Wpis do Rejestru UOKiK pod numerem 1854 w dniu 2010-02-25

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

5 lipca 2016

W konsekwencji wygrania procesu prowadzonego przez Kancelarię przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 25.02.10 r. Prezes UOKiK wpisał stosowaną przez Biuro Podróży Kantipur Jarosław Durbas w Wieliczce klauzule umowną w treści: “Zmiana ceny imprezy nie może nastąpić później niż 20 dni kalendarzowych od daty planowanej imprezy.” do Rejestru klauzul niedozwolonych. Rejestr ten można znaleźć na stronie:
http://www.uokik.gov.pl/pl/ochrona_konsumentow/niedozwolone_klauzule/rejestr_klauzul_niedozwolonych/