 85m Karty Nauczyciela Od prawomocnego orzeczenia odwoławczej komisji dyscyplinarnej rzecznikowi dyscyplinarnemu i obwinionemu lub jego obrońcy przysługuje odwołanie do sądu apelacyjnego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych właściwego ze względu na miejsce zamieszkania…

  Czytaj więcej