Wpis do Rejestru UOKiK pod numerem 1652 w dniu 2009-07-22

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

5 lipca 2016

W wyniku wygrania procesu prowadzonego przez Kancelarię przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 26.06.09 r. Prezes UOKiK wpisał stosowaną przez TUiR Warta SA. w Warszawie klauzulę w treści:

“Koszt części zamiennych z uwzględnieniem procentowo ustalonego rynkowego ubytku wartości części – nie przekraczającego procentowo ustalonego poziomu ubytku wartości rynkowej pojazdu ustalonego przez TUiR Warta S.A. – określonego w kalkulacji naprawy.”

do Rejestru klauzul niedozwolonych. Rejestr ten można znaleźć na stronie:http://www.uokik.gov.pl/pl/ochrona_konsumentow/niedozwolone_klauzule/rejestr_klauzul_niedozwolonych/