Wypadek komunikacyjny w wyniku, którego doszło do urazu biczowego u poszkodowanego = wykroczenie, czy przestępstwo?

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

7 lutego 2019

Sprawca, który spowodował wypadek samochodowy, w wyniku którego doszło do powstania uszczerbku na zdrowiu może ponosić odpowiedzialność za wykroczenie lub za przestępstwo.

Wszystko zależy od konsekwencji na zdrowiu u osoby poszkodowanej. Jeżeli konsekwencje te trwają do 7 dni, to właściwym będzie tu Kodeks wykroczeń, jeżeli konsekwencje zdrowotne przekroczą 7 dni, to wówczas prokurator otwierać będzie Kodeks karny.

Jak to rozróżnienie ma się do jednej z najczęstszych konsekwencji wypadków drogowych jakimi są urazy biczowe?

 

Moim zdaniem, dość kontrowersyjne (z punktu widzenia kwalifikacji karnej) orzeczenie zapadło przed Sądem Rejonowy w Toruniu w dniu 11 września 2017 w sprawie XII W 1920/16.

Daleki jednak jestem od oceny sądu, bo Sąd oparł swój wyrok na wydanej przez biegłego ortopedę opinii.

Sytuacja w wyniku wypadku drogowego, za który odpowiedzialność ponosił sprawca wypadku wyglądała tak: Pokrzywdzona była w 7 tygodniu ciąży. Siedem dni przebywała w szpitalu z rozpoznaniem – uraz kręgosłupa w mechanizmie „bicza”, stan po wypadku komunikacyjnym. Lekarz stwierdził, że doznała urazów skutkujących naruszeniem czynności narządu ciała na czas poniżej 7 dni, co powoduje zakwalifikowanie czynu jako wykroczenia.

Sąd tak jak napisałem wyżej w zasadzie nie miał innego wyjścia jak się dostosować do opinii biegłego ortopedy.

Jednakże przypomnieć w tym miejscu należy, iż konsekwencje smagnięcia biczem nie koniecznie współgrają z urazem doznanym w wyniku smagnięcia biczem u innego poszkodowanego. Zwłaszcza, iż uraz z bicza, to jedynie mechanizm powstawania różnego rodzaju dolegliwości w obrębie szyi, kręgosłupa szyjnego i głowy. Równie dobrze może się skończyć pobolewaniem szyi i bólem głowy jak i stwierdzeniem złamania kręgów szyjnych.

Przekładając to na powyższe orzeczenie to i tak uznać je należy za wysoce kontrowersyjne. Mając na uwadze doświadczenie z wielu innych spraw, zwłaszcza cywilnych, gdzie wypowiadało się wielu biegłych sądowych, oraz własną wiedzę, z jakimi skutkami urazu typu whiplash zmagają się poszkodowani w wypadkach samochodowych, trzeba stwierdzić, że mało wiarygodnym jest opinia, by uraz z bicza mógł powodować tak krótkotrwałe konsekwencje dla zdrowia. Zwłaszcza, iż poszkodowana była w ciąży. Co po pierwsze uniemożliwiało wykonanie zdjęć rtg, a tym samym prawidłowe rozpoznanie skutków wypadku. Po drugie często w takiej sytuacji ginekolog połoznik decyduje o rozwiązaniu ciąży poprzez cesarskie cięcie z uwagi na wskazania neurologiczne. Tym samym w takiej sytuacji również konsekwencje związane z przecięciem powłok brzusznych mogą się kwalifikować jako element doznanego uszczerbku na zdrowiu.

Stało się jednak w tej sytuacji inaczej.

Na przyszłość, o ile ktoś będzie miał podobną sprawę, warto wiedzieć oraz czuwać nad prawidłową oceną urazu biczowego. Zwłaszcza pod rozwagę pozostawiam uznanie, czy odpowiednim biegłym w tym zakresie jest biegły z zakresu ortopedii.